Новини фіскальної служби Слов’янська: З 1 липня суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю пальним, повинні отримати ліцензію


З 1 липня суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю пальним, повинні отримати ліцензію

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що ДФС України на головній сторінці офіційного веб-порталу за посиланням https://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/379842.html повідомила наступне.

Відповідно до внесених змін до діючого законодавства з 1 липня поточного року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність.

Такі зміни запроваджено з метою скорочення обсягів тіньового ринку пального, збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються документи, перелік яких визначено Законом України від 19.12.2005 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами.

Для спрощення ліцензування внесено зміни до Закону № 481, згідно з якими в документах, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, не вимагається зазначати цільове призначення такої ділянки, як це було передбачено раніше. Перелік решти документів не змінився.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

Зазначаємо, що законодавством передбачено умови за якими анулюється ліцензія, серед яких, зокрема:

► отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

► встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Звертаємо увагу, що ДФС України не забороняє суб’єктам господарювання, у тому числі фермерам, зберігати пальне, а лише проводить підготовку до видачі ліцензій відповідно до вимог законодавства. Податківці лише перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства та готуються до видачі ліцензій з 1 липня, у тому числі і на зберігання пального. За умови наявності у суб’єктів господарювання передбачених законом документів на здійснення виробництва, торгівлі, зберігання і реалізації пального, усі заявники без труднощів отримають ліцензії.

Зміни щодо запровадження з 1 липня 2019 року ліцензування виробництва, зберігання, оптового та роздрібного продажу пального були прийняті ще наприкінці 2018 року, а тому у суб’єктів господарювання було достатньо часу для приведення своїх документів у відповідність до вимог закону. Скасування такої норми може призвести до подальшого зростання нелегального ринку нафтопродуктів.

 

Що є акцизним складом/акцизним складом пересувним з 01.07.2019?

 Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що відповідно до п.п 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) зі змінами та доповненнями, з 01.07.2019 акцизний склад – це:

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Не є акцизним складом:

а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;

б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) – власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливо роздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання – платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10 000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;

г) паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.

Згідно з п.п 14.1.6¹ п. 14.1 ст. 14 ПКУ акцизний склад пересувний – транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним п.п. «а» п. 2 частини другої ст. 91 Митного кодексу України);

б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;

в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ.

Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.

 

Затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що 25.05.2019 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» (далі – Постанова № 408).

Постановою № 408, зокрема, затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – Порядок). Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (далі – платники акцизного податку), зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, механізм роботи зазначеної системи, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового вводиться в дію з 01 липня 2019 року.

Платники акцизного податку зобов’язані з 01 травня до 01 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 01 липня 2019 року.

Реєстрація платника акцизного податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочих дні до початку ввезення на митну територію України або до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів (далі – заява), форма якої затверджується Міністерством фінансів України.

На підставі заяви, що подається для реєстрації особи як платника акцизного податку, здійснюється одночасно реєстрація акцизних складів такого платника.

Постанова № 408 опублікована в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 25.05.2019 № 97.

Звертаємо увагу, що п. 4 Постанови № 408 та пункти 19 – 44 Порядку, набирають чинності з 01 липня 2019 року.

Крім того, відповідно до Постанови № 408 втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» зі змінами.

Слов’янсько-Лиманське управління

 

З боржників стягнуто податкового боргу майже 89 млн гривень

 Податкова служба Донецької області продовжує роботу зі стягнення податкового боргу з платників, які не сумлінно відносяться до виконання своїх обов’язків. Зазначений напрям роботи був і продовжує залишатися одним з пріоритетних напрямків, яким фіскальна служба приділяє особливу увагу. Чинним законодавством визначено вичерпний перелік заходів, які застосовуються до платників податків з метою погашення існуючого податкового боргу.

Лише за чотири місяці поточного року податківцями, з метою забезпечення погашення податкового боргу, проведено опис майна боржників у податкову заставу на загальну суму 46,5 млн гривень. Від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, до бюджету додатково надійшло 2,7 млн гривень. До адміністративного суду Донецької області постійно спрямовуються позовні заяви щодо стягнення коштів з розрахунків платників податків в обслуговуючих банках. На підставі прийнятих судових рішень до банківських установ спрямовано більше 10 тис. інкасових доручень, за результатами яких до бюджету стягнуто 11,9 млн гривень.

Вкотре ГУ ДФС у Донецькій області наголошує на необхідності своєчасної сплати податків і зборів та звертає увагу, що наявність боргу перед державою, насамперед, свідчить про безвідповідальне відношення до виконання своїх конституційних обов’язків платниками.

Компенсація підприємств Донеччини за забруднення довкілля перевищує 311,7 мільйонів гривень

 З початку 2019 року підприємства Донецької області на оздоровлення навколишнього середовища перерахували 311,7 мільйонів гривень, що на 29,2% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Для Донецького регіону екологічний податок  по праву можна вважати оздоровчим податком. Адже через функціонування великої кількості заводів, шахт та фабрик рівень забруднення займає одну з лідируючих позицій серед областей України, тому кошти на оздоровлення довкілля завжди доречні.

Середньомісячний показник надходжень екологічного податку за чотири місяці поточного року по Донецькій області становить майже 78 млн гривень, що на 17,6 млн грн більше відповідних показників 2018 року.

Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали 158,5 млн грн від сплати екологічного податку, що є вагомим джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів. Натомість державний бюджет отримав 153,2 млн гривень.

 

Представниками малого бізнесу Донеччини сплачено майже 325 мільйонів гривень єдиного податку

 За підрахунками податківців Донеччини від платників, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, з початку 2019 року надійшло 324,7 млн грн, що на 21% перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

Найбільшу частку надходжень єдиного податку забезпечили фізичні особи - підприємці, сплативши майже 218,7 млн гривень. Порівняно з 2018 роком сплата податку фізичними особами зросла на 50,3 млн гривень.

Удвічі менше до місцевих бюджетів Донеччини надійшло від юридичних осіб. Ними за січень-квітень 2019 року спрямовано до місцевих бюджетів 106,0 млн грн єдиного податку, що на 6,9 млн грн більше показника відповідного періоду 2018 року. У тому числі сільгосппідприємства - платники єдиного податку четвертої групи, які використовують земельні угіддя області, у 2019 році забезпечили надходження до місцевих бюджетів на 65,6 млн грн, що майже на 3 млн грн більше за минулий рік.

Серед відокремлених управлінь лідером з надходжень цього податку є бізнес-спільнота м. Маріуполя, забезпечивши внесок єдиного податку до місцевого бюджету у сумі 80,2 млн гривень. Друге та третє місце посіли підприємці м. Покровськ та м. Слов`янськ, поповнив місцеву казну на 43,5 млн грн та 38,2 млн грн відповідно.

Аналізуючи надходження місцевих бюджетів Донецької області, можна беззаперечно стверджувати, що саме єдиний податок належить до податкових платежів, надходження від якого стабільно зростають. Це, насамперед, результат свідомого та сумлінного ставлення платників Донеччини до обов’язку сплачувати податки.

 

З початку 2019 року роботодавцям-порушникам донараховано до сплати понад 15,6 мільйонів гривень

Легалізація заробітної плати та зайнятості населення є і залишається одним з основних напрямків роботи податкової служби Донеччини. Саме тому, дбаючи про майбутнє громадян, їх соціальний захист та розвиток регіону за рахунок наповнення місцевих бюджетів, співробітники відомства продовжують  проводити комплекс заходів, спрямованих на детінізацію трудових відносин.

Так, протягом січня-квітня 2019 року роботодавцям, які порушували податкове законодавство при виплаті заробітної плати та інших доходів фізичним особам, донараховано до сплати 15,6 млн гривень. Із загальної донарахованої суми понад 7,3 млн грн складає податок на доходи фізичних осіб, 7,7 млн грн – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та майже 0,6 млн грн – військовий збір.

За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 6,2 тис.  найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцем без оформлення трудових відносин.

Слід зауважити, що фахівцями Головного управління ДФС у Донецькій області постійно проводиться роз’яснювальна робота серед керівників підприємств регіону, внаслідок чого роботодавці додатково уклали 2274 трудові угоди з найманими працівниками.

За результатами вжитих заходів залучено до державної реєстрації 1251 громадянин, котрі здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації, в результаті чого до бюджету додатково сплачено 1,6 млн грн податків.

Головне управління ДФС у Донецькій області висловлює щиру вдячність сумлінним роботодавцям за їх небайдужість до своїх найманих працівників. Адже офіційна заробітна плата – запорука майбутнього громадян і держави в цілому.

 

На соціальні потреби громади Донеччини отримали майже 4 млрд гривень

 Спільні заходи з органами місцевої влади, численні зустрічі з бізнесом, громадськістю, покращення обслуговування платників та проведення роз’яснювальної роботи щодо застосування норм податкового законодавства дозволило забезпечити  за січень-квітень 2019 року надходження від бізнес-спільноти Донеччини до місцевих бюджетів у сумі 3 млрд 960 млн гривень, що на 761,5 мільйон гривень більше показника відповідного періоду минулого року.

Проведення інвентаризації землі, об’єктів нерухомості майна, виплата заробітної плати, ліквідація заборгованості, дотримання законодавства про оплату праці – це ті напрями, де податкова служба продуктивно діє спільно з органами місцевого самоврядування. Завдяки цьому суб’єкти господарювання працюють у правовому полі, дотримуючись трудового законодавства, а місцеві бюджети отримують додаткові надходження. Суб’єкти господарювання сплатили за 4 місяці 2019 року до місцевих бюджетів 2 млрд 851 млн гривень ПДФО та 342 млн гривень земельного податку.

Найбільші надходження до місцевої казни забезпечили платники м. Маріуполя – 1,4 млрд грн, м. Покровськ та Покровський район поповнили місцеві бюджети на 0,5 млрд грн, а м. Краматорськ – на 0,4 млрд гривень.

ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що своєчасна та повна сплата податків і зборів до бюджетів – це одна з передумов відновлення фінансової стабільності і добробуту нашої країни та кожного її громадянина.

 

Майже мільйон штрафних санкцій за порушення у сфері використання РРО додатково отримав бюджет Донеччини

 За 4 місяці поточного року проведено розрахункових операцій при продажу товарів (послуг) за допомогою РРО на суму 3,4 млрд гривень. Тому ГУ ДФС у Донецькій області приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань застосування РРО суб`єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій.

Так, з початку року працівниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту області проведено 95 перевірок щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій, під час яких встановлено факти порушення касової дисципліни. За результатами проведених фактичних перевірок порушникам донараховано 1,6 млн грн штрафних санкцій, з яких 0,93 млн грн вже сплачено до бюджету.

Крім того, ініціювати перевірку недобросовісного продавця зараз може і пересічний громадянин. ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що на сайті ДФС України ви можете перевірити, чи відповідають дані, вказані у вашому чеку, даним реєстру касових апаратів (якщо ви хочете переконатися - чи ваш фіскальний чек не підробний). Це можна зробити через сервіс, що знаходиться у відкритій частині «Електронного кабінету», доступ до якої здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за наступним посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Отже, шановні громадяни, будьте пильними - якщо вам не видали фіскальний чек або виданого розрахункового документа немає в базі ДФС – ви можете звернутися до Головного управління ДФС у Донецькій області для оперативного реагування органами фіскальної служби Донеччини. Вказану інформацію з метою припинення порушення вимог чинного законодавства ви можете надіслати на електронну адресу golovagu@gmail.com або зателефонувати на номер (063) 267-13-30.

ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: