Методики від ЗОШ №8 Слов’янська використають у системі підготовки педагогів


В умовах багатовимірності освітнього простору, інформатизації суспільства, змін у системі навчання й виховання, викликаних потребами часу, видавнича діяльність стала невід'ємною складовою функціонування закладу загальної середньої освіти.

Колектив Слов`янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Слов`янської міської ради Донецької області розглядає її як один із чинників підвищення рівня професіоналізму педагогів і способів підбиття підсумків роботи школи.

Щорічне видання практико-орієнтованого посібника «Методичний вісник» є формою узагальнення, презентації та популяризації позитивного педагогічного досвіду. Видавнича діяльність колективу Слов'янської ЗОШ №8 є вагомим доробком. Випуск колективного збірника праць стимулює педагогічний пошук і фахове зростання, сприяє формуванню професійно значимих умінь та інформаційної культури педагогів, активізує інформаційно-творчу та дослідницьку роботу.

Незважаючи на те, що матеріали публікацій репрезентують різну проблематику, мають неоднаковий науковий рівень, є різножанровими, їх об'єдную спільна мета – удосконалення освітнього процесу, раціоналізація навчально-виховних впливів на здобувача освіти, підтримка оновлення й розвитку галузі на сучасному етапі.

Практико-орієнтований посібник «Методичний вісник» видається з 2012 року, на сьогодні має 7 випусків. Видання збірника було ініційоване директором школи, вчителем вищої кваліфікаційної категорії, вчителем-методистом Світланою Дєлєскє.

Загальна редакція матеріалів здійснювалася доктором філософії в галузі психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Пристинським В. М. та директором Слов'янської ЗОШ №8, учителем-методистом Дєлєскє С. В.

«Методичний вісник» є офіційним виданням, бо розглядається і затверджується до друку вченою радою ДВНЗ "Донбаського державного педагогічного університету". Рецензентами виступають доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ «ДДПУ» Омельченко С.О., працівники відділу освіти Слов'янської міської ради, керівники методичних служб. У рецензіях зазначаються такі характеристики публікацій, як-от: актуальність, науковість, новизна, теоретична та практична значущість, перспективність розробок.

Структура посібника відбиває основні аспекти діяльності закладу загальної середньої освіти. Щорічно вона підлягає незначним змінам, що пов'язано з осучасненням технологій, інтеграційними процесами в освіті, поглибленням досліджень, розширенням співробітництва.

Авторами публікацій є педагогічні працівники Слов'янської ЗОШ №8, шкіл-партнерів, викладачі вищих навчальних закладів, працівники Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Із 2017 року «Методичний вісник» має електронний додаток, де вміщено презентації, відеоматеріали, аудіофайли до публікацій.

Методичний продукт Слов'янської ЗОШ №8 може бути використаний у системі підготовки педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації , у діяльності методичних служб, у самоосвітній і практичній діяльності педагогів.

Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області, ознайомившись із матеріалами посібника, вважає, що це результат роботи авторської науково-творчої майстерні педагогів, вагома праця, обумовлена тим, що автори статей – вчителі-практики. Актуальність «Методичного вісника» вбачаємо в тому, що в ньому ураховано потреби реформування освітньої системи в умовах інтеграції та глобалізації суспільства. Зростання попиту до якісних знань передбачає використання таких педагогічних прийомів, що дозволяють отримувати високі результати, відповідати реаліям сьогодення й забезпечувати формування та розвиток інтелектуально розвиненої, високоморальної, гідної та національно свідомої особистості. Всі ці аспекти чітко прослідковуються в науково-методичних розробках авторів багаточисельних публікацій практико-орієнтованого посібника.

Сподіваємося, що запропоновані результати напрацювань педагогічного колективу школи сприятимуть подальшому науковому пошуку, підвищенню педагогічної майстерності, активізують роботу колег інших закладів освіти міста та області, керівників та управлінців щодо перспективного розвитку та розбудові системи забезпечення якості освіти нашої країни.

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

5
3

Эта запись была размещена в рубрики: