Розцінки на знання: скільки сьогодні коштує підготовка школяра до ЗНО

зно
До головного тестування знань в одинадцятикласникiв залишилося трохи бiльше нiж пiвроку. Тож школярi активно готуються до складання ЗНО. Про це пише видання expres.ua.

Хтось робить це самотужки, iншi звертаються до послуг репетиторiв. А вони коштують немало - вiд 100 до 500 гривень за одне заняття!   Отож батькам доводиться добряче затягнути паски, щоб пiдготувати дитину до головного тестування. Але чи варто брати репетитора i платити такi шаленi грошi? Спробуймо проаналiзувати.

Прiрва в сiмейному бюджетi  

У 2018 роцi абiтурiєнти повиннi скласти три тести ЗНО. Якщо в столицi репетитори беруть по 300 - 500 гривень за одне заняття, то в обласних центрах цiни на їхнi послуги розпочинаються зi 100 гривень. А в маленьких мiстечках година заняття може обiйтися взагалi у 70 - 80 гривень. Найдорожче оцiнюються репетитори, якi працюють у вишах i тi, що проходили стажування за кордоном. Хочете зекономити - ризикуйте й берiть студентiв, вони допоможуть пiдготуватися до тестування за найнижчу серед усiх репетиторiв цiну.   А тепер - трохи простої математики. Бiльшiсть репетиторiв проводить заняття мiнiмум двiчi на тиждень. Тож навiть якщо одне заняття коштує 100 гривень, пiдготовка до трьох предметiв за тиждень вартуватиме 600 гривень, а весь курс - 24 тисячi гривень. Та якщо не економити, а шукати репетиторiв з досвiдом i гарними вiдгуками, то за повний курс пiдготовки до ЗНО доведеться викласти 50 - 70 тисяч гривень. Саме стiльки коштує старенький "Ланос" або "Опель".

Як я готувалася до ЗНО без репетиторiв  

Пiдготовку до ЗНО я вiдклала на останнiсiнький момент. Утiм до унiверситету я вступала з балом 194,5 за ЗНО з української мови та лiтератури. Багато моїх знайомих, якi ходили до репетиторiв з десятого класу, склали ЗНО на менш нiж 160 балiв.   Як менi це вдалося? Дiлюся.   Твори української лiтератури, що входять до шкiльної програми, варто читати, так би мовити, в оригiналi. Бо в тестах ЗНО часто звертають увагу на малесенькi деталi, якi до хрестоматiї з переказами лiттворiв навiть не включають. Вiршi найкраще вивчити напам'ять - це можна зробити мимоволi, виконуючи завдання до вiрша. Пiсля кожного прочитаного твору я опрацьовувала тести попереднiх рокiв. Бо ж часто на ЗНО питання повторюють або дають дуже схожi. В окремий зошит до кожного твору виписувала цитати героїв, опис їхньої зовнiшностi, роки, коли вiдбувалися подiї, сюжетнi деталi...   Далi я придбала собi пiдручник з української мови з поясненнями до теми та тестами, кольоровi маркери, стикери... Коли проходила параграф, маркером видiляла важливе правило, а олiвцем надписувала поради собi. Наприклад, правило "У присвiйних прикметниках, утворених вiд iменникiв з основою на "й", пишемо суфiкс "їв". Поряд пишу собi: "Моя мама - не АндрiЄВна, а АндрiЇВна".   Коли робила завдання, де, наприклад, треба було знайти рядок, у якому всi слова написанi правильно, то виправляла помилки в словах усiх рядкiв, а бiля кожного помилкового слова писала, як воно пишеться правильно i що це за правило.    Якщо в реченнi треба було розставити роздiловi знаки, я також визначала частину мови кожного слова, члени речення, наголоси, розбирала слова за будовою. Таким чином я виконувала базове завдання з нової теми, але застосовувала знання, якi вже набула. На стикерах записувала незрозумiле й потiм розбирала це з учителькою.   Усю лiтературу згiдно з програмою я перечитала за два тижнi. На мову витратила три-чотири тижнi посиленої пiдготовки. Я просто читала книжки для себе, але зважала, як що пишеться i за яким правилом. У пiдсумку в тестах iз лiтератури я не зробила жодної помилки, у тестах з мови - двi.   Найбiльше балiв я втратила на творi. За нього я набрала 8 iз 20-ти. Тому з викладачкою написала апеляцiйну заяву й рушила в Київ до Центру оцiнювання якостi освiти. Пiсля розгляду апеляцiї менi додали ще 6 балiв, i я отримала свої 194,5. Не повторюйте моїх помилок. Вчiться писати твори за певною схемою, не даруйте комiсiї своїх балiв. Тестами їх заробити значно важче.

Ще одна безплатна альтернатива  

У мережi з'явилися безплатнi онлайн-курси пiдготовки до ЗНО. Непогана альтернатива репетиторам, чи не так? Мiносвiти й освiтня платформа "Прометеус" запустили масовi безплатнi курси пiдготовки до ЗНО з української мови i лiтератури, математики та iсторiї України. Щоб полiпшити свої знання з цих дисциплiн, досить зареєструватися на сайтi (www.prometheus.org.ua), пiдписатися на потрiбний курс i вiдповiдально ставитися до занять.   - Ми створили 84 вiдеолекцiї на рiзнi теми, якi супроводжуються конспектами та iншими додатковими матерiалами, - каже Iрина Побiдаш, куратор курсу з української мови i лiтератури, доцент КПI iм. Iгоря Сiкорського. - До всiх тем розробили тестовi запитання, якi абiтурiєнт проходить пiсля кожної лекцiї. Тобто слухач одразу бачить результат i може зрозумiти, наскiльки добре вiн пiдготувався до тестування.    Ми не виходили за рамки шкiльної програми. Притiм брали до уваги тести ЗНО з минулих рокiв. Якщо вiдповiдально ставитися до занять, то цього курсу цiлком досить, щоб пiдготуватися до ЗНО.   А якщо виникають додатковi запитання, то на платформi є форум, на якому слухачi курсу можуть обговорювати теми, якi їх цiкавлять. Крiм того, вони можуть поставити запитання безпосередньо менi або iншим викладачам. Ми вчимо будувати плани творiв i правильно пiдбирати аргументацiю, тобто писати їх так, щоб набрати за них максимальну кiлькiсть балiв.

2
2

Эта запись была размещена в рубрики: