Партнерство та зацікавленість. Стейкголдерский підхід забезпечить якість вищої освіти


Визначення нашим суспільством стратегічної мети – входження до європейських структур – зумовило необхідність здійснення низки кардинальних змін щодо інтеграції освітянської ланки в європейський
освітній простір.


ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) має відповісти на суспільний запит щодо підготовки викладача, який буде здатен працювати в сучасному освітньо-науковому просторі.

Потреба в підготовці викладачів ЗВО у Донецькій області зумовлюється структурою і чисельністю системи вищої освіти Донеччини та необхідністю випереджальних темпів забезпечення висококваліфікованими кадрами ЗВО як І-ІІ рівнів, так і ІІІ-IV рівнів акредитації для здійснення статутної діяльності (навчально-виховної, науково-методичної, наукової, інформаційної, організаційно-педагогічної тощо).

Тому сьогодні актуалізовано питання залучення всіх зацікавлених сторін (стейкголдерів) до підготовки фахівців вищого рівня. Кафедра педагогіки вищої школи ДВНЗ «ДДПУ» залучила до співпраці роботодавців Донецького регіону:
Олійник О.І. (КЗ «Покровський педагогічний коледж»), Бурцеву Ю.О. (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ ), Рубцову М.А. (КЗ «Бахмутський педагогічний коледж»),
Турку В.М. (Слов’янський енергобудівний фаховий коледж), Стиранця В.І. (Сіверський професійний ліцей), Гусейнова С.Н. (Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса).

Протягом 2020-2021 навчального року науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі ОП «Педагогіка вищої школи», представники роботодавців брали активну участь у створенні та оновленні ОПП, організації та проведенні сумісних навчальних занять (круглий стіл «Вимоги до викладачів щодо можливості здійснення викладацької діяльності у закладах професійно-технічної освіти» 13.10.2020 р.; відкрита онлайн- лекція «Основи медіаосвіти дорослих» 26.03.2021 р.; відкрите практичне онлайн-заняття «Професійний імідж педагога-тьютора» 23.04.2021 р.), науково-практичних семінарах («Освіта впродовж життя: проблеми і виклики
ХХІ ст., 23.03.2021 р.; «Професійна діяльність викладача закладу вищої освіти у контексті сучасних змін освітньої галузі» 19.05.2021 р.), державної атестації (грудень 2020 р.).

Результат активної участі у наукових дослідженнях роботодавців зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Педагогіка вищої школи» – опубліковані статті у збірниках наукових праць («Стратегії та технології навчання молоді і дорослих», ДВНЗ «Переяслів-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди) та матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції (14-16.04.2021 р., м. Одеса), Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій (26.02.2021 р., м. Бердянськ; 23-24.03.2021 р., м. Харків; 09.04.2021 р., Wien-Vinnytsia).

Якщо Ви бажаєте отримати затребувану професію на сучасному ринку праці, доєднатися до освітянської спільноти або розширити професійні можливості, тоді радо запрошуємо на навчання до магістратури кафедри
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи», після успішного завершення якої Ви отримаєте професійну кваліфікацію «Викладач закладу вищої освіти».

Професійні компетентності дозволять поглибити 2 блоки вибіркових дисциплін за напрямами «Основи андрагогіки» та «Тьютерські технології». Будемо раді бачити Вас серед наших здобувачів!

Світлана Саяпіна
Декан факультету гуманітарної та економічної освіти,
доктор педагогічних наук, професор

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

3
3

Эта запись была размещена в рубрики: