Заради рідного міста: Міська рада Слов’янська запрошує здійснити вашу мрію у міні-проектах

минипроектШановні мешканці міста Слов’янськ !

Слов’янська міська рада закликає активних та ініціативних мешканців до об’єднання зусиль, спрямованих на покращення міста та створення комфортних умов для проживання та відпочинку.

Запрошуємо всіх небайдужих втілити свої яскраві, цікаві та актуальні ідеї шляхом реалізації міні-проектів місцевого розвитку.

Мета Конкурсу – підтримка громадських ініціатив для спільного вирішення соціальних проблем територіальної громади м. Слов’янська.

Основні задачі Конкурсу:
- активізація громадської ініціативи;
- розвиток навичок самоорганізації населення;
- провадження інноваційних підходів і методів для вирішення соціально значимих міських проблем;
- ресурсів органів місцевого самоврядування і громадськості для вирішення соціально значимих проблем територіальної громади.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:

1) благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей;
2) «Наш дім», «Наш двір», «Наша вулиця», «Наш квартал» (благоустрій міста, мікрорайонів, дворових територій багатоповерхових будинків, вулиць приватного сектора, територій квартальних комітетів);
3) сприяння раціональному використанню енергоресурсів, покращення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери;
4) впровадження інноваційних підходів до вирішення актуальних проблем життя міста;
5) відновлення історико-культурної, туристичної привабливості міста Слов’янськ – «Давнина і сучасність».

Грантовий фонд Конкурсу формується за рахунок коштів міського бюджету м. Слов’янськ на 2017 рік. Контроль за цільовим використанням коштів грантового фонду здійснює фінансове управління Слов’янської міської ради. Мінімальна сума гранту на один міні-проект – 10 тис. грн., максимальна сума гранту на один міні-проект – 25 тис. грн., з партнерським вкладом 30% від суми гранту.

Партнерський вклад є обов’язковою умовою отримання гранту.

Умови Конкурсу.

До участі в Конкурсі запрошуються ініціативні групи громадян, які представляють громадські організації, органи самоорганізації населення, інші об’єднання, що ведуть свою діяльність на території міста Слов’янська (далі – Конкурсант).

Не допускається участь у Конкурсі політичних партій, комерційних і релігійних організацій.

Бажаючі взяти участь у Конкурсі, подають до Експертної комісії Конкурсу заяву за встановленою формою і наступні документи:

протокол про створення ініціативної групи громадян;

персональний склад членів ініціативної групи громадян із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження і місця проживання;

документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта;

гарантійні листи потенційних балансоутримувачів;

листи підтримки.

Міні-проекти подаються в письмовій формі із супровідним листом за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На супровідному листі зазначається повна контактна інформація уповноваженої особи Конкурсанта. До проекту додається електронна копія наданих матеріалів.

При плануванні виконання ремонтних робіт архітектурних споруджень Конкурсантові необхідно до проектної заявки додати дефектний акт, у якому визначити обсяг запланованих робіт і кошторисний розрахунок їх вартості.

Реалізація міні-проектів здійснюється у термін, визначений Експертною комісію Конкурсу. При цьому, допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

До участі в Конкурсі не допускаються міні-проекти, якщо:

виявлена інформація про неспроможність ініціативної групи реалізувати міні-проект;

конкурсантом подано офіційний лист до Експертної комісії про відкликання міні-проекту до початку фінансування;

міні-проект був поданий після закінчення встановленого терміну прийому;

Конкурсантом надана не в повному обсязі необхідна Конкурсна документація або вона не відповідає вимогам даного Положення.

У рамках Конкурсу не розглядаються міні-проекти, спрямовані на:

політичну і виборчу діяльність;
одержання прибутку і пряму матеріальну допомогу, інші компенсаційні виплати учасникам;
придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;
придбання або ремонт техніки для ініціативних груп громадян;
випуск авторських робіт, організацію і проведення виставок.

Конкурсанти несуть відповідальність, відповідно до законодавства, за достовірність інформації і документів, які вони надають.

За вимогою членів Експертної комісії Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію про свої Конкурсні пропозиції.

Критерії і порядок оцінки проектів

Проекти оцінюються за наступними критеріями:
Відповідність міні-проекту пріоритетам Конкурсу.
Міні-проекти можуть відповідати одному або декільком пріоритетним напрямкам Конкурсу.

Реалістичність міні-проекту, конкретний результат:

наявність чітко сформульованої проблеми;
зацікавленість ініціативної групи в реалізації міні-проекту;
конкретність очікуваних результатів.

Фінансові й організаційні можливості Конкурсанта, перспективи продовження діяльності:

розмір партнерського внеску;
перспективи подальшого розвитку міні-проекту;
інноваційний характер міні-проекту.

Економічна ефективність проекту:

співвідношення витрат і результатів міні-проекту;
вартість товарно-матеріальних цінностей, залучених для реалізації міні-проекту;
залучення фінансування з інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту.

Громадська підтримка:

наявність підписів городян на підтримку проекту;

- рейтингове місце проекту за результатами електронного голосування

Детальніше ознайомитись з Положенням про порядок проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади м.Слов’янська, можливо за посиланням.

Особам, які бажають прийняти участь, необхідно надати заяву та документацію до неї до Експертної комісії за адресою: 84122, м. Слов’янськ, пл. Соборна, 2, адміністративна будівля Слов’янської міської ради, к. 201. Подача документально оформлених міні-проектів здійснюється протягом одного місяця з дня початку проведення Конкурсу.

В рамках проведення конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади м. Слов’янська, 07.08.2017 о 14.00, в малому залі на другому поверсі адміністративної будівлі Слов’янської міської ради, відбудеться семінар для майбутніх учасників конкурсу щодо вимог оформлення конкурсної заявки.

6
1

Эта запись была размещена в рубрики: