Круглий стіл про розвиток туризму у Слов’янську визначив напрямки роботи та обрав керівника галузевої ради

 7 жовтня відбулось онлайн-засідання круглого столу «Перспективи розвитку туризму в громаді».

З вітальним словом до учасників звернулась Олена Ростова, начальник управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації

Про створення та презентацію офіційної сторінки «Слов’янськ – туристичний» на вебпорталі Слов’янської міської військово - цивільної адміністрації розповіла завідувач сектором регуляторної політики та розвитку підприємництва відділу розвитку території та туризму управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Оксана Касьянова

Ще одним питанням круглого столу стало питання про створення та обговорення проєкту «Положення про галузеву раду  у сфері туризму» та склад галузевої ради, діалог взаємодії влади із бізнесом у сфері туризму.

Головуючим у раді було запропоновано обрати Олену Саржевську, громадську активістку, яка довгий час займається питаннями розвитку туризму у Слов'янську та регіоні.

Далі пропонуємо проект Положень про галузеву раду у сфері туризму, який  зараз формується, і до нього можливо подавати свої пропозиції.

Загальні положення

Галузева рада у сфері туризму (далі - Рада) є постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців сферу туризму, ресторанного  та готельного бізнесу представників об’єднань курортно-рекреаційного підприємництва, представників органів державної влади та наукових, громадських та ділових кіл громади.

Рада  у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України «Про туризм»,  «Про оголошення природних територій  міста Слов’янська Донецької області курортом державного значення», Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»  та цим Положенням.

Рішення, що приймаються Радою, носять рекомендаційний характер і можуть вноситися для розгляду  структурними підрозділами Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації

Основними завданням Ради є:

Сприяння дієвого механізму взаємодії Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації  зі суб’єктів господарювання в галузі туризму на засадах партнерства.
Надання інформаційної допомоги підприємствам і підприємцям, зайнятим в туристичній індустрії.

Формування основних напрямів туризму в громаді.

Моніторинг ринку для виявлення професійних учасників ринку туристичних послуг; визначення проблем галузі, механізмів їх вирішення, її перспектив; розробка програм розвитку галузі тощо.

Аналіз факторів, що мають негативний вплив на розвиток підприємництва в сфері туризму, сприяння усуненню необґрунтованих обмежень і адміністративних бар'єрів.

Пропаганда позитивного досвіду в громаді туристської, курортно-рекреаційної та готельної діяльності, а також сприяння його впровадженню в роботу місцевих тур-підприємств.

Сприяння в організації зустрічей ділових кіл, курсів і семінарів з обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців у сфері туризму в Донецькій області та містами – побратимами.

Взаємодія з науковими та навчальними закладами громади з питань розвитку туризму, санаторно-курортної та рекреаційної діяльності, охорони природи та культурної спадщини, підготовки кадрів туристичної галузі.

Склад Ради та її робота:

До складу Ради на паритетних засадах входять  суб’єктів господарювання   (туристичної галузі), представники Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації, наукових, громадських та ділових кіл громади у кількості не більше 15 осіб.

Рада обирає з числа своїх членів голову, заступника та секретаря.

Положення про Раду та персональний склад Ради затверджуються розпорядженням керівника Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації.

Голова Ради організовує і направляє роботу Ради, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради.

Заступник Голови Ради забезпечує організацію роботи Ради за напрямами, визначеними Головою Ради та виконує обов'язки Голови Ради в його відсутність.

Члени ради долучаються до розробки  проєкту цільових Програм щодо  розвитку туризму та  розвитку малого та середнього підприємництва Слов’янської міської територіальної громади; беруть участь у вивченні та обговоренні  питань з розвитку туристичної сфери у громаді, попередньо розглядають проєкти  бізнес-планів (туристичного напрямку) в рамках проведення конкурсного відбору проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію проєктів, в тому числі у сферах смарт-спеціалізації Донецької області.

Секретар Ради забезпечує:

узагальнення пропозицій, що надійшли від членів Ради;

бере участь в обговоренні і підготовці документів аналітичного і рекомендаційного характеру;

повідомляє членам Ради про планові заходи, доводить до їх відома інформацію, що відноситься до роботи Ради;

забезпечує скликання засідань Ради, інформує членів Ради про дату, місце та порядок денний чергового засідання Ради, організовує розсилку матеріалів його членам та зацікавленим організаціям, здійснює оформлення протоколів і рішень Ради.

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

Рішення Ради, які приймаються на засіданнях оформляються протоколом, який підписується головою, членами Ради та секретарем засідання.

Засідання Ради проводяться не менш, як один раз у квартал або у разі потреби .

Права Ради.

Рада має право:

Залучати фахівців різних галузей знань, які не є членами Ради для участі в його засіданнях.

Запитувати від  структурних підрозділів Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації необхідну для своєї роботи інформацію.

Систематично інформувати громадськість через засоби масової інформації, веб-сайти по свою діяльність, прийняті рішення та стан виконання.

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

2
2

Эта запись была размещена в рубрики: