Налоговая Славянска информирует: Электронный кабинет стал удобнее

налоговая

Зміни до порядку надання повідомлень про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП

Відповідно до абзацу третього пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Порядок надання такого повідомлення визначено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (далі - Порядок), згідно з яким платники повідомляють контролюючі органи за основним місцем обліку про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням шляхом надання повідомлень за формою N 20-ОПП.

Наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 № 323 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» внесені зміни до Порядку, якими, зокрема уточнюється порядок надання  вказаних повідомлень.

Так, відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про ті об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.

Як наслідок, юридична особа інформує про всі об’єкти оподаткування за виключенням тих, про які повідомили відокремлені підрозділи такої юридичної особи.

У повідомленні за формою N 20-ОПП надається інформація як  про власні, так і орендовані або передані в оренду об'єкти оподаткування.

Повідомлення за формою N 20-ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта оподаткування у відповідному державному органі.

Крім того, при наданні повідомлення за формою N 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою N 20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта оподаткування "автомобільні транспортні засоби" та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі "Реєстраційний номер об'єкта оподаткування".

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою N 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).

Нагадуємо, що термін надання повідомлення  за формою N 20-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків не змінився - протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням.

Також звертаємо увагу суб’єктів господарювання, які мають намір зареєструвати РРО/ПРРО: на обліку в контролюючому органі має перебувати і господарська одиниця (наприклад, кафе, магазин), де буде використовуватись реєстратор розрахункових операцій. Якщо повідомлення  за формою N 20-ОПП з інформацію про відкриття такої господарської одиниці не надано до контролюючого органу, платнику податків буде відмовлено в реєстрації РРО/ПРРО.

Удосконалено функціонування електронного кабінету

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що з 08.08.2020 набув чинності  Закон України від 14.07.2020 № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців».

Законом розширюється функціонал електронного кабінету, спрощується ведення обліку для фізичних осіб, вносяться зміни до окремих норм Податкового кодексу України щодо адміністрування податків.

Так, скасовано договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачено, що в кабінеті відображатимуться податкові повідомлення-рішення, винесені контролюючими органами. Також запроваджена можливість зміни уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися електронним кабінетом.

Для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, законом передбачена можливість вести облік доходів і витрат у зручній для них формі – паперовій та/або електронній, у т.ч. через електронний кабінет.

Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначається Міністерством фінансів.

Фіскальний звітний чек (Z-звіт) створюється ПРРО щоденно

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує, що фіскальний звітний чек – це документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) програмним реєстратором розрахункових операцій (далі – ПРРО), який містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскального сервера Державної податкової служби.

Норма визначена Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», який набрав чинності 01.08.2020.

Отже, фіскальний звітний чек (Z-звіт) створюється ПРРО щоденно. Z-звіт може бути сформованим в електронній формі або роздрукованим. Фіскальний звітний чек ПРРО підлягає реєстрації (фіскалізації) на фіскальному сервері Державної податкової служби України (далі – фіскальний сервер). Після передачі до фіскального сервера Z-звіту і отримання відповідно підтвердження від фіскального сервера, його зберігання відбувається за бажанням суб’єкта господарювання в зручний для нього спосіб.

Закон № 466-ІХ: зміни щодо повернення помилково сплачених коштів

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»  (далі – Закон № 466), було внесено зміни, зокрема до статті 43 ПКУ (далі - ПКУ) в частині порядку повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені.

Зокрема, обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1 095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені (п.43.3 ст. 43 ПКУ).

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі – Заява) у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:

на поточний рахунок платника податків в установі банку;

на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п.43.4 ст. 43 ПКУ).

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника ПДВ у Системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) у порядку, визначеному п. 200.5 прим1 ст. 200 прим 1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника у СЕА ПДВ, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (п.43.4 прим1 ст.43 ПКУ).

Також, Законом № 466 п.43.4 прим 1 ст. 43 ПКУ доповнено новим абзацом, відповідно до якого повернення у випадках, визначених законодавством, сум ПДВ, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений пп. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, при ввезенні товарів на митну територію України здійснюється в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200.3 прим 1 ст. 200 прим 1 ПКУ на момент оформлення митної декларації/аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення

Закон № 466-1Х для ФОП: подання декларації у разі зміни системи оподаткування

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 №466-ІХ, внесено зміни до п.п. 177.5.2 ст. 177 ПКУ, щодо подання фізичною особою-підприємцем декларації у разі зміни системи оподаткування (набрали чинності з 23.05.2020 року).

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (до змін було за результатами звітного кварталу).

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені п.п. 177.5.1 ст .177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

Нагадаємо, що авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (п.п. 177.5.1 ст .177 ПКУ).

Отже, новостворена фізична особа-підприємець або фізична особа-підприємець, яка перейшла із/на спрощену систему оподаткування, податкову декларацію подає за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року.

Слов’янсько-Лиманське управління

Більше 610 млн гривень вже надійшло до місцевих бюджетів від власників та орендарів земель Донеччини

За сім місяців 2020 року місцеві бюджети Донецької області отримали 610,8 млн гривень плати за землю. Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 530,8 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. В свою чергу, фізичні особи перерахували 80 млн гривень.

Цього року у формуванні місцевих бюджетів за показником найбільших надходжень плата за землю посідає друге місце, поступившись лише податку на доходи фізичних осіб. За результатами січня-липня поточного року загальна питома вага плати за землю у надходженнях місцевих бюджетів складає 8,4 відсотків.

За територіальною приналежністю найбільші надходження податку за землю сплачено за землі м. Маріуполя – майже 149 млн грн, землекористувачі Слов’янського району поповнили бюджет на 66,5 млн грн, м. Покровськ - на 63,8 млн гривень.

Податкова служба Донеччини нагадує, що нарахування сум податку за землю фізичним особам було проведено контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки до 1 липня 2020 року. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

Від користувачів корисних копалин Донеччини спрямовано до зведеного бюджету країни більше 190 мільйонів гривень

 

Протягом семи місяців 2020 року платники рентних платежів – надрокористувачі Донецької області спрямували до зведеного бюджету країни 190,5 млн грн, в тому числі до державного бюджету перераховано суму у розмірі 129,7 млн грн, а до місцевих бюджетів надійшло 60,8 млн гривень.

Загалом, Донеччина багата різними корисними копалинами. В її родовищах виявлено більше половини елементів періодичної системи Менделєєва. Тут розташовані значні запаси кам’яного вугілля, газу, залізних руд, доломіту, вапняків, кам’яної солі, вогнетривких глин та багато інших природних багатств, що обумовило значну кількість підприємств обробної, хімічної та металургійної промисловості.

Найбільший вклад у наповнення казни Донецького регіону внесли підприємства-надрокористувачі Покровського та Добропільського районів, забезпечивши надходження рентної плати у сумі 105,1 млн грн, що складає більше половини усіх надходжень.

Звертаємо увагу платників рентної плати за користування надрами, що унікальний природно-ресурсний потенціал Донеччини при його ефективному використанні є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя усіх мешканців області.

Туристи залишили на Донеччині більше мільйону гривень туристичного збору

Цьогорічний курортний сезон на Донеччині приніс до місцевих бюджетів регіону 1,1 млн грн туристичного збору, у тому числі від юридичних осіб надійшло 0,5 млн грн, а від фізичних трохи більше – 0,6 млн гривень.

Найбільш привабливою для гостей регіону у 2020 році стала «зелена» зона м. Слов`янськ, Слов’янського та Лиманського районів, яка зібрала 380 тис. грн туристичного збору. На другому місті знаходиться м. Краматорськ, гості якого поповнили місцеву казну на 301,1 тис. гривень. Третьою за популярністю є курортна зона Приазовського узбережжя міста Маріуполя та Мангушського району, туристи якої сплатили 171,2 тис. грн «турподатку».

Нагадаємо, що у минулому році відбулися значні зміни у порядку  оподаткування туристичним збором. Зараз ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі:

-         до 0,5 відсотка (до 23,61 грн)  – для внутрішнього туризму;

-         до 5 відсотків (до 236,15 грн) – для в’їзного туризму

від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Таким чином, гості краю сплачують туристичний збір під час поселення у пансіонатах, готелях, базах відпочинку, приватних апартаментах та сприяють подальшому розвитку перспективної туристичної галузі на Донеччині.

Від власників нерухомості Донеччини місцеві бюджети отримали майже 69 млн гривень

 За сім місяців 2020 року місцеві бюджети Донецької області отримали 68,8 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 2,5 млн грн перевищує надходження минулого року.

Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області забезпечили платники м. Маріуполя – їх цьогорічний внесок вже склав 23,6 млн гривень.

За сім місяців 2020 року юридичні особи вже сплатили 48,1 млн грн, в тому числі 16,1 млн грн надійшло від платників-юридичних осіб м.Маріуполя.

Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-липень поточного року вони перерахували податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів майже 20,7 млн гривень, з них більше третини – це сплата податку за нерухомість, яка перебуває у власності мешканців м. Маріуполя.

Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, підлягає сплаті протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення, яке надсилається податковими органами області за місцем податкової адреси до 1 липня звітного року. Додамо, що якщо у вас змінилися дані щодо площі або наявності об’єктів такої нерухомості, ви завжди можете провести звірку з контролюючими органами, і на підставі ваших нових даних, підтверджених оригіналами відповідних документів, проводиться перерахунок, після чого надсилається нове податкове повідомлення-рішення.

ГУ ДПС у Донецькій області

 

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

0
1

Эта запись была размещена в рубрики: