Налоговая Славянска информирует: новые налоговые счета и видеоуроки по отчетности

Сплачуйте податки на нові рахунки!

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01.01.2020року змінилися реквізити рахунків за стандартом IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Платежі, що сплачуються на рахунки, які діяли до 01.01.2020, до державного та місцевих бюджетів не зараховуються.

Нагадуємо про необхідність спрямування платежів виключно на нові рахунки, що почали діяти з 01.01.2020 року та реквізити яких розміщені на офіційному субсайті «Територіальні органи ДПС у Донецькій області» в розділі «Бюджетні рахунки».

ФОП - роботодавець оформлює трудові відносини відповідно до закону

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що порядок оформлення трудових відносин однаковий для всіх роботодавців: як для юридичних осіб так і для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

Статтею 21 Кодексу законів про працю України визначено (далі –КЗпП), що трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Отже, ФОП, які є роботодавцями, також необхідно укладати трудові договори з найманими працівниками.

Порядок укладення трудового договору регулюється ст. 24 КЗпП, якою зокрема, визначається, що трудовий договір укладається в письмовій формі. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Трудовий договір вважається укладеним лише після підписання його роботодавцем і працівником та оформлення наказу чи розпорядження про прийняття працівника на роботу.

Статтею 24 КЗпП передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення про прийняття працівника – важлива складова оформлення трудових відносин.

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором, оформленим наказом, потрібно подати повідомлення до ДПС України за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року   № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» із змінами в один із таких способів:

► засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

► на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

► на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Надавали у 2019 році послуги з репетиторства – задекларуйте доходи!

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує, якщо викладач, який надає послуги репетиторства, не є фізичною особою – підприємцем, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок (збір) із таких доходів.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік таким викладачам – репетиторам слід подати особисто за місцем податкової реєстрації або уповноваженою на це особою, надіслати поштою чи онлайн з використанням ключів електронно - цифрового підпису. Ця декларація надається за новою формою, яка введена в дію з 1 січня та затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %. Також із вказаних доходів відраховується військовий збір за ставкою 1,5 %.

Під поняттям «репетиторство» мається на увазі: підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт тощо.

Звертаємо увагу, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 533-IX термін подання річної декларації про майновий стан і доходи продовжено до 1 липня 2020 року. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.

Довідково: з інформацією, як заповнити декларацію про майновий стан і доходи громадян можливо ознайомитись у відеоуроці від податкової № 1 за посиланнями:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/1407838859418903/

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

До уваги платників єдиного податку першої та другої груп!

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Норми встановлені п. 295.1 та п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст. 295 ПКУ).

Пунктом 295.6 ст. 295 ПКУ встановлено, що суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ).

Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами ПКУ не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, з метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів, заяву щодо періоду щорічної відпустки слід подавати до контролюючого органу до початку відпустки, а заяву щодо терміну втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності слід подавати одразу після закінчення лікарняного.

Слов’янсько-Лиманське управління 

Місцеві бюджети Донеччини отримали більше 264 млн грн єдиного податку 

Одним із важливих джерел доходів місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку від малого підприємництва. І кожна гривня зверху надає органам місцевого самоврядування можливість більше приділити уваги для благоустрою регіону або фінансування тих чи інших соціальних проектів.

Как повідомила в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна, за три місяці 2020 року Податковою Донеччини забезпечено надходження до місцевих бюджетів 264,2 млн грн єдиного податку. За її словами, підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, збільшили сплату єдиного податку порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 17,2 млн гривень. Зокрема, фізичними особами – підприємцями сплачено 184,8 млн грн єдиного податку, юридичними особами – 79,4 млн грн, у тому числі сільгоспвиробниками – 47,6 млн гривень. 

«Збільшення надходжень з єдиного податку до місцевих бюджетів Донеччини є свідченням належного сервісного обслуговування платників податків, забезпечення податковою службою Донецької області комфортних та необтяжливих умов для ведення бізнесу на спрощеній системі оподаткування», - зазначила Ірина Долозіна. 

Майже на третину зросли надходження від автовласників Донеччини 

За перший квартал 2020 року автовласники елітних автомобілів Донецької області сплатили до місцевих бюджетів 886 тис. грн транспортного податку, що на 30,4 відсотків більше аналогічних показників минулого року.

Основна сума сплаченого податку, а саме 548 тис. грн, була перерахована власниками елітних авто – юридичними особами області. 

Натомість цьогорічний внесок у сплаті транспортного податку від фізичних осіб склав 338 тис. гривень. До трійці найпопулярніших марок автомобілів, за які мешканці Донеччини сплатили податок, належать LEXUS, AUDI та MERSEDES-BENZ. 

У розрізі відокремлених підрозділів лідерами зі сплати транспортного податку є власники елітних авто м. Маріуполя – 288,3 тис. грн, м. Бахмута – 117,7 тис. грн, а також м. Покровськ та Покровського району – 88,5 тис. гривень. 

Об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2020 році –
1 771 125 грн). Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік. 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що транспортний податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

За отриманням податкової знижки вже звернулись понад 580 мешканців Донеччини 

За три місяці 2020 року до податкових органів Донецької області надійшло 585 декларацій про майновий стан та доходи від громадян, які заявили до повернення суми податку з доходів фізичних осіб у зв’язку з реалізацією ними права на податкову знижку в розмірі 1,4 млн гривень. 

Найпоширенішими серед витрат, що вказали мешканці Донеччини у своїх деклараціях, є витрати на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. 

Також серед поданих декларацій щодо повернення суми податку на доходи фізичних осіб популярні витрати, пов’язані зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами, витратами на оплату допоміжних репродуктивних технологій тощо.  

Загальна сума податку на повернення з бюджету складає 1,4 млн грн, з яких 217 тис. грн вже повернуто 80 громадянам. 

Нагадуємо, що реалізувати своє право на отримання податкової знижки громадяни можуть впродовж всього поточного року. 

Платники податку на прибуток Донеччини задекларували за 2019 рік понад 100 мільярдів грн доходу 

У Головному управлінні ДПС у Донецькій області відзначають, що за 2019 рік майже 7 тисячами підприємствами – платниками податку на прибуток подано декларації з податку на прибуток, в яких визначено 101,6 млрд грн доходу. З них 3822 підприємства принесли до бюджету 255,7 млн грн податку на прибуток. Натомість, збиткову діяльність за 2019 рік задекларувало 723 підприємства, 48 млрд грн від’ємного значення об’єкту оподаткування яких доведеться перекривати прибутком, отриманим у наступних періодах. 

Як інформує управління податків і зборів з юридичних осіб, з метою попередження «мінімізації» податкових надходжень усі показники декларацій з податку на прибуток ретельно аналізуються під час камеральних перевірок, а в разі виникнення ризиків – вже документальними перевірками. За місяць роботи за результатами проведених камеральних перевірок податкових декларацій з податку на прибуток податківцями вже встановлено завищення задекларованих збитків на суму 155,8 млн грн, що могло спричинити втрати бюджету у сумі 28,0 млн грн податку на прибуток. Додатково надійшло до бюджету податку на прибуток у сумі 176,7 тис. гривень. 

Також протягом 2019 року підприємства Донецької області виплатили резидентам інших держав більше 400 млн грн доходів, з яких було сплачено до бюджетів 1,9 млн грн податку на прибуток з доходів нерезидентів.  

Найбільші суми доходів, які підприємствами виплачено нерезидентам України, це:

  • 176,0 млн грн – виплата дивідендів своїм іноземним інвесторам;
  • 94,0 млн грн – виплата інших доходів (здебільшого плата за отримані транспортно-експедиційні послуги);
  • 85,6 млн грн – доходи від оренди.

За минулий рік прозвітувало більше 6 тисяч неприбуткових організацій

За 2019 рік прозвітували про свою діяльність 6314 юридичних осіб, включених в Реєстр неприбуткових установ і організацій, з яких 2254  об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків; 1282 бюджетні установи; 1190 громадських об’єднань; 438  релігійних організацій; 350 садівничих та гаражних (гаражно-будівельних) кооперативів (товариств) та 191 благодійна організація.

Усього за минулий рік неприбуткові установи і організації використали 44,5 млрд грн доходу, у тому числі: 28,7 млрд грн – це фінансування бюджетних установ, 2,2 млрд грн – благодійна допомога, крім того отримано та розподілено 37,5 млн грн гуманітарної допомоги.

Свій вклад у гуманітарну місію для мешканців населених пунктів Донецької області найбільше внесли наступні благодійні організації: БО БФ "ЦРД" – на 16,9 млн грн, ДОО ТЧХУ – на 8,5 млн грн, БО "Благодійний фонд проект Варнави" розподілив 7,0 млн грн гуманітарної допомоги.

Проте, є й не такі райдужні новини – за інформацією управління податків і зборів з юридичних осіб під час камеральних перевірок встановлено велику кількість арифметичних помилок та невідповідностей показників податкової звітності неприбуткових установ і організацій. Найбільш поширеними з них є порушення правил заповнення затвердженої форми Звіту – не розбивання за складовими використаних доходів та понесених витрат у звітному періоді; невідповідність даних Звіту показникам бухгалтерського обліку у фінансовій звітності за відповідний період і відсутність податкового обліку отриманої та розподіленої гуманітарної допомоги у звітному періоді, та інші.

Надсилаємо Вам відео:

Державна податкова служба випустила 6 відеоурок. У ДПС роз’яснюють як подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html  

https://youtu.be/g3M1TsVr1S8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/  

ДПС також підготувала відеоуроки, які доступні за посиланнями:

Як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html 

https://youtu.be/P7aWuNOIwM0

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/ 

Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html

https://youtu.be/wsGYmcOYScA

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/ 

Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html

https://youtu.be/_SKY0auOjSk

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/

Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», за посиланнями: 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html

https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/

ГУ ДПС у Донецькій області

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

0
1

Эта запись была размещена в рубрики: