Зробимо якість освіти краще спільними зусиллями. Звертайтесь!


До уваги учасників освітнього процесу!

Другий рік поспіль здійснює свою діяльність в області територіальний орган Державної служби якості освіти України - управління Державної служби якості освіти у Донецькій області.

Належне функціонування управління Державної служби якості освіти у Донецькій області забезпечує, обрана за конкурсом та призначена на посаду начальника управління Тетяна РЕМПЕЛЬ. На засадах партнерства, управління Служби співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з керівниками закладів освіти, педагогами, батьками та учнями.

До функцій УДСЯО у Донецькій області належить:

*узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій до Служби щодо його вдосконалення;

*проведення інституційних аудитів закладів освіти;

*надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

*проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;

*здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання ними розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;

*здійснення за дорученням Голови Служби контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;

*вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;

*здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;

*участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до законодавства;

*здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління Служби;

*забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Служби;

*виконання у межах повноважень функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

*у порядку, визначеному МОН, аналіз діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному веб-сайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;

*складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;

*здійснення інших повноважень, визначених законодавством.

У випадках виявлення порушення прав здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків здобувачів освіти, мешканці області можуть звернутись до управління Державної служби якості освіти у Донецькій області.

Відповідну кореспонденцію щодо питань і пропозицій із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, а також інші питання, що належать до компетенції управління Служби громадяни можуть надсилати на електронну пошту управління: donetsk@sqe.gov.ua

Координати управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Поштова адреса: 84116, місто Слов'янськ, вулиця Батюка, 20
Телефон: (097) 673 77 91
Офіційна сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/SQE.Donetsk.UA
YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UC9y4fFf93Gy66Z_c5bVfg4g
Сайт Служби: www.sqe.gov.ua

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

4
2

Эта запись была размещена в рубрики: