Новости налоговой службы Славянска. Как плательщику вернуть ошибочно или сверх меры уплаченные налоги

Сплата податків за новими реквізитами

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
повідомляє.

ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/395765.html
нагадала, що дізнатися про нові реквізити рахунків для сплати податків в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць України можна:

на офіційному вебпорталі ДПС в рубриках:
- Головна/Бюджетні рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/);
- Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування/Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску (з 01.10.2019)
(https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з
бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків,
зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням
кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Як платнику повернути помилково або надміру сплачені податки? Міністерство фінансів затвердило новий порядок

З 01.11.2019 вступає в дію новий Порядок взаємодії Державної фіскальної служби
України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її
територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені.
На підставі наказу МФУ від 11.02.2019 №60 "Про затвердження Порядку
інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені", платник у заяві обов'язково зазначає:
назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
його суму;дату сплати; реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);
напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються.
Додатково до заяви платник може подати:
копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру
сплачений платіж перераховано до бюджету.
З 01.11.2019 платники податків можуть подавати заяви про повернення у приватній
частині Електронного кабінету через ;Єдине вікно подання електронної звітності 

Електронні сервіси ДПС ПДВ: інформація про залишок коштів на електронному рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ

В приватній частині Електронного кабінету в меню «Система електронного
адміністрування ПДВ» платник ПДВ має доступ до інформації з системи електронного адміністрування ПДВ, а саме: реєстру операцій, реєстру транзакцій, інформації про суму перевищення.
За допомогою опції «Реєстр транзакцій» користувачі Електронного кабінету
отримують перелік всіх операцій, пов’язаних з електронним рахунком у системі
електронного адміністрування ПДВ, в тому числі інформацію про тип транзакції
(зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення електронного рахунку, списання коштів з електронного рахунку, суму всіх кредитових оборотів по електронному рахунку, заборгованість, актуальний залишок коштів на електронному рахунку.
Також на запит платника ПДВ йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку.
Отже, інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку платник ПДВ
може отримати:
- через Електронний кабінет/меню «Система електронного адміністрування
ПДВ»/опція «Реєстр транзакцій»,
- а також шляхом подання, за допомогою програмного забезпечення для подання
податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, сервісного запиту J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» та отримати у відповідь витяг J1402301/F402301 «Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку».
Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет»
здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Електронні сервіси ДПС: Чи має право платник отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів через електронний кабінет?

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких
покладено на податкові органи, формується за відсутності у платника за даними
інформаційно-телекомунікаційних систем податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на податкові органи.
Для отримання зазначеної Довідки необхідно подати заяву за формою згідно з
додатком 2 до Порядку № 733 від 03.09.2018.
Заява подається платником (на його вибір):
- у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку
такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;
- в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину
Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за
посиланням:https://cabinet.tax.gov.ua/login.
Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.
Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного
кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300305 (для
юридичних осіб) або F1300305 (для фізичних осіб).

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий
акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості та
зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.
Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що
він зазначає у Заяві.
Довідку у паперовій формі платник отримує безпосередньо в органі, до якого було
подано Заяву.
Довідка в електронній формі отримується у приватній частині Електронного кабінету.
Довідка або відмова у її наданні готуються уповноваженим органом протягом 5
робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви.
Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У Довідці
обов’язково зазначається термін її дії.
Роздрукований електронний примірник документа в паперовому вигляді не
вважається оригіналом.
Переглянути видану платнику електронну Довідку у відкритій частині (вхід до якої не потребує ідентифікації) Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit),
зацікавлений орган/суб’єкт може шляхом введення податкового номера платника (код за ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізитів електронної Довідки (дати і номеру).
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на податкові органи, затверджено наказом МФУ від 03.09.2018 № 733.

Офіційне працевлаштування забезпечує гідне майбутнє

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДПС у Донецькій області
звертає увагу на наступне.
Для працівника «тіньова» зайнятість – це факт відсутності соціальних і матеріальних гарантій, а для роботодавця – це значна сума штрафу за неоформлених відповідно до чинного законодавства працівників, крім того, це є його негативна репутація.
Водночас, офіційне оформлення трудових відносин забезпечує гідне майбутнє
кожного працюючого.
Нагадуємо, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
власнику підприємства, установи, організації або фізичній особі –підприємцю необхідно подати до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування .Повідомлення про прийняття такого працівника на роботу (далі – Повідомлення).
Обов’язок з подання Повідомлення поширюється виключно на трудові відносини
(коли з працівником укладається трудовий договір).
Форма Повідомлення затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
17.06.2015 № 413.
Повідомлення подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим
договором одним із таких способів:
► засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного
документообігу та електронного підпису;
► на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
► на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із п’ятьма
особами.

Слов’янсько-Лиманське управління


Зведений бюджет Донеччини за 9 місяців 2019 року отримав майже 17 млрд гривень

На 926,4 млн грн перевищили надходження січня – вересня поточного року торішні
показники.
Протягом 9 місяців 2019 року фахівцями податкової служби Донецької області
забезпечено надходження до зведеного бюджету в розмірі 17 млрд гривень, у тому числі додержавного бюджету надійшло 7,6 млрд грн, до місцевих бюджетів – 9,4 млрд гривень.
Найбільші надходження до зведеного бюджету Донецького регіону за територіальною приналежністю належать м. Маріуполю – майже 5,2 млрд грн, м. Покровськ таПокровському району – 2,2 млрд грн та м. Краматорську – 1,7 млрд гривень.
«Левову» частину надходжень до бюджетів всіх рівнів, або майже 79%, забезпечують
наступні податки: податок на доходи фізичних осіб – 9,1 млрд гривень, податок на додану вартість – 2,2 млрд грн та податок на прибуток – 2,1 млрд гривень.
Сумлінна сплата податків бізнесом Донеччини сприяє підвищенню економічної
активності регіону та одержанню місцевими громадами додаткових ресурсів для покращення добробуту і якості життя жителів Донецької області.

Бізнес Донеччини спрямував до місцевих бюджетів більше 160 мільйонів акцизного податку

Протягом дев’яти місяців 2019 року суб’єкти господарювання, які здійснюють
роздрібний продаж підакцизних товарів, перерахували до місцевих скарбниць Донецької області 162,4 млн грн акцизного податку.
Платники цього податку реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам для їх особистого некомерційного використання, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, та інших закладах такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти (насамперед, бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо).
Таким чином, акцизний податок, сплачений від роздрібної торгівлі підакцизними
товарами сумлінними платниками, наповнює місцеву скарбницю, що надає змогу
забезпечувати поточні і перспективні завдання розвитку нашого регіону.
Найбільші суми цього податку з початку року сплатили суб’єкти господарювання м.
Маріуполя – 58,6 млн грн, платники м. Краматорська поповнили місцеві бюджети на 39,5 млн грн, а Покровський район – на 18,3 млн гривень.
Нагадуємо, що суб’єкти господарювання щомісяця сплачують 5% акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за місцем
розташування пунктів продажу підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного терміну для подання місячної податкової декларації.

За спеціальне використання води підприємства Донеччини сплатили більше 90 мільйонів гривень

За дев’ять місяців 2019 року платники рентної плати за спеціальне використання води Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 91,2 млн гривень. Ця сума майже рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами.
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що платниками рентної плати
за спеціальне використання води є, зокрема, первинні водокористувачі – суб’єкти
господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі.
Саме за рахунок частини рентної плати, що надходить до скарбниць місцевих громад, фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по екологічному оздоровленню річок та водоймищ  Донецької області.
Нагадуємо, граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових
зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал 2019 року – 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно.

Майже 3 мільярда гривень доходів задекларували платники Донеччини за 2018 рік

Закінчилася кампанія декларування доходів громадянами та особами, які провадять
незалежну професійну діяльність.
Одним із резервів наповнення місцевих бюджетів є саме надходження податку на
доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами своїх доходів. Тож добробут та благоустрій рідного краю залежить від добросовісності виконання громадянами своїх обов’язків перед державою та суспільством.
Так, за результатами 9 місяців поточного року мешканцями Донецького регіону
подано понад 26 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік, що приблизно на пів тисячі декларацій більше, ніж в минулому році.
Загальна сума задекларованого громадянами доходу зросла на 723,1 млн грн у
порівнянні з торішніми показниками та становить 2 864,5 млн гривень.
Таким чином, у 2019 році бюджет отримає податку на доходи фізичних осіб у сумі 85
млн грн та військового збору – 13,5 млн гривень.
Статки понад 1 мільйон грн задекларували 184 громадянина. Загальна сума
задекларованого ними оподатковуваного доходу складає 1 989,8 млн грн, а податок на доходи фізичних осіб до сплати – 50,8 млн гривень.
Водночас зауважуємо, що попри завершення деклараційної кампанії громадяни
можуть ще скористатися правом на отримання податкової знижки за наслідками 2018 року до кінця року. На сьогодні вже 3 333 мешканці Донеччини скористалися такою можливістю.
Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню на
розрахункові рахунки платників, склала 5,9 млн гривень.

Порушники у сфері готівкових розрахунків сплатили до бюджету 2 мільйона гривень

Розрахунки з використанням РРО зараз зазнають чималих змін з боку законодавства.
Й не востаннє це стосується введення нових експериментальних підходів до спрощення реєстрації таких розрахунків та використання електронних гаджетів в якості новітніх касових апаратів.
Тому контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в
готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій, є важливим напрямком роботи підрозділів ГУ ДПС у Донецькій області.
З початку року співробітниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за
готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування області проведено 209 фактичних перевірок, за результатами яких до бюджету надійшло 2 млн гривень.
Підприємці вже у 2020 році будуть мати альтернативу – поряд зі звичними касовими апаратами, якими сьогодні користується бізнес, також можна буде використовувати для смартфону або іншого пристрою програмне забезпечення, яке безоплатно надається та підтримується державою.
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що на офіційному вебпорталі ДПС України розміщено новий банер «Новітні РРО» (за наступним посиланням
https://tax.gov.ua/baneryi/novitni-rro), який містить актуальні матеріали та документи щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій і новацій у вказаній сфері. У банері також можна знайти відповіді на питання, які найбільш цікавлять бізнес та громадськість.

ГУ ДПС у Донецькій області

Следите за новостями на нашем “Telegram-канале

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: