У Слов’янську затвердили вартість харчування школярів

На офіційному сайті Слов’янської міської ради оприлюднено Рішення виконавчого комітету "Про затвердження вартості харчування учнів закладів загальної середньої освіти".

Рішення виконавчого комітету від 03.01.2018 № 16
Оприлюднено 09.01.2018

С Л О В ’ Я Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від 03.01.2017 № 16 
м. Слов’янськ 

Про затвердження вартості харчування 
учнів закладів загальної середньої освіти 

З метою організації повноцінного харчування учнів закладів загальної середньої освіти, які потребують соціальної підтримки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), керуючись ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», підпунктом 6 пункту «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Слов’янської міської ради 

В И Р І Ш У Є: 

1. Затвердити з 01.01.2018 року вартість безкоштовного харчування для учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти, визначених у «Порядку надання пільг на оплату за харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК №1 за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янська», затвердженому рішенням Слов’янської міської ради від 15.02.2017 № 7-ХХ-7, у розмірі:

1.1. одноразового харчування для учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти – 10,00 грн;

1.2. вартість харчування для вихованців пільгових категорій Слов’янської загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів №1 – 45,00 грн. у день. 

2. Відділу освіти Слов’янської міської ради (Рубльовський) забезпечити облік та звітність з використання коштів, які виділяються на пільгове харчування, відповідно до чинного законодавства.

3. Фінансовому управлінню (Ковальов) проводити фінансування витрат на цілі, визначені даним рішенням, у межах коштів, передбачених у кошторисах закладів загальної середньої освіти на харчування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Підлісного Ю.І.

Міський голова                                                                                                   В.М.Лях

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: