Новини фіскальної служби Слов’янська: ФОП–«спрощенцям» про сплату єдиного внеску


Внесено зміни до форми декларації з туристичного збору

 Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що з 01.01.2019 змінено порядок розрахунку туристичного збору.

На виконання положень ст. 268 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 186 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19.07.2019 за № 795/33766) (далі – Наказ № 186) внесено зміни до форми Податкової декларації з туристичного збору (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636 (зареєстровано у  Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357).

Так, до Декларації додано Додаток «Розрахунок № _ податкових зобов’язань з туристичного збору», в якому, зокрема, зазначається загальна кількість діб розміщення у місцях проживання (ночівлі), розмір мінімальної заробітної плати та ставка збору в залежності від типу туризму (внутрішній або в’їзний).

Слід зауважити, що, у розділі ІІ Додатку здійснюється розрахунок авансових внесків з туристичного збору, а також вказуються дата і номер рішення органу самоврядування про встановлення таких авансових внесків, що передбачено п. п. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 ПКУ.

Наказ № 186 опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 13.08.2019 № 61.

До уваги платників ПДВ!

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що відповідно до вимог пункту 10 Порядку зупинення податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року  № 117 із змінами, ДФС визначені критерії ризиковості платника ПДВ, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ, які погоджені Міністерством фінансів України згідно з листом від 06.08.2019 № 26010-06-5/20111.

Критерії ризиковості платника ПДВ та критерії ризиковості здійснення операцій зареєстровані в ДФС за № 1962/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.

Показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ, зареєстровані в ДФС за № 1963/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.

Критерії ризиковості платника ПДВ, критерії ризиковості здійснення операцій та показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ розміщено на офіційному вебпорталі ДФС України за посиланням:https://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/73583.html

 Фізичним особам – підприємцям – «спрощенцям» про сплату єдиного внеску

 Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі –  Закон № 2464), визначено платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –єдиний внесок).

Обов’язки платників єдиного внеску регламентовано частиною другою ст. 6 Закону № 2464, згідно з приписами якої платник єдиного внеску зобов’язаний:

◄ своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок;

◄ подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством.

Для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі – Закон № 2464), визначено платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі –єдиний внесок).

Обов’язки платників єдиного внеску регламентовано частиною другою ст. 6 Закону № 2464, згідно з приписами якої платник єдиного внеску зобов’язаний:

◄ своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок;

◄ подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством.

Для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої  ст. 7 Закону № 2464).

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).

 Особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, не має права на заключення договору про добровільну сплату єдиного внеску

 Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що відносини, які виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).

Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є: зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (п. 3 частини першої ст. 1 Закону № 2464).

Частиною першою ст. 10 Закону № 2464 визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску та умови за яких таке право надається.

Відповідно до частини першої ст. 10 Закону № 2464 право на добровільну сплату єдиного внеску мають, зокрема, особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4, 5 та 5¹ частини першої ст. 4 Закону № 2464, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Отже згідно зі ст. 10 Закону № 2464 особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, не має права на заключення договору про добровільну сплату єдиного внеску.

 Слов’янсько-Лиманське управління

Аудитом Донеччини додатково забезпечено більше 40 мільйонів гривень надходжень до бюджету

З метою виявлення та упередження порушень податкового законодавства підрозділами аудиту Донеччини першочергова увага приділяється проведенню перевірок суб’єктів господарювання, що мають ризики в своїй діяльності.

Так, за 7 місяців поточного року фахівці підрозділів аудиту податкової  служби Донецької області провели 402 документальні перевірки, за результатами яких донараховано податкових зобов’язань на 440,5 млн гривень. Також в ході перевірок було зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 134,3 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 24,2 млн гривень.

За січень-липень 2019 року підрозділами аудиту Донеччини забезпечено додаткових надходжень до державного бюджету у сумі 40,3 млн гривень. За результатами проведених документальних перевірок поточного року до бюджету надійшло 27,1 млн гривень.

Нагадуємо платникам податків, що перевірити, чи планується перевірка їх підприємств у 2019 році, можна на сайті ДФС України за наступним посиланням https://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html.

 Донеччина: надходження за спеціальне використання водних об’єктів склали майже 59 мільйонів гривень

За сім місяців 2019 року платники рентної плати за спеціальне використання води Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 58,9 млн гривень. Ця сума рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами.

Саме за рахунок частини збору, що надходить до місцевих скарбниць, фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по екологічному оздоровленню річок та водоймищ Донецької області.

Більше половини усіх надходжень з плати за воду забезпечили підприємства м. Маріуполя – 30,5 млн грн, також підприємства м. Бахмут та Мар`їнського району забезпечили надходження цього податку у сумі 11,3 млн грн та 6,7 млн грн відповідно.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал 2019 року – 19 серпня 2019 року.

Ліцензування підакцизних товарів поповнило місцеві бюджети Донеччини майже на 25 мільйонів гривень

З початку 2019 року від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, а також на виробництво та зберігання пального до бюджету Донеччини від платників регіону надійшло 29,4 млн гривень.

Протягом січня-липня 2019 року податкова служба Донеччини надала 5325 ліцензій на право здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, для роздрібної торгівлі алкогольною продукцією суб'єкти господарювання отримали 2995 ліцензій, для продажу тютюну – 2330 дозволів. Крім того, з липня 2019 року ГУ ДФС у Донецькій області видано 228 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним та 12 – за зберігання пального. Загальна кількість діючих ліцензій на Донеччині станом на 01.08.2019 складає 8741.

Усього за сім місяців підприємства і фізичні особи-підприємці, які вроздріб торгують алкогольними напоями та тютюном, спрямували до скарбниць громад 118 млн гривень акцизного податку. Його ставка складає 5 відсотків від вартості реалізованої продукції.

Роздрібна торгівля підакцизними товарами – суттєве джерело надходжень до бюджетів громад. Тому податковою службою Донеччини постійно здійснюється увесь комплекс контрольно-перевірочних заходів у цій сфері. Так, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку року призупинено дію 553 ліцензій та анульовано 941 ліцензію. Працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів з початку року проведено 196 фактичних перевірок, за результатами яких до порушників застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на суму 2,6 млн гривень.

Курортний сезон ще подовжується, тому податкова служба Донеччини нагадує суб’єктам господарювання, що фінансова відповідальність за відсутність ліцензії складає 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тис. гривень. Тож, шановні підприємці, не наражайтеся на чималі штрафи – своєчасно придбавайте відповідні ліцензії на торгівлю підакцизними товарами!

 Митники Донеччини вилучили у порушника митного законодавства грейферний ківш

 Співробітниками Донецької митниці ДФС наприкінці липня поточного року попереджено спробу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності мінімізувати митні та інші платежі шляхом надання органу доходів і зборів  завідомо недостовірних відомостей про товар. Якщо просто – порушник  намагався видати новий товар за старий та сплатити державі якомога менше коштів.

В рамках проведення операції «Бастіон» 23 липня цього року до митного оформлення подані документи на товар «грейферний ківш», в яких заявлено, що товар був у використанні та в подальшому відновлений. Однак під час проведення митного огляду було виявлено документи на прилад, в тому числі сертифікат про походження товару, виданий виробником, в якому зазначалося, що пристрій новий, виготовлений у поточному році. Крім того, в пакувальному листі від виробника вказано серійний номер приладу, який збігається із номером, вказаним на товарі, що також підтверджує, що виготовлено ківш саме у 2019 році.

Із джерел відкритих даних, а саме, з мережі Інтернет, посадовими особами митниці було виявлено, що на офіційному сайті виробника ціна за вищезазначений товар досягає суми 29 тис. EUR, що більше у 5 разів тієї вартості, яка заявлена у декларації.

У зв’язку з виявленням недостовірних відомостей, заявлених суб’єктом господарювання, Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Донецької митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). На даний час товар тимчасово вилучений, провадження у справі триває.

Місцеві бюджети Донеччини за 7 місяців 2019 року поповнились на 7,2 млрд гривень

За січень-липень 2019 року місцеві бюджети Донецької області поповнились на 7 млрд 242 млн грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1,2 млрд грн, або на 21 відсоток.

Основна частка надходжень до місцевих бюджетів припадає на податок на доходи фізичних осіб (73% від загального обсягу усіх надходжень), якого за січень-липень 2019 року зібрано 5 млрд 293 млн грн, що на 27% більше минулорічних показників за аналогічний період.

Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю (9%), надходження якої з початку року становлять майже 640 млн грн, що більше рівня минулого року на 27 відсотків.

Крім того, представники спрощеної системи оподаткування перерахували до бюджету 523 млн грн (7%) єдиного податку, що на 20% більше торішніх показників.

Більше третини усіх відрахувань до місцевих бюджетів Донеччини  забезпечили платники м. Маріуполя – 2 млрд 536 млн грн (35%), підприємці м. Покровськ та Покровського району поповнили бюджет на 948 млн грн (13%), м. Краматорськ – на 767 млн грн (11%), м. Слов`янськ та Слов`янського  району – на 684 млн гривень (9%).

Додаткові кошти, що надходять до місцевих бюджетів, сприяють вирішенню і реалізації багатьох соціальних та інфраструктурних проектів, а також наданню більш якісних та різноманітних послуг жителям Донеччини.

На Донеччині тривають жнива: урожай збери та податки заплати

З травня на теренах Донеччини розпочалась операція «Урожай – 2019», яка спрямована на детінізацію агросектора, земельних і трудових відносин.

Головне управління ДФС у Донецькій області в рамках проведення цієї операції звертає увагу сільськогосподарських товаровиробників, громадян, які є власниками земельних ділянок площею понад 2 га та власними силами обробляють такі земельні ділянки на неухильне виконання під час провадження діяльності вимог чинного законодавства, яке регулює земельні відносини, питання оподаткування, оформлення використання найманої праці та оплати праці.

Слід визначити, що на теперішній час законодавчо не врегульовано окремої ставки для оподаткування доходів громадян, які одноосібно обробляють земельні частки з метою отримання прибутку, та відсутня мінімальна база для оподаткування.

У зв’язку із зазначеним, нагадуємо, що згідно з п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню) доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України, для ведення:

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Враховуючи зазначене, якщо фізичною особою отримано доходи в результаті обробітку земельних ділянок, які перевищують норми, встановлені п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, та з яких не утримано податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, така фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податкові зобов’язання у визначений законодавством строк.

Враховуючи наведене, податківці Донеччини, наполегливо рекомендують сільськогосподарським товаровиробникам, громадянам, які власними силами обробляють земельні ділянки, не нехтувати нормами законодавства, та задекларувати свої доходи.

Адже, детінізація агросектора це шлях до економічного процвітання українських сіл в майбутньому та росту добробуту громадян.

 ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: