Доступно та прозоро. Звіт про роботу Слов’янського міськрайонного суду за перше півріччя 2018 року

19 липня у Словянському міськрайонному суді керівник установи Тетяна Хаустова відзвітувала про результати роботи суду у першому півріччі 2018 року для ЗМІ регіону.

У звязку з фундаментальними змінами, які відбулися в процесуальному законодавстві впродовж зазначеного періоду (Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів», ряд змін до Кримінального процесуального кодексу та кримінального законодавства в цілому) судді Словянського міськрайонного суду вивчали та розібрались у  всіх змінах та нововведеннях судового процесу, частково перебудувуючи процедуру судового розгляду, якої торкнулися зазначені зміни.

Відповідно до штатного розпису в Слов’янському міськрайонному суді зараз здійснює правосуддя лише 7 суддів, при цьому  фактичний склад суду становить 11 суддів. Кількість вакантних посад суддів складає 12 одиниць (52% від штатної чисельності). В звязку з чим ситуація суттєво позначається на навантаженні тих суддів, які наразі здійснюються правосуддя.

Середньомісячне навантаження справ та матеріалів за І півріччя 2018 року в розрахунку на 1 суддю становить 38 кримінальних справ, 54 цивільні справи, 3 адміністративні справи та 28 справ про адміністративні порушення. Загалом за перше півріччя 2018 кожний суддя в середньому розглянув 123 справи (близько 6 справ у кожний робочий день). У І півріччі 2017 року даний показник склав 114 справ (5 справ на один робочий день). Таким чином, у порівнянні з першим півріччям 2017 року навантаження на суддів зросло на 8%, тобто коефіцієнт інтенсивності роботи суддів збільшився.

Загалом у першій половині 2018 року той же самий кількісний склад суддів, що і у першому півріччі 2017 року, розглянув на 8% справ більше, ніж за аналогічний період у 2017 році.

Зі слів керівника суду у першому півріччі 2018 року значно покращилися у порівнянні з першим півріччям 2017 загальні кількісні та якісні показники роботи суду.

Згідно зі статистикою роботи установи, у першому півріччі 2018 року було розглянуто 5 923 справи, тоді як у першому півріччі 2017 року кількість розглянутих справ склала 5 469. За структурною складовою розглянутих у 2018 році справ суттєво збільшилась кількість:
кримінальних справ на 68% (1 847 у порівнянні з 1 097);
справ про адміністративні правопорушення на 56% (1 349 у порівнянні з 866).

Зменшилась кількість цивільних справ, що знаходилися в провадженні суду – кількість розглянутих цивільних справ у І півріччі 2018 року зменшилася на 21%. Та, у відповідності до змін в Кодексі адміністративного судочинства в частині підсудності окремих категорій справ, на 36% зменшилася загальна кількість розглянутих адміністративних справ.

Статистичні дані за І півріччя 2018 року щодо якості судових рішень по цивільним справам у порівнянні з І півріччям 2017 року свідчать про суттєве зменшення судових рішень, які через певні причини були змінені чи скасовані судом апеляційної інстанції.

Так, за перше півріччя 2018 року апеляційним судом було скасовано 12 та змінено 5 рішень по цивільним справам, що загалом на 56,5% менше, ніж упродовж аналогічного періоду 2017 року.

Загальна кількість переглянутих судом апеляційної інстанції рішень в порядку цивільного судочинства у 2018 році склала 46 справ, тоді як за перше півріччя 2017 року згаданих показник склав 134 справи. Таким чином, в поточному році на 66% менше сторін по цивільним справам піддають сумнівам правомірність рішень, постановлених суддями Слов’янського міськрайонного суду.

Звітуючи про роботу суду за І півріччя 2018 року була зазначена якість ухвалених суддями Слов’янського міськрайонного суду судових рішень. Кількість скасованих та змінених судових рішень по всім категоріям справ має стійку динаміку до зменшення.

З метою підвищення рівня суспільної довіри до нашої роботи суд тісно співпрацює зі ЗМІ, проводить брифінги, збори з правоохоронними структурами. Налагоджено висвітлення судового процесу розгляду справ, які привертають значний суспільний інтерес - за звітний період покращилася робота з опублікування даних щодо діяльності суду на web-сайті Слов’янського міськрайонного суду офіційного web-порталу «Судова влада України» та на сторінці у мережі Фейсбук.

Підсумовуючи свою доповідь керівник суду зазначила: "Незважаючи на складні ситуації в державі, активну фазу судової реформи, судді продовжують працювати і щоденно виконують свої обов’язки – розглядають справи. І з року в рік вони виконують свої обов’язки краще, якісніше та ефективніше".

Загальні показники діяльності суду постійно покращуються, налагоджено співробітництво внутрішніх підрозділів суду, поліпшена співпраця з правоохоронними органами, органом прокуратури, а також постійно проводиться робота за допомогою представників ЗМІ та шляхом систематичного наповнення сайту суду корисною інформацією з суспільством.

Розгляд справ у суді відбувається відкрито, інформація щодо справ, які розглядаються судом, є доступною, робота суду поволі стає прозорішою та сприйнятливішою для кожного громадянина.

Едуард Торський
Діловий Слов'янськ

 

1
3

Эта запись была размещена в рубрики: