Новини від податківців Слов’янська: Отримали іноземні доходи – подайте декларацію!


За три місяці 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області надано понад 8 тисяч адміністративних послуг

 Одним із завдань Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків.

Протягом першого кварталу 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано 8096 адміністративних послуг.

Найбільш запитуваними є:

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 2639 послуг, також звертаються з метою отримати відмітку в паспорті громадянина України про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 28 послуги;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 407 послуг;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків – 3049 послуг;

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 310 послуг;

- реєстрація платників єдиного податку – 528 послуг;

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 599 послуги.

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: м.Слов’янськ, пл. Соборна , 3 та м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а.

 

Без оформлення трудових відносин працівник втрачає соціальні гарантії

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу роботодавців, що працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляється:

► гарантованого державою розміру заробітної плати;

► виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, відпустки по догляду за дитиною тощо;

► виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

► допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу;

► соціального страхування.

Крім того, неоформлений офіційно працівник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розміру пенсії. Адже тільки легально оформлений працівник, який, відповідно, матиме достатньо страхового стажу, отримає право на гідну пенсію.

Водночас до роботодавця застосовуються штрафи за порушення трудового законодавства відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями, які у 2019 році становлять, зокрема:

  • 30 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, за наступні порушення: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • 10 мінімальних зарплат, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу).

 

Сплата ПДФО за відокремлений підрозділ

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що порядок сплати податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) передбачений ст. 168 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата військового збору до бюджету також здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ, за ставкою, визначеною п.п. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ (п.п. 1.4  п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі – відокремлений підрозділ) (п.п. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями ПДФО, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Згідно з п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 63.3 ст. 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про уci об’єкти оподаткування i об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує уci податки та збори, які згідно з законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

Отже, якщо юрособа створює виробничі структурні підрозділи із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юрособа і не уповноважені нею нараховувати (сплачувати) ПДФО, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у відповідних контролюючих органах за місцезнаходженням таких об’єктів та перераховувати ПДФО до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

 

Отримали іноземні доходи – подайте декларацію!

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено: до доходу, отриманого з джерел за межами України, відносять будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

Отже, якщо джерело виплати доходів є іноземним, суму такого доходу слід включити до річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), який отримував такі доходи. У цьому випадку такий платник ПДФО зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ).

Такий дохід оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Річна податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація), одержані протягом 2018 року, подається до територіального органу фіскальної служби за своєю податковою адресою (місцем проживання) до 01 травня 2019 року.

Водночас, відповідно до п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ платник ПДФО має право зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, за нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Платник ПДФО має визначити суму такого зменшення за зазначеними підставами в річній податковій декларації. Проте таке зменшення є можливим лише за умови отримання від уповноваженого державного органу країни іноземної юрисдикції, в якій одержано дохід, довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Довідка повинна бути належним чином легалізована, якщо іншого не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Слов’янсько-Лиманське управління

 

Рентна плата за специальне використання води поповнила бюджети Донеччини на 30,3 млн гривень

За 2 перші місяці 2019 року підприємства Донеччини, що у своїй діяльності використовують водні об`єкти, спрямували до зведеного бюджету Донецького регіону 30,3 млн грн рентної плати за спеціальне використання води.

Нагадуємо, плата за спеціальне використання води згідно з розподілом коштів надходить майже порівну до державного (16,7 млн грн) та місцевих бюджетів (13,6 млн гривень). Ці кошти призначені для фінансування природоохоронних заходів, які проводяться державою та органами місцевого самоврядування для збереження та відновлення природних ресурсів.

Безперечним лідером з найбільшим обсягом надходжень цього податку є підприємства м. Маріуполя, які забезпечили надходження плати за спеціальне використання води у сумі майже 16,0 млн грн, що складає більше половини загального обсягу всієї плати, також підприємства м. Бахмут та Мар`їнського району поповнили зведений бюджет Донеччини на 6,6 млн грн та 3,2 млн грн відповідно.

Підприємства – платники рентної плати за спеціальне використання води обчислюють суму плати наростаючим підсумком з початку року та надають податкові декларації до контролюючих органів за місцем податкової реєстрації.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов`язань з рентної плати за спеціальне використання води за I квартал 2019 року – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно.

Більше 50 мільйонів гривень надійшло до місцевих бюджетів від аграріїв Донеччини

Сплативши у січні-березні 2019 року єдиний податок, агровиробники Донеччини вже поповнили місцеві бюджети області на 50,6 млн грн, а це на 10% або на 4,4 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

У територіальному розрізі лідерами зі сплати єдиного податку IV групи є сільськогосподарські підприємства Мар`їнського району, які перерахували до місцевого бюджету майже 9,2 млн гривень. Аграрії м. Волноваха та Волноваського району сплатили 8,6 млн грн єдиного податку, а платники смт Мангуш та Мангушського району забезпечили надходження до місцевого бюджету громади у розмірі майже 8,8 млн гривень.

Фіскальна служба Донеччини нагадує, що спрощена система IV групи – це особлива група, де можуть перебувати тільки сільськогосподарські товаровиробники. Ставка цього податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Розмір сільгоспподатку розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від площі земельних ділянок.

Податок сплачується щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у І та ІІ кварталі – по 10%, у ІІІ кварталі – 50%, у ІV кварталі – 30 відсотків.

Так як сільгоспподаток сплачується виключно до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки, то своєчасна сплата цього податку є вагомим внеском до місцевої казни з метою фінансування економічних потреб та соціальних проектів громади.

 

Припинено незаконну реалізацію пально-мастильних матеріалів  на Донеччині

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в рамках операції «Акциз-2019», спрямованої на упередження збитків та додаткові надходження до держбюджету.

Так, співробітниками податкової міліції Донеччини спільно з спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, встановлено факт реалізації пально-мастильних матеріалів мешканкою смт Очеретине Донецької області без дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки на території АЗС.

Всього за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено пально-мастильних матеріалів у кількості 13,8 т на загальну суму 422 тис. гривень.

У відношенні громадянки складено адмінпротокол за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: