Новини від податківців Слов’янська: як правильно заповнювати поле «Призначення платежу» при сплаті податків


Сплата єдиного внеску членами фермерських господарств

Cлов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що на членів фермерських господарств поширюються обов’язки, визначені, зокрема,  п. 1 частини другої ст. 6 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), щодо своєчасного та в повному обсязі нараховування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Платники ЄСВ, зазначені, зокрема у пункті 5¹ частини першої ст. 4 Закону № 2464, зобов’язані сплачувати за себе ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).

Слід наголосити, що ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята ст. 9 Закону № 2464), а за порушення законодавства про ЄСВ, зокрема, за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ передбачено фінансову відповідальність, а саме:

► за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум (п. 2 частини одинадцятої       ст. 25 Закону № 2464);

► згіднo з частинами десятою та тринадцятою ст. 25 Закoну № 2464 на суму недоїмки нараховується пеня з рoзрахунку 0,1 % суми недоплати за кoжний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченoї Закoнoм № 2464, починається з першого календарнoгo дня, щo настає за днем закінчення стрoку внесення відпoвіднoгo платежу, дo дня фактичної сплати (перерахування) включнo.

Увага! З 1 липня 2019 року почнуть діяти зміни щодо акцизного податку

Cлов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що згідно з підрозділом 5 розділу XX ПКУ суб’єкти господарювання, які з 01.07.2019 р. відповідатимуть визначенню «платник акцизного податку»,зобов’язані:

- з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року;

- до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року;

- протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишків спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об’єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів.

При сплаті податків і зборів необхідно правильно заповнювати поле «Призначення платежу» розрахункового документа

Cлов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників, що відповідно до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419) із змінами при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійсненні бюджетного відшкодування ПДВ, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле № 1:
друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

поле № 2:
друкується розділовий знак «;» ;
друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

поле № 3:
друкується розділовий знак «;» ;
друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле № 4:
друкується розділовий знак «;» ;

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі – територіальні органи ДФС), поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

поле № 5:
друкується розділовий знак «;»;

друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле № 5 не заповнюється;

поле № 6:
друкується розділовий знак «;»;

друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле № 6 не заповнюється;

поле № 7:
друкується розділовий знак «;».

Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (територіальними органами ДФС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

Слов’янсько-Лиманське управління

Місцеві бюджети Донеччини щомісяця отримують майже по мільярду гривень на потреби громад

2 млрд 954 млн гривень податкових надходжень отримали місцеві громади регіону у першому кварталі 2019 року, що на 544 млн грн, або на 23% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Зокрема, з початку року спостерігається суттєве зростання середньомісячного показника надходжень до місцевих бюджетів Донецької області – на 181 млн гривень. Таким чином, за підсумками першого кварталу 2019 року щомісяця до місцевої казни надходить понад 984 млн гривень. Таке збільшення надходжень, передусім, є результатом плідної співпраці працівників територіальних органів фіскальної служби Донеччини з місцевими громадами, платниками податків та органами місцевого самоврядування.

Як завжди, перша позиція у формуванні бюджетів належить податку на доходи фізичних осіб – 70% від загального збору. За три місяці поточного року надійшло 2,1 млрд грн зазначеного податку.

Друге місце в наповненні місцевої казни у поточному році зайняв земельний податок. Цьогоріч його надійшло вже майже 253 млн грн, що складає 9% від загального збору.

Третя сходинка у наповненні місцевих бюджетів області належить підприємцям області, що обрали спрощену систему. Ними у першому кварталі цього року перераховано до бюджету єдиного податку більш, ніж 247 млн грн, або 8% від загального збору.

Понад 1,56 млрд гривень надійшло до держбюджету від митників Донеччини у І кварталі 2019 року

За результатами роботи протягом І кварталу 2019 року Донецькою митницею ДФС  до державного бюджету країни перераховано понад 1,56 млрд грн митних платежів. Більша частина надходжень - це податки, сплачені найпотужнішими підприємствами Донецького регіону, які імпортують товари сировинної групи для власних виробничих потреб. Традиційно до переліку бюджетоформуючих підприємств входять підприємства металургійної, вугільної та машинобудівної галузей.

Специфіка функціонування Донецького регіону обумовлює і перелік бюджетоформуючих товарів по Донецькій митниці ДФС. У січні-березні поточного року перелік очолює вугілля, надходження від якого становлять близько 45% від загальної суми митних платежів, сплачених до  скарбниці держави, або 696 млн гривень. Також, значні надходження податків отримано від митного оформлення промислового обладнання та транспорту, що складає більше 264 млн грн, та сировини для забезпечення виробничих потреб металургійних комплексів – понад 414 млн гривень.

Протягом січня-березня 2019 року в митниці видано 648 сертифікатів з перевезення товару форми EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Найбільша кількість сертифікатів видана на товари, які експортовані до наступних країн ЄС: Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Словенія та Болгарія.

За отриманням податкової знижки вже звернулись понад 700 мешканців Донеччини

За три місяці 2019 року до фіскальних органів Донецької області надійшло 717 декларацій про майновий стан та доходи від громадян, які заявили до повернення суми податку з доходів фізичних осіб у зв’язку з реалізацією ними права на податкову знижку в розмірі 1,3 млн гривень.

Найпоширенішими серед витрат, що вказали мешканці Донеччини у своїх деклараціях, є витрати на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Також серед поданих декларацій щодо повернення суми податку на доходи фізичних осіб популярні витрати, пов’язані зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами, витратами на оплату допоміжних репродуктивних технологій тощо. 

Загальна сума податку на повернення з бюджету складає більш, ніж 1,3 млн грн, з яких 125 тис. грн вже повернуто 100 громадянам.

Нагадуємо, що реалізувати своє право на отримання податкової знижки громадяни можуть впродовж всього поточного року.

Мешканці Донеччини вже подали майже 9 тисяч декларацій про майновий стан і доходи

За І квартал 2019 року 8 933 мешканців Донеччини надали до фіскальних органів області податкові декларації про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів за минулий рік склала 539,7 млн гривень. За попередніми результатами цьогорічної кампанії декларування доходів громадян бюджети отримають 20,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,3 млн грн військового збору.  

При цьому по темпам приросту задекларованих сум та ПДФО – в порівнянні з першим кварталом минулого року – Донеччина займає друге місце по Україні.

Загалом за три місяці кампанії найбільша кількість декларацій надійшла від громадян, які реалізовували власну сільськогосподарську продукцію – 3012 декларацій. Про отримання спадщини подано 979 декларацій, 587 – від здавання в оренду нерухомого майна, 789 – від продажу нерухомості.

Більше мільйона гривень доходів за минулий рік по Донецькій області вже задекларували 28 громадян. Усього мільйонерами задекларовано суму доходу у розмірі 275,6 млн гривень.

Декларацію про майновий стан і доходи можна подати трьома способами:

- особисто або уповноваженою на це особою до Центрів обслуговування платників податків (за місцем реєстрації);

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- в режимі он-лайн в Електронному кабінеті за допомогою ключа електронного цифрового підпису (https://cabinet.sfs.gov.uа).

Нагадуємо, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишилося менше двох тижнів. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня 2019 року

ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: