Резюме предложений Славянского экономического форума – СЭЗ, курорт, лесосад и сода

"Діловий Слов'янськ" завершує публікацію матеріалів "Словянського економічного форуму", який відбувся 3 листопада 2017 року, та був організований спільними зусиллями Асоціації підприємців "Ділове Сприяння" та Донбаського державного педагогічного університета при підтримці міського голови Слов'янська Вадима Ляха.

Далі пропонуємо пропозиції, що надійшли від його учасників, які на їх думку можуть вплинути на подальший економічний розвиток Слов'янська та регіону.

Про створення вільної економічної зони
(запропоновано учасниками гуртка «Торське наукове товариство»)

Мета створення вільної економічної зони "Торъ" на території Слов`янська та СЛОВ`ЯНСЬКОГО РАЙОНУ Донецької області – це розвиток високотехнологічних галузей економіки, імпортозамінних виробництв і послуг, туризму та санаторно-курортної сфери, розробка та виробництво нових видів продукції, розширення транспортно - логістичної системи, науки і освіти, створення нових робочих місць.

Стратегічний план: - розвиток регіональної території вільної економічної зони та вирішення питань розвитку самодостатності ГРОМАД, підвищення конкурентоспроможності економіки, залучення інвестицій, підвищення якості життя мешканців Слов`янська та  Слов`янського району Донецької області.

Створення вільної економічної зони
(запропонована Олегом Зонтовим, екс-мером Словянська 2014-2015 р.)

Припинення війни це найголовніша умова побудови Нового Донбасу з ефективною та збалансованою економікою, з позитивною демографією, з щасливими та впевненими у завтрашньому дню людьми.

При відповідній державній політиці бізнес буде зацікавлений ввійти на великий гарантований ринок відновлення соціально-економічної інфраструктури.

Потрібно скористатися вдалим світовим досвідом - це вільні економічні зони (ВЕЗ). В умовах спаду виробництва, різкого скорочення обсягів капітальних вкладень при катастрофічному рівні фізичного та морального зносу основних фондів, недопустимого падіння життєвого рівня населення, створення  у місті Слов’янськ вільної економічні зони одним з небагатьох шляхів вирішення проблем. Особливо привабливим він стає в умовах посилення тенденцій регіоналізації економіки та розширення сфер її самоврядування.

Створення Слов’янської ВЕЗ є також одним із елементів перенесення важелів управління господарськими процесами з макроекономічного на регіональний рівень, з посиленням елементів самоврядування. ВЕЗ представляють собою одну із форм забезпечення ефективності територіально-господарської організації економіки.

Важливою є розробка пріоритетних інвестиційних програм, для реалізації яких доцільно вибрати у місті Слов’янську території, що мають для цього найбільш сприятливу інфраструктуру та геоекономічні фактори, що забезпечить прискорений їх розвиток та досягнення потрібних результатів.

Я виступаю з ініціативою щодо розробки законопроекта  «Про створення спеціальної економічної зони «Слов’янськ», а також відповідних змін до Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» та Господарського Кодексу.

Славянский курорт
(предложено депутатом горсовета Славянска А.В.Яковленко).

С декабря 2010 года Славянск носит статус города-курорта.

Когда в период с 2007 по 2010 годы велась работа по получению этого статуса, то имелся расчет на получение дополнительного целевого финансирования из госбюджета и иные преференции для Славянска. Однако анализ прошедших 7 лет говорит о полном отсутствии финансовых инъекций в связи с имеющимся статусом города-курорта.

Более того четко очертился серьезный круг проблем, появившихся со времени обретения данного статуса,в т.ч.-двукратное повышение ставок аренды земли для юрлиц, ведущих деятельность в Славянске и невозможность распоряжения землей Славкурорта Славянским горсоветом - каждый шаг только после государственной экспертизы (Киев), проблемы с приватизацией земли жителями города, проживающими на Славкурорте и попавшими в санитарные зоны курорта.

В связи с вышесказанным считаю необходимым инициировать Славянским горсоветом и городским головой обращение к верховной Раде с целью отмены статуса города-курорта как несвоевременного

Проект «СЛАВЯНСКИЙ СТЕПНОЙ ЛЕСОСАД»
Предложение по выращиванию промышленной древесины и технических плодовых деревьев в условиях Донецкой степи - (предложено И.П.Дегтяром, жителем г.Славянск)

БИОМАССА — крупнейший по использованию в мировом хозяйстве возобновляемый ресурс (более 500 млн тонн в год) Одним из перспективных направлений хозяйственной деятельности в современных условиях является плантационное выращивание биомассы древесины и технических плодов.

В Украине с ее климатическим, земельным и агропромышленным потенциалом это направление может обрести осязаемую форму в довольно короткое время. Облесение оврагов, балок и склонов, высадка искусственных лесов на рекультивируемых

землях, развитие промышленности перерабатывающей биомассу в энергоносители и продукты повседневного спроса может стать реальной альтернативой деиндустриализации последних лет.

По предварительным оценкам, в масштабах Славянского района имеется около 900 га земель технически доступных в настоящее время для «энергетических» посадок,

потенциал биомассы быстрорастущих древесных и кустарниковых энергорастений может составить 22000 условных тонн /год.

Кроме того, в Славянском районе имеется до 500 га малоценных и низко продуктивных угодий, нерентабельных для выращивания сельхозпродукции. С учетом этой перспективы возможно увеличение «энергетических» посадок с получением до 40 тысяч у.т./год, с ежегодным дальнейшим приростом на 10 тысяч у.т./год.

Для реализации идеи не необходимо

  1. Рассказать и убедить в возможности ее реализации как можно больше заинтересованных лиц. Провести информационную компанию для популяризации технологии, экономического и экологического обоснования реализации проекта для привлечения внутренних и внешних инвесторов.
  2. Необходима поддержка идеи государственными органами через участие в ее реализации региональных властей и заинтересованность в ее продвижении местных общин и сельских советов
  3. Создать открытое к присоединению коммунальное предприятие "Славянский степной лесосад" (возможно в виде открытого акционерного общества. Это предприятие должно быть частично в собственности местной общины, для возможности снижения налога на землю под насаждениями, а частично коммерческим для привлечения инвестиций.
  4. Обустроить региональный питомник технических лесных и плодовых деревьев
  5. Поддержка бизнеса создающего перерабатывающие мощности по переработке биомассы, плодов и древесины. Стимулировать создание сети заготовительных контор и пунктов приема продуктов "Зеленой индустии" в населенных пунктах.


Соціальні ініціативи

 "Про запровадження бюджету участі у місті Слов’янськ"
(запропонований Ольгою Алтуніной, депутатом Словянської міської ради 
координатором україно-німецького проекту "Київський діалог").

Для розвитку економічної складової міста влада повинна дати сигнал мешканцям про готовність бути прозорою, демократичною. Лише довіра до влади та налагодження конструктивного діалогу між мешканцями міста, бізнесом та  СМІ сформує добрий інвестиційний клімат.

Одним з інструментів залучення громадян до розвитку міста є впровадження Бюджету участі. Бюджет участі – це демократичний процес, який надасть можливість кожному жителю міста брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них. Будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках міського бюджету.

Також у ході роботи форума були внесені пропозиції від міських голів Слов`янська різних часів та депутатів міської ради, та пропозиція по створенню содових виробництв, про що ми писали раніше.

 Пропозиції щодо створення нових робочих місць
(Пропозицію надала мешканка Слов’янська Людмила Логівнова)

Раніше у всіх аптеках України продавалось лікувальне мило, зроблене із цілющої грязі у м. Сакі, Крим. Враховуючи те, що у нашому місті знаходяться найкращі грязі у Європі, пропоную організувати новий вид виробництва по виробництву цілющого мила, який буде використовуватись для компресів на хворі суглоби, та продаватись у всіх аптеках України, як це було раніше. Для зацікавлених підприємців, є зразок цього мила, з якого можна було б лабораторним шляхом дізнатись про його хімічний склад. Це на мою думку допоможе створити нові робочі місця, та суттєво поповнить бюджет нашого міста, та підвищить рекламний імідж міста як міста – курорта у Україні та за кородоном..

***


Статус депрессивного региона для Славянска
(Предложено жительницей города Таисией Сергуниной)

Поставить перед депутатами вопрос, о предоставлении городу статуса депрессивного региона, это откроет возможность для создания свободной экономической зоны, которая избавит все промышленников города от уплаты налогов.

Предлагаю депутатам Славянского городского совета отыскать потомков бывших купцов-меценатов городской думы Славянска и предложить им в качестве компенсации за разграбленное большевиками имущество безвозмездное выделение им земли в пользование, с надеждой, что они возродят былую славу их дедов-промышленников, которые делали экономику нашего города. И надеждой на то, что они возвратятся на свои земли, создадут рабочие места и Славянск заживет полнокровной, самодостаточной жизнью.

***

Предложения по обустройству и благоустройству города
(предложено жительницей города Анастасией Лазаренко)

  6 месяцев в году у нас зима и большинство зеленых насаждений города - это лиственные деревья, которые с ноября по апрель стоят без листьев и имеют непрезентабельный вид. Для постепенного замещения старых насаждений нужно больше использовать вечнозеленых растений.

В 2017 году из-за засушливого лета погибло около 80% весенних насаждений (а также некоторые насаждения, ранее высаженные). Чтобы избежать этого, нужно делать автоматический полив территорий вокруг центральной площади. Это будет не только способствовать лучшему росту насаждений, но и улучшит вид наших газонов. При стабильном поливе на газоне не будут образовываться плеши, которые мы наблюдаем.

Екологія

«Про збір та утилізацію батарейок у Словянску» - запропоновано Пасіковою Капіталіною – членом клубу "єфективне місто".

Пропонуємо об'єднати зусилля влади та громади задля: інформування населення що до проблеми утилізації батарейок у Слов'янську, збільшення пунктів прийому батарейок та розробити логістику доставки батарейок до пункту переробки.

Пропозиції зібрані та підготовлені організаторами форуму
Асоціацією підприємців “Ділове Сприяння”
Голова асоціації Олександр Шуткевич
Секретар асоціації Едуард Кожелупенко

6
0

Эта запись была размещена в рубрики: