Податкова інспекція Словянська повідомляє: як стати на облік, коли подавати таблицю, тощо

пенсионный фонд налоговая славянскЧи необхідно отримувати нові посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису у разі зміни основного місця обліку субєкта господарювання чи фізичної особи?

             Слов’янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує,що відповідно до ст.7 Закону України від 22.05.2003 №852-IV «Про електронний цифровий підпис» та п.п.3.4.6 п.3.4 розділу 3 Договору про надання послуг електронного цифрового підпису, затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 29.06.2017 №88, підписувач зобов’язаний своєчасно надавати центру сертифікації ключів інформацію про зміну даних, відображених у сертифікаті ключа.

Враховуючи викладене, у разі зміни адреси місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, заявнику необхідно звернутися до центру сертифікації ключів з заявою на скасування посилених сертифікатів, які містять недостовірну інформацію, та надати пакет реєстраційних документів для формування нових посилених сертифікатів.

 Як підприємству стати на облік за неосновним місцем обліку

Слов’янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що у разі, якщо відповідно до законодавства у платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одинці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то таки платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов’язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати вищезазначену заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Слід зауважити, що заяву за формою №17-ОПП може бути подано як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання цієї заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом. Водночас у разі подання вищезазначеної заяви до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Крім того, взяття на облік за неосновним місцем обліку також здійснюється на підставі:

-         повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, за формою №20 – ОПП, податного платником , та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;

-         заяви за формою №5-ОПП, подана нотаріусом та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

При цьому, у разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою №20 – ОПП або заяві за формою №5-ОПП, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою №17-ОПП.

Крім того, контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.

Нагадуємо, що Порядок взяття на облік за неосновним місце обліку платників визначено розділом VII Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011року №1588.

 В яких випадках та яким чином подається Таблиця даних платника податків?

Слов’янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу, що починаючи з 01.07.2017 реєстрація податкових накладних/ розрахунків коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) може бути зупинена відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями у разі відповідності такої ПН/РК сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 753/30621, зі змінами (далі – Критерії).

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН здійснюється ДФС шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування цим Критеріям (далі – Моніторинг). Моніторинг здійснюється Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) на підставі аналізу даних звітних показників платника ПДВ, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо за кожним видом економічної діяльності, якщо така інформація врахована комісією ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову у такій реєстрації (далі – Комісія ДФС).

Платник ПДВ у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 (далі – Таблиця).

Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. Електронні формати Таблиці розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Таблиця може бути сформована та надіслана через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за посиланням cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. Також для формування Таблиці в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Підтвердженням про отримання Таблиці є перша квитанція (квитанція про доставку). Після обробки та розгляду Комісією ДФС Таблиці платнику протягом п’яти робочих днів направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результат розгляду (врахування/неврахування інформації).

При заповненні Таблиці необхідно заповнювати вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010), код товару згідно з УКТ ЗЕД, код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010). При поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності необхідно обов’язково зазначити коди товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі таким платником постачаються (виготовляються), а також платник може зазначити коди товарів/послуг, які ним придбаваються (отримуються) для їх виготовлення.

Слов’янська ОДПІ

З початку поточного року Донецька митниця спрямувала до бюджету понад 3 млрд гривень

 За сім місяців поточного року митниками Донеччини до Державного бюджету України спрямовано понад 3 млрд гривень. Слід зазначити, що зростання митних надходжень у порівнянні з торічними показниками складає 63,5%, або 1,2 млрд гривень. Найбільша сума перерахувань до держбюджету у помісячному розрізі зафіксована у липні цього року та склала 690 млн грн, що у 2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Середньомісячний показник перерахованих Донецькою митницею ДФС у скарбницю держави митних платежів за січень-липень 2017 року становить 442,7 млн грн, що в 1,6 разів перевищує минулорічні надходження.

Протягом січня-липня 2017 року Донецька митниця ДФС проводила митне оформлення товарів, які імпортувались з 65 країн світу. Специфіка функціонування підприємств Донецького регіону визначає і бюджетоформуючі товари, які імпортують для власних виробничих потреб найбільші підприємства - виробники області. За підсумками роботи семи місяців 2017 року основним бюджетоформуючим товаром залишається кам’яне вугілля – 47% від загальних перерахувань у держбюджет, або 1 455,8 млн гривень. Також значні суми податків надійшли до бюджету при імпорті наступних груп товарів:

  • кокс – 309 млн грн;
  • феросплави - 249,4 млн грн;
  • вогнетривкі матеріали та вироби – 249,4 млн грн;
  • інші метали та вироби з них - 235,1 млн гривень.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами упродовж січня-липня поточного року митницею видано 989 сертифікатів форми EUR.1.

Позитивну динаміку митних надходжень січня-липня 2017 року забезпечено насамперед за рахунок застосування інноваційних інструментів при митному оформленні, максимального спрощення митних процедур та надання високоякісного сервісу при здійсненні митних формальностей.

 Зовнішньоторговельний  обіг Донецької митниці ДФС досяг 2 млрд 554 млн доларів

 Донецькою митницею ДФС протягом січня-липня 2017 року оформлено 28602 митних декларації всіх типів. З них 69%  - на вивезення товарів, 12% – на ввезення, 14%  - оформлені в інших митних режимах. Позитивна динаміка зростання кількості  митних оформлень спостерігається вже протягом року. Так у порівнянні з січнем-липнем 2016 року збільшення у експортному напрямку складає 8%, імпортному – 12%, на 14% зросли оформлення інших видів декларацій. Щомісячна кількість оформлень поступово збільшується з 3,5 тис. митних декларацій у січні до 4,95 тис. у липні.

Станом на 31.07.2017 у митниці здійснили оформлення 546 осіб. Серед них 45%  - традиційні для Донецького регіону експортери, 39% - імпортери, 16% - ті, хто здійснював як експортні, так і імпортні операції. Загалом активність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у 2017 році зросла на 20%. Найбільший приріст забезпечено учасниками ЗЕД у імпортному напрямку.

За результатом  роботи семи місяців 2017 року зовнішньоторговельний  обіг збільшився на   третину (34%)  та досяг 2 млрд 554 млн доларів. При цьому імпортовано товарів на 556 млн дол., експортовано - майже у чотири рази більше - на 1 млрд 998 млн доларів. Позитивне  сальдо зовнішньоторговельного балансу складає 1 млрд 442 млн доларів.

Спрощення митних процедур згідно з чинним законодавством, застосування принципу «єдиного вікна» дозволило суттево скороти середній час митного оформлення. Так, експортне оформлення у Донецькій митниці ДФС здійснюється  у середньому за 22 хвилини, зменшення у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає 6 хвилин, а імпортні оформлення - за 55 хвилин, зменшення майже на одну годину.

 Більше 358 мільйонів гривень єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Донеччини

 Як повідомили фахівці фіскальних органів Донеччини, від платників на спрощеній системі оподаткування за сім місяців 2017 року надійшло 358,4 млн грн, що на 36% перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

У Донецькій області на даний час зареєстровано близько 38 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Найбільшу частку надходжень єдиного податку забезпечили фізичні особи-підприємці, сплативши майже 235 млн гривень. Порівняно з січнем-липнем 2016 року сплата податку фізичними особами зросла на 69 млн гривень.

Від сільгосппідприємств – платників єдиного податку четвертої групи, які використовують земельні угіддя області, за підсумками семи місяців надійшло понад 68 млн грн, що на 16 млн грн більше  показників відповідного періоду минулого року.

Натомість юридичні особи третьої групи спрямували до місцевих бюджетів більш ніж 55 млн грн єдиного податку, що на 9 млн грн перевищує показники 2016 року.

Поступове та стабільне зростання надходжень до бюджетів – результат свідомого та сумлінного ставлення платників Донеччини до обов’язку сплачувати податки.

 Понад 700 мільйонів гривень спрямовано на захист довкілля підприємствами Донеччини

Висока концентрація промислового виробництва, транспортної інфраструктури Донецької області висуває на перший план питання оздоровлення навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів.

Так, за січень-серпень 2017 року підприємства Донецької області сплатили 704,9 млн грн екологічного податку, який суттєво поповнив бюджети місцевих громад. Згідно з розподілом коштів, із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 80% податку або 563,9 млн грн, до державного бюджету – 141,0 млн гривень.

Слід зазначити, що найбільша питома вага зі сплати екологічного податку належить платникам Бахмутської ОДПІ – 246,7 млн грн або 35%. Друге місце займають еко-небезпечні підприємства Мар’їнської ОДПІ з результатом 175,6 млн грн або 25%. За ними посідають підприємства, що знаходяться на обліку в Маріупольській ОДПІ – понад 94,8 млн грн або 13,4% від загальних надходжень екологічного податку.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що значення екологічного податку зумовлено необхідністю часткової компенсації відтворення природних ресурсів, мінімізацією негативного впливу на них господарської діяльності. Захист довколишнього середовища – загальна турбота. Саме тому закликаємо платників екологічного податку вчасно та в повному обсязі забезпечувати сплату податку.

 Донеччина: на 43 мільйона гривень зросли надходження від користувачів корисних копалин

 Природо-ресурсний потенціал Донецької області зумовлює подальший розвиток добувної та переробної галузі регіону.

Так, з початку 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі регіону спрямували до зведеного бюджету країни 283 млн грн, що більше відповідного показника минулого року на 15%, або на 43 млн гривень. Згідно з розподілом коштів до державного бюджету надійшло 209,8 млн грн, бюджети місцевих громад поповнились на 73,2 млн гривень.

На теперішній час в області більше 230 суб’єктів господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Фіскальною службою Донеччини продовжується робота, направлена на повноту та своєчасну сплату рентних платежів. Так, з початку року до Державної фіскальної служби України надана інформація щодо ініціювання питання зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами більше 30 суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Головне управління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників  рентної плати за користування надрами, що надра та корисні копалини в них є одним з основних елементів забезпечення розвитку та належної роботи більшості секторів економіки. Тому ефективне використання мінерально-сировинних ресурсів та зростання надходжень рентних платежів сприятиме подальшому розвитку Донецького регіону.

 ГУ ДФС у Донецькій області\

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ: ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР!

 Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено проведення щотижневих зустрічей з платниками податків, на яких обговорюватимуться питання функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).

Зустрічі проходитимуть щочетверга(в робочі дні) до 01 жовтня 2017 року:

 

Хто проводитиме зустрічДля кого проводитиметься зустрічДе проходитимуть зустрічіКоли
В.о. заступника начальника ГУ ДФС у Донецькій області Долгальов Віталій ЮрійовичДля платників податків, що обслуговуються Слов’янською ОДПІта ДПІ у м. Краматорськум. Слов’янськ, пл. Соборна, 3, кімната №121(контактний телефон (06262) 23189)щочетвергаз 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ: «ГАРЯЧА» ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ «ФУНКЦІОНУВАННЯ СМ КОР»!

 Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено тимчасову (з 21 серпня 2017 року до 01 жовтня 2017 року) «гарячу» телефонну лінію «Функціонування СМ КОР» для надання консультацій та практичної допомоги платникам ПДВ у вирішенні питань, що виникають під час функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР).

Телефон «гарячої» телефонної одноканальної лінії – (097) 101-59-77.

Графік роботи «гарячої» телефонної лінії:

понеділок – четверз 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
п’ятницяз 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.перерва в роботі – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
в неробочі дні «гаряча» телефонна лінія не працює

 

1
0

Эта запись была размещена в рубрики: