Новини від податківців Слов’янську: Зміни в оподаткуванні податком на прибуток у 2019 році


Підсумки роботи С
лов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у Донецькій області за січень-лютий 2019 року

За два місяці 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області мобілізовано до Зведеного бюджету України 328,5 млн.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 62,1 млн.грн. більше. Зокрема, протягом січня-лютого місяця поточного року підприємства сплатили до загального фонду Державного бюджету 130,6 млн. гривень. Основними джерелами наповнення державного бюджету є  податок на додану вартість, якого сплачено 46,1 млн. гривень, податок на доходи фiзичних осiб – 42,5 млн.грн, військовий збір – 10,4 млн.грн. та ін.

Платники за два місяці 2019 року перерахували до місцевих бюджетів 197,9млн. грн. податків, зборів, платежів, що в порівнянні з минулим роком більше на 42,7 млн.грн. або на 27,5 відсотки. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 125,7млн.грн., плата за землю 16,2 млн. гривень, єдиний податок 24,3млн.грн.

За два місяці 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області надано майже 5 тисяч адміністративних послуг

Одним із завдань Слов’янсько-Лиманського управління Головного управління ДФС у Донецькій області є здійснення сервісного обслуговування платників податків.

Протягом січня-лютого 2019 року Слов’янсько-Лиманським управлінням надано 4875 адміністративних послуг.

Найбільш запитуваними є:

- послуги з видачі реєстраційного номера облікової картки платника - 1712 послуг, також звертаються з метою отримати відмітку в паспорті громадянина України про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 22 послуги;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 267 послуг;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків – 1844 послуги;

- реєстрація книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку - 174 послуг;

- реєстрація платників єдиного податку – 240 послуг;

- надання витягів з реєстру єдиного податку – 292 послуги.

Нагадуємо, що Центри обслуговування платників знаходяться за адресами: м.Слов’янськ, пл. Соборна , 3 та м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а.

Зміни в оподаткуванні податком на прибуток у 2019 році

 Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує.

ДФС України листом від 11.03.2019 № 7785/7/99-99-15-02-01-17 (далі – Лист № 7785) повідомила про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, внесені до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628), які набули чинності 01 січня 2019 року.

Законом № 2628, зокрема:

► доповнено та уточнено поняття, визначені ст. 14 ПКУ.

Так, п. 14.1 ст. 14 ПКУ доповнено новими підпунктами, а саме:

  • п.п. 14.1.1², яким введено поняття «актив з права користування – визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності  (далі – МСФЗ) актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди»;
  • п.п. 14.1.125¹, яким визначено поняття «норматив витрат на виплати страховим посередникам – гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей Кодексу за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».

У п.п. 14.1.45 п. 14.1 ст. 14 ПКУ уточнено поняття деривативу.

Також Законом № 2628:

► уточнено умови включення юридичних осіб до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

► ст. 138 ПКУ доповнено новим п. 138.4 та передбачено, що вимоги підпунктів 138.1 – 138.3 ст. 138 ПКУ, якими визначені різниці для коригування фінансового результату до оподаткування та порядок розрахунку амортизації, не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди;

► уточнено вартісний показник для застосування визначених ПКУ мінімально допустимих строків корисного використання, встановлений для основних засобів 4 групи, який складає понад 6 000 гривень замість раніше визначеного у розмірі 2 500 гривень (п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ);

► внесено зміни при визначенні різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій;

► подовжено застосування прискореної амортизації для основних засобів, введених в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року (оновлено п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Більш детальніше про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2019 році – у Листі № 7785, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:  https://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73283.html

Обов’язок подання декларації при отриманні спадщини

 Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що порядок оподаткування  доходу, отриманого  фізичною особою  в результаті прийняття  нею у спадщину коштів, майна,  майнових  чи немайнових  прав, регламентується  статтею 174 ПКУ.

Ставки ПДФО та військового збору, за якими оподатковується вартість об’єкта спадщини, залежать від ступеня  споріднення спадкоємця зі спадкодавцем, їх резидентського статусу, об’єкта спадщини та належності  спадкоємця окремій, визначеній ПКУ, категорії  громадян (інвалід І групи, дитина – сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, дитина - інвалід).

Враховуючи положення п.174.2 цієї статті, об’єкти спадщини, що успадковуються  фізичними особами – резидентами, які є членами сім`ї  спадкодавця – резидента першого та другого ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою  податку на доходи фізичних осіб.

До членів сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення відносяться її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

За нульовою ставкою оподатковуються об’єкти нерухомості, рухомого майна та готівка і кошти спадкодавця на рахунках банківських і небанківських фінансових установ, що успадковуються особою, яка  є інвалідом І групи або має статус дитини – сироти або  дитини, позбавленої батьківського піклування, та об’єкти рухомого та нерухомого майна, що успадковуються  дитиною – інвалідом.

Грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадбанку та державного страхування СРСР, у державні цінні папери та грошові  заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь – яким спадкоємцем, також оподатковуються за нульовою ставкою.

В інших випадках фізичні особи — резиденти, які отримують спадщину (дарунок) від фізичної особи — резидента, подають до податкової інспекції за місцем реєстрації  Податкову декларацію про майновий стан і доходи та  сплачують ПДФО за ставкою 5 % від вартості будь-якої спадщини  та військовий збір за ставкою 1,5 %.

Якщо  об’єкт спадщини успадковується спадкоємцем  від спадкодавця - нерезидента  або спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента, вартість такого об’єкта оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. Спадкоємець – нерезидент  зобов’язаний сплатити податки  до нотаріального оформлення  спадщини.

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо  платник податку отримував доходи у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

Нагадуємо, що декларацію про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році, слід подати до 1 травня 2019 року.

Консультації та практичну допомогу при заповненні декларації платники можуть отримати в Центрах обслуговування  платників при державних податкових інспекціях.

Слов’янсько-Лиманське управління

З початку року аудитом Донеччини виявлено порушень податкового законодавства на 138 млн гривень

 Фіскальною службою Донеччини проводиться політика відкритого діалогу з платниками податків і створення для всіх без винятку платників сприятливих умов для ведення діяльності. Крім того, підтримується курс Уряду щодо уникнення необґрунтованих перевірок та зменшення тиску на бізнес, а отже принцип контрольно-перевірочної роботи – ризикоорієнтованість, вибірковість контролю на основі ризиків несплати податків – залишається ключовим. Таким чином, підприємства, які мають високу податкову дисципліну, не потрапляють до заходів планового аудиту і можуть працювати спокійно.

За результатами контрольно-перевірочних заходів за січень-лютий  2019 року додатково донараховано до державного бюджету 138,4 млн гривень. З початку року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій області провели 65 документальних перевірок, за  результатами яких до бюджету надійшло 8,9 млн гривень.

Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 117,2 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 21,1 млн гривень.

 За користування природними ресурсами бюджет Донеччини отримав більше 114 млн грн рентних платежів

 Унікальний природно-ресурсний потенціал Донеччини при його ефективному використанні є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку регіону та якості життя, і тенденція до зростання надходжень рентних платежів сприяє його збереженню та відновленню.

Протягом січня-лютого 2019 року платники рентних платежів – надрокористувачі Донецької області спрямували до зведеного бюджету країни 114,5 млн грн, в тому числі до державного бюджету перераховано суму у розмірі 76,5 млн грн, до місцевих бюджетів надійшло 38,0 млн гривень. Приріст поточних показників склав 25%, або 22,9 млн гривень.

Лідером з найбільшим показником надходжень рентних платежів у 2019 році продовжує залишатися Покровський район, надрокористувачі якого спрямували до зведеного бюджету 45,6 млн гривень. Друге та третє місце посіли м. Бахмут та Добропільський район – 21 млн грн та 15,1 млн грн відповідно.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що з метою забезпечення повного обліку платників рентної плати за користування надрами фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків суб’єктів господарювання, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки. Якщо протягом шести місяців суб'єкти господарювання не сплачують або платять рентну плату у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування та користування надрами для видобування корисних копалин.

Ліцензування підакцизних товарів поповнило місцеві бюджети Донеччини на 7,7 млн гривень

 З початку 2019 року до місцевих бюджетів Донецької області надійшло 7,7 млн грн плати за ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, що на 13% більше за минулорічні показники.

За інформацією управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області, станом на 1 березня 2019 року на території області діє 7589 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

З метою упередження порушень в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів фахівці фіскальної служби Донеччини постійно проводять контрольно-перевірочні заходи, спрямовані на зменшення тіньового обігу підакцизних товарів. Так, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку 2019 року вже призупинено дію 139 ліцензій.

Головне управління ДФС у Донецькій області акцентує увагу суб’єктів господарювання, що їх легковажне ставлення до заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім не тільки веде до чималих штрафів – водночас у такого підприємця анулюється ліцензія на продаж алкогольних та тютюнових виробів.

Так, за продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, з початку року вже анульовано 7 ліцензій. До недобросовісних підприємців, які продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, застосовано фінансові санкції на загальну суму більше 82 тис. гривень.

І ще раз нагадуємо – якщо ви стали свідками продажу підакцизної продукції у невстановлених для цього місцях чи, взагалі, неповнолітнім дітям, або вам продали алкогольні напої чи тютюнові вироби без відповідних ліцензій – ви можете звернутися до Головного управління ДФС у Донецькій області для оперативного реагування органами фіскальної служби Донеччини за телефоном «гарячої» лінії (098) 07-53-53-3.

Зовнішньоторговельний обіг в Донецькій митниці ДФС протягом перших двох місяців 2019 року склав понад півмільярда доларів США

В зоні діяльності Донецької митниці ДФС за січень-лютий 2019 року оформлено 8496 митних декларацій, з них 100% – в електронному вигляді. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року кількість імпортних операцій збільшилася на 15 відсотків.

З початку 2019 року в митниці здійснено оформлення зовнішньоторговельних операцій 713 осіб, що у 2,5 рази більше відповідних торічних показників. Таке зростання обумовлено оформленням громадянами автотранспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України,  ввезених у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України №2612.

Протягом перших двох місяців поточного року зовнішньоторговельний обіг склав 668 млн доларів США. При цьому, імпортовано товарів на 173 млн доларів США, експортовано – на 495 млн доларів США. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу складає 322 млн доларів США.

За результатами перевірок до порушників у сфері застосування РРО застосовано 720 тис. грн штрафних санкцій

 Робота Головного управління ДФС у Донецькій області у напрямку контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань застосування РРО суб`єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій, триває. Станом на 01 березня 2019 року у Донецькому регіоні здійснюють такі розрахунки майже 12,5 тис. господарських одиниць. За 2 місяця 2019 року через РРО при продажу товарів (послуг) проведено розрахункових операцій на суму більше 1,5 млрд гривень.

З початку року працівниками підрозділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту області проведено 40 перевірок щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій, під час яких встановлено факти порушення касової дисципліни. Найбільш розповсюдженими з них є проведення готівкових розрахунків без застосування РРО, невидача покупцям касових чеків, неповне і несвоєчасне оприбуткування готівки. За результатами проведених фактичних перевірок порушникам донараховано 720 тис. грн штрафних санкцій, з яких 270 тис. грн вже сплачено до бюджету.

Фіскальна служба Донеччини інформує, що з метою зменшення регуляторного впливу на суб`єктів господарювання Постановою НБУ №37 від 12 лютого 2019 року урегульовано цілу низку питань щодо порядку ведення касових операцій у національній валюті.

Просимо суб`єктів господарювання та їх керівників взяти до уваги зазначену інформацію та враховувати її при здійсненні господарської діяльності.

ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: