Увага! Важлива інформація для підприємців

информацияУряд визначив порядок проведення перевірок інспекторами праці. Документом запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів визначені профілактична робота та консультування роботодавців.

Про це повідомляє Головне управління Держпраці у Донецькій області.

Порядком передбачено, що роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників. Запроваджується також можливість проведення за бажанням роботодавця так званого "аудиту" трудового законодавства, а заходи впливу пропонується застосувати лише у випадку, якщо роботодавець відмовляється усувати порушення законодавства про працю. Разом з тим, порядок визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників, що є черговим кроком Уряду у боротьбі за легалізацію доходів громадян та недобросовісних підприємців.

Контроль буде здійснюватись шляхом виїзних та невиїзних перевірок роботодавців інспекторами праці, які є посадовими особами Держпраці. У кожного такого інспектора повинно бути відповідне посвідчення. Інспектором праці може бути посадова особа виконавчого органу. Підставою для видачі йому посвідчення є лист сільського, селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики.

 З яких причин інспектор праці матиме право з'явитися в офіс компанії, чи на виробництво?

За зверненням самого працівника, який поскаржиться на порушення законодавства про працю, або за зверненням фізособи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин.

На основі інформації зі ЗМІ, або інших джерел, керівництво центрального, чи територіального підрозділу Держпраці може прийняти рішення про перевірку підприємства, з метою виявлення працівників, які офіційно не оформленні на роботу.

Перевірка також може бути призначена за рішенням суду, або повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю.

Інспектори праці організують перевірку роботодавцю і через заборгованість виплати заробітної плати, або через інформацію ДФС про:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва/послуг до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- фактів порушення законодавства про працю;

- фактів провадження господарської діяльності без державної реєстрації;

- роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного соцвнеску у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок;

Інформацію Пенсійного фонду про:

- роботодавців, які виплачують працівникам зарплату, розмір якої менший мінімалки;

- роботодавців, у яких відсутнє повідомлення про прийняття на роботу працівника;

- роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20% і більше;

- працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування зарплати у звітному місяці;

- роботодавців, у яких не проводилась індексація заробітної плати на розмір інфляції або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

- роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

- роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10% і більше;

Інспектори праці влаштують перевірку і на підставі заяви профспілки про порушення прав працівників, які є членами профспілки.

Чи повинен інспектор попереджати роботодавця про майбутню перевірку?

Так. Перевіряючий заздалегідь повідомляє підприємство/компанію про таку перевірку. Однак інспектор може і не попереджати керівництво компанії про перевірку, яка стосується пошуку та виявлення неоформлених працівників, якщо вважатиме, що повідомлення про це може завдати шкоди перевірці. Максимальна тривалість перевірки інспектором праці не повинна перевищувати 10 робочих днів, а для малих підприємців – двох робочих днів.

 

 

Які права отримали інспектори праці?

Без попереднього повідомлення вони мають право:

- під час проведення інспекцій з питань виявлення неоформлених працівників самостійно і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта перевірки;

- ознайомлюватися з будь-якими документами, ведення яких передбачено законодавством про працю;

- наодинці або у присутності свідків ставити керівнику підприємства та працівникам запитання що стосуються умов праці;

- за наявності ознак кримінального правопорушення та створення загрози безпеці інспектора праці залучати правоохоронців;

- на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками підприємства;

- роботи аудіо-, фото- та відеофіксацію проведення інспекції;

- отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекцій.

Вимога інспектора надати керівництвом підприємства документи/їх копій, чи витяги з документів, пояснення, доступ до приміщень, організувати йому робоче місце, є обов’язковою для виконання.

 

Що забороняється інспекторам праці?

- Виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

- підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

- проводити інспекції з метою отримання від об’єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для подальшого передання іншим особам;

- розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

- розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси;

- розголошувати джерело будь-якої скарги;

- вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин.

 

Підприємство/компанія, яку перевіряють, має право:

- перевіряти в інспектора наявність службового посвідчення;

- не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі: відсутності службового посвідчення, або якщо на сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню, або якщо строк перевірки перевищує 10 робочих днів;

- подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акту або припису;

- вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу;

- вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною;

- оскаржувати неправомірні дії інспектора праці.

У разі створення керівництвом підприємства перешкод у діяльності інспектора праці, відсутності об’єкта відвідування за місцезнаходженням, відсутності документів - складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування.

Копія акта надсилається органам влади, яким підпорядкований об’єкт відвідування (за наявності), для вжиття заходів з усунення перешкод.

За результатами перевірки складаються акт і, у разі виявлення порушень законодавства, припис про їх усунення. Акт підписується інспектором та керівником підприємства. Якщо роботодавець не погоджується з викладеною в акті інформацією, то він підписується із зауваженнями.

Припис є обов’язковою для виконання вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю.

У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разі встановлення строку виконання припису більше ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення порушень з відповідним інформуванням інспектора праці.

У разі наявності порушень інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекції, за результатами якого вносить припис та вживає заходи до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до відповідальності.

Заходи до притягнення посадових осіб до відповідальності за неоформлених працівників, борги по зарплаті, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження. За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або частково.

 

Максимальний штраф за зарплати в конвертах - 320 тис. гривень.

2
2

Эта запись была размещена в рубрики: