Інформація про можливості оздоровлення дітей Слов’янського району. Перелік документів

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації інформує населення Слов’янського району о можливості оздоровлення  дітей, згідно з  Методикою часткового відшкодування вартості путівки до оздоровчих таборів Донецької області.

Головою  Донецької облдержадміністрації Жебрівським П.І. погоджено впровадження зазначеного механізму в частині збільшення часткового відшкодування вартості путівки до 2-х прожиткових мінімум (станом на 01.01.2018 року прожитковий мінімум на одну дитину складає 1860 грн.).

Право для отримання послуг із оздоровлення згідно цієї Методики мають сім’ї з дітьми на кожну дитину віком від 7 до 18 років за місцем проживання, постійної реєстрації або реєстрації місця проживання внутрішньо переміщеної особи. Часткове відшкодування вартості путівки здійснюється за умови, що дитині не надавалась в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.

Джерелами оплати залишкової вартості путівки можуть бути кошти:          - батьків;

- роботодавців, з якими батьки знаходяться у трудових відносинах;

- первинних організацій профспілок, членом яких є один з батьків дитини;

- благодійних організацій;

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

Часткове відшкодування вартості путівки за рахунок коштів Субвенції здійснюється за умови наявності наступних документів:

- заяву про намір придбання путівки для дітей, які виховуються в сім’ях (у разі подання заяви за місцем проживання, яке не співпадає з місцем реєстрації, батьки (особи, які їх замінюють) додатково надають інформацію про те, що дитина не перебуває на обліку для забезпечення путівкою, а особи, які мають реєстрацію місця проживання на непідконтрольній українській владі території, та мають статус внутрішньо перемішеної особи додатково надають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання та довідки навчального закладу про відсутність користування пільговою путівкою за бюджетні кошти в поточному році);

- копію свідоцтва про народження дитини;

- копію паспорту одного із батьків дитини або осіб, які їх замінюють (сторінки 1, 2, 7, 11-16);

- копію облікової картки платників податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- довідку про реєстрацію місця проживання;

- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;

- у разі оплати залишкової вартості путівки юридичними особами (роботодавцями, профспілковими організаціями, благодійними організаціями) надається гарантійний лист за підписом керівника відповідного підприємства, установи, організації щодо сплати вартості путівки з урахуванням часткового її  відшкодування за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- у разі оплати залишкової вартості путівки батьками самостійно, це підтверджується їх забов’язанням в п.1 заяви.

Для отримання більш детальної інформації за Методикою часткового відшкодування звертатися до Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, який знаходиться за адресою: м. Слов’янськ, вул. Науки 2 (3 поверх).

0
1

Эта запись была размещена в рубрики: