Новини податкового управління Словянська: нова форма податкової декларації та інше


Затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує.

ДФС України повідомила, що наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1473/32925, затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація).

Зміни до форми Декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 408, вносилися для врегулювання питання щодо визначення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок), по об’єктах як житлової, так і нежитлової нерухомості та забезпечення зручності суб’єктам господарювання уточнювати свої податкові зобов’язання.

Декларація має такі новації:

  1. Запровадження у процедурі справляння Податку єдиних державних норм шляхом використання офіційно затверджених класифікаторів.

Наразі діючою Декларацією передбачено застосування умовних ознак типів нерухомості (від 1 до 9), що не відповідає даним реєстраційних документів. В умовах здійснення заходів щодо автоматизації та спрощення процедури справляння податків і зборів, необхідно надати платникам можливість зазначати у деклараціях коди нерухомості згідно з реєстраційними документами, що також сприятиме прозорості податкової звітності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» забезпечено єдиний підхід до встановлення органами місцевого самоврядування податкових ставок Податку відповідно до класифікатора будівель та споруд згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року № 507.

Запровадження у формі Декларації єдиного підходу до визначення типів нерухомості спростить користування рішеннями органів місцевого самоврядування при складанні Декларації, сприятиме прозорості контроля за правильністю виконання цих рішень як з боку органів місцевого самоврядування, так і з боку контролюючих органів.

  1. Декларацією передбачено, що до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування подається одна Декларація. У разі існування об’єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам органів місцевого самоврядування за КОАТУУ, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом, Декларація подається з кількома додатками відповідного типу (на сьогодні Декларації надаються окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці).

Нова форма Декларації сприятиме скороченню кількості податкової звітності: Декларація надається одна, а кількість додатків залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

Рекомендуємо платникам Податку декларувати свої податкові зобов’язання у 2019 році за новою формою Декларації.

Водночас, зважаючи на норми п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України, платники Податку не обмежені в поданні Декларації за старою формою.

Також звертаємо увагу платників Податку на те, що до контролюючого органу має бути надана Декларація тільки за однією формою.

Наказ набрав чинності 18.01.2019 (опублікований у бюлетені «Офіційний вісник України» 2019, № 5).

Інформацію розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: https://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/368526.html

 Декларування доходів: які особи зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи від імені платника

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що кампанія декларування доходів громадянами за 2018 рік триває.

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) заповнюється платником податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником ПДФО здійснювати таке заповнення, у порядку, передбаченому главою 2 розділу II «Адміністрування податків» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (п. 179.5 ст. 179 ПКУ).

Обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника ПДФО покладається на таких осіб:

► батьків, опікуна або піклувальника – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

► спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) – щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником ПДФО, який помер;

► державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника ПДФО, визначеного в установленому порядку банкрутом.

Вищевказані норми визначені п. 179.6 ст. 179 ПКУ.

Про відповідальність громадян за неподання податкової декларації

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що громадяни, які отримали протягом 2018 року доходи, які не було враховано при визначенні податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, повинні до 1 травня поточного року подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

У разі неподання платником податків в установлений термін податкової декларації про майновий стан і доходи (якщо таке подання є обов’язковим), контролюючий орган на підставі наявної податкової інформації за результатами документальної позапланової перевірки має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

При цьому, у відповідності до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України до платника податків застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 25 відс. суми донарахованого податкового зобов’язання. А у разі повторного нарахування контролюючим органом податкового зобов’язання – у розмірі 50 відс. від донарахованої суми.

Крім того, згідно ст.164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення до платника податків буде застосована адміністративна відповідальність у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Більш детальна інформація з цього питання викладена у розділі 103.28 Загальнодоступного інформаційно - довідкового ресурсу ДФС України.

Порушили законодавство про працю – відповідальності не уникнути

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків –  у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Норми визначені ст. 265 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІ із змінами та доповненнями.

Слов’янсько-Лиманське управління

Січневий внесок землекористувачів Донеччини до місцевих бюджетів склав 69,3 млн гривень

За перший місяць 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 69,3 млн грн плати за землю. Зокрема, від юридичних осіб надійшло 63,4 млн грн, а від фізичних осіб – більш, ніж 5,9 млн гривень.

Загалом, у порівнянні з минулорічними показниками, власники та орендарі земельних ділянок Донецького регіону у 2019 році спрямували у розпорядження територіальних громад додатково 3,6 млн гривень, що надає змогу місцевій владі спрямувати ці кошти на покращення соціально-економічних умов та розвиток громади.

Цього року у формуванні місцевих бюджетів, за показником найбільших надходжень, плата за землю посідає третє місце, пропустивши вперед податок на доходи фізичних осіб та єдиний податок.

Нагадуємо, плата за землю – це обов`язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Базовим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Він починається з 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Граничний термін подання декларації за 2019 рік – 20 лютого 2019 року.

Зазначаємо, що платник податку має право обрати місячний звітний період та надавати декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. При цьому річну декларацію надавати вже не потрібно.

За перший місяць деклараційної кампанії майже 800 мешканців Донеччини задекларували минулорічні доходи

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що з 1 січня 2019 року розпочато кампанію декларування доходів громадян, отриманих у минулому році. Податковим кодексом України визначено, що декларацію  за 2018 рік для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, необхідно надати до 1 травня 2019 року.

За місяць деклараційної кампанії вже 798 громадян Донецької області відзвітували про доходи, отримані у минулому році. Загальна сума доходів, що вказана в їх деклараціях – 49,2 млн гривень. При цьому до сплати в бюджет декларантами нараховано 1,0 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,2 млн грн військового збору.

Доходи в сумі понад 1 мільйон гривень задекларували 3 мешканця Донеччини. Сума задекларованого ними доходу склала 5,5 млн гривень.

Основними декларантами з початку 2019 року є громадяни, які задекларували наступні види доходів:

- доходи, отримані від прийняття спадщини – 27,9 млн грн;

- доходи від продажу рухомого та нерухомого майна – 7,3 млн грн;

- доходи від здачі в найм нерухомого майна (в т.ч. земельної ділянки) та здачі в оренду рухомого майна – 0,6 млн гривень.

Разом з тим, 30 мешканців Донеччини надали декларацію з метою скористатися правом на податкову знижку, сума податку на повернення з бюджету складає 73,0 тис. гривень.

Нагадуємо, що реалізувати своє право на отримання податкової знижки громадяни можуть впродовж всього поточного року.

Майже 10 млн грн перераховано до держбюджету митниками Донеччини за оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією

За період з 05 по 11 лютого поточного року в Донецькій митниці ДФС здійснено митне оформлення 46 автівок з іноземною реєстрацією. Митні платежі, сплачені  їх власниками, склали понад 2,77 млн гривень. Загалом, з початку року митниками Донеччини оформлено 161 авто на єврономерах, нараховані митні платежі склали майже 10 млн гривень.

Митні платежі від легалізації транспортних засобів на єврономерах цього року спрямовуються до спеціального фонду, з якого фінансуватимуться виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

Акцентуємо увагу власників транспортних засобів з іноземною реєстрацію, що до кінця дії пільгового режиму розмитнення залишилося меньше тиждня.

До зведеного бюджету Донеччини надійшло більше 830 млн грн податку та збору з доходів фізичних осіб

Протягом січня 2019 року зведений бюджет країни отримав від мешканців Донецького регіону 830,2 млн грн податку та збору з доходів фізичних осіб, а це більше, ніж на чверть, або на 175 млн грн більше надходжень минулого року.

Фіскальна служба Донеччини нагадує, що з початку 2019 року введено в дію нові коди бюджетної класифікації ПДФО та військового збору:

11010501 – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов`язковому декларуванню»;

11011001 – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Отже відтепер, якщо платник податку – фізична особа відповідно до розділу IV ПКУ зобов`язана сплатити податок, але звільнена від подання декларації (наприклад, при отриманні спадщини тощо), то вона сплачує:

- податок за кодом бюджетної класифікації «11010501» - «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов`язковому декларуванню»;

- військовий збір за кодом бюджетної класифікації «11011000» - «військовий збір».

Якщо ж платник податку – фізична особа зобов`язана подати декларацію щодо отриманих доходів, то сплачує:

- податок за кодом бюджетної класифікації «11010500» - «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

- військовий збір за кодом бюджетної класифікації «11011001» - «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Також нагадуємо, що строки сплати ПДФО та військового збору для фізичних осіб–підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – не пізніше 21 лютого 2019 року.

 Майже 177 млн грн податку на прибуток сплатив бізнес Донеччини з початку року

Фіскальною службою Донеччини з початку 2019 року забезпечено надходження 176,8 млн грн податку на прибуток підприємств, що на 17,5%, або на 26,3 млн грн більше минулорічних надходжень. З них до держбюджету спрямовано 159 млн грн, а до місцевих скарбниць – 17,8 млн гривень.

Найвагоміший внесок по сплаті податку на прибуток забезпечили підприємства м. Покровськ та Покровського району – 5,9 млн грн, м. Маріуполя – 3,5 млн грн, та м. Бахмут – 2,6 млн гривень.

Нагадуємо, що у 2018 році встановлено єдиний строк подання декларації за базовий звітний (податковий) період, який розраховується наростаючим підсумком за рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, що передбачено пп.49.18.6 ст.19 ПКУ. Таким чином, граничний термін подання річної декларації з податку на прибуток для усіх категорій платників цього податку – 1 березня 2019 року.

Крім того, оновлено і форму декларації податку на прибуток, зокрема  внесено зміни до заголовної та прикінцевої частин декларації, а також до додатків ЗП, ПН, РІ, АМ декларації, що привело їх у відповідність із положенням ПКУ.

Фіскальна служба Донеччини рекомендує платникам податку на прибуток подати податкову декларацію за 2018 рік за оновленою формою. Відповідно, вказана оновлена форма декларації використовуватиметься платниками податку і для звітних періодів 2019 року.


Донеччина: майже на 59 млн грн викрито схем «відмивання» з початку року

Під час проведення перевірок працівниками фіскальної служби Донеччини продовжується виявлення злочинів, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та упередження збитків від різноманітних схем підприємливих шахраїв.

Так, за січень 2019 року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області виявлено фінансові операції, пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 58,9 млн грн та збитки за предикатними злочинами на суму 117,7 млн гривень:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 104,5 млн гривень;

- ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) – 5,1 млн гривень;

- службове підроблення – 8,1 млн гривень.

Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.

За результатами розгляду переданих матеріалів 4 матеріали приєднано до кримінальних проваджень, 6 кримінальних правопорушень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, у тому числі 1 кримінальне правопорушення у сфері державних закупівель.

ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: