Податкова Слов’янська інформує: У 2020 році податкова декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою

ОГОЛОШЕННЯ

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що 05 лютого 2020 року відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із завідувачем сектору з надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску Слов’янської податкової інспекції Оксаною Ханіною на тему: «Про новації РРО – 2020». 

Сеанс відбудеться з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 години за телефоном 2-31-89.

Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області на виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 інформує про наступне.

Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року №294-ІX ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік” мінімальна заробітна плата з 01 січня 2020 року становить 4 723 гривні.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь -якою системою оплати праці.

З метою дотримання вимог законодавства України, а саме Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» та Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з 01 січня 2020 року роботодавцям слід врахувати наступне.

Згідно із статтею 31 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», із змінами та доповненнями, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачено фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат –141 690 гривень.

Відповідно до ст.8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якщо працівник за місяць отримує дохід, розмір якого не перевищує рівня мінімальної заробітної плати і при цьому він оформлений за основним місцем праці, єдиний соціальний внесок розраховується, як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на ставку єдиного внеску. У 2020 році – це 1039,06 гривень (4 723 грн. * 22 відсотки).

Згідно з п. 127.1 ст.127 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, із змінами та доповненнями, ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, ‒ тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Враховуючи наведене вище, Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області просить врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.

Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

З 2020 року податкова декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області доводить до відома платників, що триває деклараційна кампанія 2020.

Наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та інструкцію про її заповнення. І з 01 січня 2020 року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою.

В оновленій Декларації є деякі особливості, а саме:

у Декларації рядок 8 «Категорія платника»доповнено новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку; 

у розділі ІІ «Доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу»Декларації окремо виділено доходи:

«Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно – правового характеру»; 

«дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця». 

Крім того, у Декларації передбачено три додатки до неї:

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток Ф1);

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих само зайнятою особою (додаток Ф2);

Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку (додаток ФЗ).

Також з 01.01.2019 сплата податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з доходів, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), здійснюється відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Бюджетного кодексу України за місцезнаходженням таких земельних ділянок (часток, паїв), у зв’язку з цим у новій формі Декларації передбачені деякі зміни у порядку розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО.

Так, для реалізації зазначеної норми у формі Декларації передбачено окремі рядки:

«10.4.1»  для відображення вищенаведених доходів;

«17»  для відображення ПДФО (військового збору) з таких доходів.

Податкові зобов’язання по військовому збору з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) відповідно до вимог ПКУ визначаються у Декларації. Сплата таких зобов’язань з військового збору здійснюється за податковою адресою.

Новації 2020 року для платників ПДВ!

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

У зв’язку із набранням чинності Законом України від 05 грудня 2019 року № 344-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю» (далі – Закон № 344) та з метою оперативного інформування платників ПДВ ДПС України повідомила про окремі зміни, які відбулися у частині оподаткування ПДВ.

Законом № 344 внесені зміни до п. 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ

До 01.01.2025 продовжено дію нульової ставки ПДВ для операцій з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх власністю, де кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва (п. 8 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

При цьому у порівнянні з попередньою редакцією п. 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ у тексті зазначеного пункту ПКУ слова «інвалід», «дитина-інвалід», «громадські організації інвалідів» в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «громадські об’єднання осіб з інвалідністю» у відповідному відмінку і числі.

В абзаці третьому п. 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ приведено у відповідність найменування Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» до чинного – «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Таким чином, підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю до 01.01.2025 подовжили право на застосування нульової ставки ПДВ до операцій з постачання товарів/послуг, місцем постачання яких згідно зі ст. 186 розділу V ПКУ визначено митну територію України, за умови відповідності критеріям, визначеним у п. 8 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Новації застосування РРО 2020 року: режим офлайн

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» внесено зміни, зокрема до  ст. 5 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Відповідно до внесених змін на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

На період виходу з ладу програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – програмний РРО) проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

На період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу.

Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, не більше 168 годин протягом календарного місяця.

Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного РРО в режимі офлайн, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган на запит покупця через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42¹ Податкового кодексу України, щодо перевірки справжності та достовірності розрахункового документа надає інформацію про суб’єкта господарювання, господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа.

Використання програмного РРО у період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, забороняється.

Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого органу здійснюється передача копій створених програмним РРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи.

Такі розрахункові документи мають зберігатися програмним РРО до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.

У разі виходу з ладу РРО та/або програмного РРО, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу облік операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та формування розрахункових документів здійснюються у порядку, встановленому Національним банком України.

Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що повідомляє під час реєстрації реєстратора розрахункових операцій. У такому разі суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги обліку розрахункових операцій і розрахункові книжки. Такі суб’єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової відсутності електроенергії.

Норми набирають чинності з 19.04.2020.

Заповнення реквізитів «Призначення платежу» та «Отримувач» платіжного доручення на сплату єдиного внеску

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує, що вимоги стосовно заповнення платіжних документів на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) визначені Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 із змінами та доповненнями (далі –  Порядок № 666).

Так, відповідно до п. 5 Порядку № 666 при сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

- у полі № 1 – зазначається службовий код («*»);

- у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» Сплата суми єдиного внеску);

- у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), який здійснює сплату (далі – код за ЄДРПОУ);

- у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

- у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

- у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

- у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.

Відповідно до п. 13 додатка 9 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 із змінами та доповненнями, при заповненні реквізита «Отримувач»:

зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі;

зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Зазначений порядок розповсюджується і на платників єдиного внеску.

При цьому, відповідно до частини 6 ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів.

Таким чином, оскільки єдиний внесок не належить до доходів бюджету, то код бюджетної класифікації не вказується, а у полі «Отримувач» платіжного доручення зазначаються найменування органу ДПС та його код за ЄДРПОУ.


Слов’янсько-Лиманське управління

 

Ліцензії на продаж підакцизної продукції поповнили бюджет більше ніж на 34 млн гривень

За 12 місяців 2019 року від ліцензування оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до місцевих бюджетів Донеччини надійшло 34,3 млн гривень.

Згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Донецькій області станом на 1 січня 2020 року на території області діє 8,9 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. 

З метою упередження порушень в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів фахівці податкової служби Донеччини постійно проводять контрольно-перевірочні заходи, спрямовані на зменшення тіньового обігу підакцизних товарів. 

З початку 2019 року за несвоєчасну сплату чергового платежу анульовано 1892 ліцензій. 

За результатами контрольно-перевірочних заходів надходження по актах перевірок за січень-грудень 2019 року та попередніх періодів склали 11 млн гривень.
На жаль, продовжують мати місце випадки торгівлі підакцизними товарами без придбання відповідних ліцензій, що призводить до несплати акцизного податку і втрат місцевих бюджетів. Так, впродовж 2019 року виявлено 44 СГ, до яких застосовані штрафні фінансові санкції на суму 1,8 млн гривень.

На Донеччині у минулому році вийшли з «тіні» 33 тисячі працівників

Одним з гострих нагальних питань, що потребує негайного вирішення, є легалізація трудових відносин та заробітної плати. Адже через тіньовий ринок зайнятості держава втрачає мільйони гривень несплачених податків, а громадяни позбуваються законних соціальних гарантій.

За минулий рік на Донеччині роботодавці офіційно працевлаштували 21,7 тис. громадян, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 26,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2,3 млн грн військового збору, а також 29,1 млн грн єдиного внеску.

Продовжується робота податківців і з підприємствами регіону з питань додержання мінімальних гарантій в оплаті праці. За рахунок підвищення заробітної плати підприємствами регіону бюджет додатково отримав 11,2 млн грн податків, зборів та єдиного внеску.

З початку 2019 року, завдяки проведеній роботі з виявлення та упередження ухилення від оподаткування доходів громадян, до державної реєстрації залучено 5,9 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації, а до бюджету додатково сплачено 12 млн грн податків, зборів та єдиного внеску. Загалом в минулому році вийшли з «тіні» 33 тисячі працівників.

На виконання доручення прем’єр-міністра України Олексія Гончарука від 22 січня 2020 року податкова служба Донеччини разом з фахівцями Головного управління Держпраці у Донецькій області на місцях розпочала вживати рішучі заходи з проведення роз’яснювальної роботи із суб’єктами господарювання щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, що надасть можливість підвищити соціальний захист громадян та спрямувати кошти на розвиток регіону.

ГУ ДПС у Донецькій області нагадує, що з 1 січня 2020 року встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 4 723 грн, тож, саме час переглянути всім роботодавцям доходи, що виплачуються найманих працівникам, та забезпечити рівень заробітної плати не менш законодавчо встановленого.

Протягом 2019 року надходження за рахунок погашення боргу склали більше 830 млн гривень

ГУ ДПС у Донецькій області продовжує системну роботу з платниками податків, які мають податковий борг. Завдяки проведеним заходам за 2019 рік податківці забезпечити надходження в рахунок погашення податкового боргу у розмірі 279,7 млн гривень. Також, значна увага приділяється погашенню заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сума надходжень по якому склала 552,2 млн гривень. Таким чином, надходження від погашення боргу за минулий рік склали 831,9 млн гривень.

Податкова Донеччини наголошує, що основним напрямом роботи податкової служби є надання допомоги платникам податків у сумлінному веденні господарської діяльності. Але, враховуючи наявність платників податків, які зневажливо ставляться до виконання своїх обов’язків та нехтують інтересами суспільства і держави, податкові органи вимушені використовувати комплекс заходів з погашення податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачений чинним законодавством.

Вкотре нагадуємо, що сплата податків і зборів в порядку і розмірах, встановлених законом, є конституційним обов’язком, дотримання якого є необхідною вимогою для сталого та стабільного розвитку держави. Нехтування своєчасністю сплати податків та зборів неминуче приведе до застосування фінансових і штрафних санкцій та вжиття заходів з примусового погашення боргу. 

Податкова Донеччині крокує назустріч селянину - протягом 2019 року розміщено майже 100 поштових скриньок для пропозицій та зауважень 

НоваПодаткова – це, перш за все, сервісна служба, тому податкова служба у Донецькій області йде назустріч усім платникам податків, навіть якщо ті знаходяться у сільській глибинці. З метою ширшого інформування суспільства про діяльність органів ДПС, новацій податкового законодавства та налагодження живого зворотнього зв’язку управлінням комунікацій ГУ ДПС у Донецькій області організовано роботу щодо розміщення у місцевих радах та в об’єднаних територіальних громадах скриньки «Податкова для платників. Ваші зауваження та пропозиції» для збору, обробки та узагальнення основних зауважень і пропозицій від платників. Крім того, для розміщення у приміщеннях вказаних установ розроблено листівки з актуальною інформацією саме для тієї місцевості. 

Усього за 2019 рік розміщено 98 поштових скриньок, 1992 листівки, 4 брошури, підготовлено 4 інформаційні повідомлення для щоденної трансляції гучномовцем, 4 плакати по декларуванню, реквізити нових рахунків, які змінилися з 01.01.2020.

Вже є і зворотній зв'язок – за наданою пропозицією, що надійшла до поштової скриньки, розташованої у Олександрівській ОТГ, управлінням було заплановано та проведено практикум - тренінг у Петрівському другому старостинському окрузі Олександрівської ОТГ у форматі "круглий стіл" за участі представників  юридичних та фізичних осіб - підприємців на тему «Електронні сервіси ДПС України. Можливості "Електронного кабінету" платника податків».

ГУ ДПС у Донецькій області

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

1
0

Эта запись была размещена в рубрики: