Новини податкової інспекції Слов’янська: Про термін звітування неприбутковими організаціями


З 1 січня 2019р. платники податків, що ліквідуються, зобов'язані передавати всі первинні документи в архів

 Такі зміни передбачені  Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Відповідно до п. 44.3 ПКУ платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання - з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності.

З 1 січня 2019 року  зазначений пункт доповнено другим абзацем, який передбачає, що у разі ліквідації платника податків первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансова звітність, інші документи за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

Cпособи подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податку до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку.

Податковою адресою платника податку – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі ( це визначено п.45.1 ст.45 ПКУ).

Податкова декларація подається за вибором громадянина в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі, скориставшись електронним сервісом ДФС «Електронний кабінет» з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Необхідно пам’ятати, що:

- у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації;

- у разі подання податкової декларації в електронній формі, її необхідно надіслати не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Нагадаємо, що податкова декларація за 2018 рік подається громадянами до 01 травня 2019 року, а громадянами, які мають право на податкову знижку, – по 31 грудня 2019 року включно.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДФС – обов’язок кожного роботодавця

 Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (частина 3 ст. 24 Кодексу законів про працю).

Отже, обов’язковою умовою офіційного оформлення новоприйнятих працівників є своєчасне повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) органу ДФС.

Форма такого Повідомлення затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (далі – Постанова № 413).

Повідомлення буває двох типів:

  • початкове – подається при працевлаштуванні нового працівника;
  • скасовуюче – подається, якщо у початковому були допущені помилки та в інших випадках, що потребують уточнення.

Повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою – підприємцем до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку;
  • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у Повідомленні, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України від  08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Про термін звітування неприбутковими організаціями та відповідальність за ненадання звіту

 Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області роз’яснює. Відповідно до підпунктів 49.18.3 та 49.18.6 статті 49 Податкового Кодексу України (далі – Кодекс)граничний термін надання до органів ДФСУ Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік - не пізніше 01.03.2019.

Разом зі Звітом неприбуткова організація подає фінансову звітність (п.46.2 Кодексу).

Не подають звітність згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу тільки професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом. Зазначені організації звітують тільки у разі порушень п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Кожне неподання/несвоєчасне подання Звіту тягне за собою накладання штрафу в розмірі 170 гривень. А в разі здійснення тих же дій платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке порушення, – 1 020 грн. за кожне неподання/несвоєчасне подання (Пункт 120.1 Кодексу)

Оскільки фінзвітність є додатком до Звіту, то неподання такої звітності тягне за собою невизнання Звіту (тобто Звіт буде вважатися неподаним). Відповідно, це призведе до накладання штрафу, встановленого п.120.1 Кодексу.

До уваги! Суб’єкти малого підприємництва та суб’єкти мікропідприємництва подають разом зі Звітом скорочену фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати та проставляють такі відмітки відповідно у графі «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та графі «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Слов’янсько-Лиманське управління

 В зоні діяльності Донецької митниці ДФС обсяг експорту до країн Євросоюзу досяг 60% від загального обсягу експорту

  В зоні діяльності Донецької митниці ДФС у січні - грудні 2018 року оформлено понад 54,7 тис. митних декларацій, з них 99% – в електронному вигляді. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість  митних оформлень збільшилась майже на 4%, або на 2 тис. митних декларацій. Слід відмітити, що протягом грудня 2018 року за принципом «єдиного вікна» здійснено практично 100% митних оформлень, які підпадають під відповідні види державного контролю.

У розрізі напрямків експорту найбільше операцій здійснено із країнами Євросоюзу. За статистичними даними митниці 60% експорту від загальної кількості здійснених у 2018 році експортних операцій припадає на  ЄС, трохи більше 21% – це країни СНД,  понад 18% - експорт до інших країн світу. Слід зазначити, що як по вартості, так  і по вазі спостерігається збільшення обсягів експорту на 6-7% саме до країн європейського напряму. Із країнами СНД, навпаки, простежується зменшення обсягів зовнішньоторговельних операцій на 2-3%.

З початку року в митниці здійснено оформлення зовнішньоторговельних операцій 957 суб’єктів, що більше ніж на чверть перевищує минулорічний показник.

Зовнішньоторговельний обіг порівняно з минулим роком збільшився на 7% та склав 5,7 млрд доларів США. Всього імпортовано товарів загальною вагою 6,5 млн тонн на суму 1,2 млрд доларів США, експортовано – понад 9,5 млн тонн на суму 3,8 млрд доларів США. Позитивне сальдо торговельного балансу складає більше 2,5 млрд доларів США.

 За 2018 рік в Донецькій митниці ДФС виявлено порушень митного законодавства на суму близько 56 млн грн

 Протягом 2018 року в Донецькій митниці ДФС виявлено та задокументовано 231 порушення митного законодавства на суму близько 56 млн гривень. Порівняно з торічними показниками кількість справ збільшилась на 23%, а вартість предметів правопорушень – майже в 7 разів. Предмети правопорушень вилучено у 23 випадках. Загальна оціночна вартість вилучених товарів, серед яких тютюнові вироби, транспортні засоби, промислові товари, складає понад 52 млн гривень.

З метою забезпечення рівних умов для ведення чесного, конкурентоспроможного бізнесу митницею на постійній основі здійснюється взаємодія із митними органами іноземних держав. В рамках цього напрямку роботи протягом 2018 року до закордонних колег спрямовано 57 запитів.

Взаємодія із податковими органами – ще один з важливих напрямів роботи митних підрозділів правоохоронного напрямку. За січень-грудень 2018 року до ГУ ДФС у Харківській, Миколаївській, Донецькій областях, м. Києві та управління Офісу великих платників податків у Харківській області спрямовано 45 матеріалів для проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів. Результатом їх відпрацювання стало донарахування порушникам законодавства податкових зобов’язань на суму понад 4,4 млн грн, зменшено збитки з податку на прибуток на суму 4,26 млн грн, а також знижено від’ємне значення ПДВ більше, ніж на 1,4 млн гривень.

Крім того, за минулий рік митницею розглянуто 178 справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму понад 25 млн гривень. Результатом розгляду справ, спрямованих митницею до суду, стало застосування конфіскації предметів правопорушень на суму близько 868 тис грн та накладено штрафів на суму понад 1,5 млн гривень.

До Державного бюджету України за 2018 рік Донецькою митницею ДФС спрямовано більше 1,13 млн грн, які отримані від реалізації конфіскату, штрафів, накладених митницею та судом, а також коштів, добровільно сплачених порушниками митного законодавства у зв’язку з припиненням справ шляхом компромісу.

 Більше мільйона гривень залишили туристи Донецькому регіону

 Непомітно пролетів ще один рік. І за підсумками 2018 року можна вже зробити висновки щодо покращення туристичної інфраструктури Донеччини, що не в останню чергу відображається на темпах зростання надходжень туристичного збору.

Так, за 12 місяців 2018 року відпочивальники Донеччини залишили у регіоні 1,2 млн гривень туристичного збору, що майже в половину більше минулорічних надходжень.

Зазвичай, найбільш привабливими для мешканців та гостей регіону у 2018 році були курортні зони Азовського узбережжя – до місцевих бюджетів м. Маріуполя та Мангушського району надійшло 720,4 тис. гривень. Але   туристичні стежки до пам'яток Слов’янського району Донеччини теж мали популярність серед своїх прихильників і залишили місцевим бюджетам майже 257 тис. гривень.

Нагадаємо, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого поповнюють місцеву скарбницю та розвивають інфраструктуру вітчизняного туризму. І якщо до 2019 року ставка турзбору являла собою «вилку» від 0,5 до 1% від бази, якою була вартість усього періоду проживання (без ПДВ), то тепер базою оподаткування є загальна кількість діб тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ.

Отже, ставки збору тепер диференційовані щодо видів туризму та обчислюються фіксовано (незалежно від розміру плати за проживання) – від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2019 року, а вона складає 4 173 грн, для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення.

Таким чином, ставка туристичного збору у 2019 року складає:

  • до 0,5% (для внутрішнього туризму) – 20,87 грн;
  • до 5% (для в`їзного туризму) – 208,65 гривен.

 Більше 835 мільйонів грн отримали місцеві громади Донеччини від представників малого бізнесу

 За 2018 рік платники, що обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності, перерахували до місцевих бюджетів 835,3 млн грн єдиного податку.

В порівнянні з минулорічними показниками загальна сума єдиного податку зросла на 17 відсотків. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 123,5 млн грн більше, ніж у 2017 році. Враховуючи, що єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів, надходження яких стабільно і суттєво поповнюють місцевий бюджет, додаткові надходження цього податку забезпечують життєдіяльність територіальних громад та підвищують якість громадського життя всіх жителів Донеччини.

У структурі перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку найвагомішу частку надходжень, а це 62%, сплачено фізичними особами-підприємцями – 518,4 млн гривень.

Внесок юридичних осіб складає 316,8 млн грн, з них 205,2 млн грн забезпечили сільскогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи.

ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що для підприємців першої або другої груп ставка єдиного податку визначається у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, затвердженої на 01 січня 2019 року.

Таким чином, з 1 січня ставки єдиного податку для ФОП в 2019 році складуть:

для І групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) – 192,10 грн на місяць;

для ІІ групи (до 20% від розміру прожиткового мінімуму) – 834,60 грн на місяць.


2018 рік додатково приніс до державної казни 
майже мільярд грн єдиного внеску

 За 12 місяців 2018 року працедавці Донецької області сплатили 7 млрд 351 млн гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У порівнянні з 2017 роком бюджет країни додатково отримав 960 млн гривень. Зокрема, тільки за останній місяць року сплачено понад 819 млн гривень.

Фіскальна служба Донеччини інформує, що з 01 січня 2019 року у зв`язку з прийняттям нової мінімальної зарплати мінімальний місячний розмір єдиного соціального внеску складає 918,06 гривень (4173 х 22%). Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 гривень (918,06 х 3 місяці), а максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік – 62595,00 грн (4173 х 15).

Нагадаємо, що саме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадян тощо.

Тому в черговий раз закликаємо працедавців регіону сумлінно ставитись до виконання своїх конституційних обов’язків – своєчасно та в повному обсязі сплачувати податкові зобов’язання.

ГУ ДФС у Донецькій області

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: