Сприяння вирішенню соціально-трудових конфліктів і спорів – пріоритетна форма роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області

NSPPУкраїна не відноситься до країн, де в сфері соціально-трудових відносин існує сильна традиція колективних переговорів і соціального діалогу. Тому, саме слабкість колективних переговорних процесів між найманими працівниками й роботодавцями, необхідність їх підтримки, розвитку і зміцнення, потреба у наданні незалежних послуг з посередництва і примирення сторін та усуненні стихійності в розвитку і методах вирішення соціально-трудових конфліктів, зумовили обрання Україною правової моделі системи позасудового врегулювання колективних трудових спорів, за якою процедури примирення регулюються і орган, який ними управляє, встановлюється актом влади – Законом.

Отже Україною було обрано правову модель, яку можна умовно охарактеризувати як систему державного сприяння вирішенню соціально-трудових конфліктів і спорів. При цьому, держава відіграє активну роль при проведенні переговорів та примирних процедур, що повністю відповідає нормам міжнародного права, зокрема Європейській соціальній хартії (переглянутої) та Конвенціям і Рекомендаціям МОП, переважна більшість з яких ратифікована Україною.

Таким чином, все вищезазначене й зумовило прийняття законодавцем Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та створення відповідного державного органу – Національної служби посередництва та примирення. Подалі відбулось створення і її відділень, зокрема відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області.

Час переконливо засвідчив, що відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області, як невід’ємна і складова частина загального процесу розв’язання трудових конфліктів і спорів між сторонами соціально-трудових відносин, дедалі відіграє провідну роль у суспільному житті Донецької області.

З огляду на широту, складність і багатогранність конфліктів і спорів та недостатній рівень правової культури учасників вирішення трудових конфліктів і спорів постає необхідність вдосконалення організації і проведення роботи по підвищенню рівня їх правової культури.

Сьогодні відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

Для отримання консультацій можна звертатися до Відділення НСПП в Донецькій області, яке розташовано за адресою: 84122, м. Слов’янськ, вул. Світлодарська (Чубаря), 4, офіс 4.

Контактні тел. :062(62)259-99,  066-84-82-864. Е-mail: aktsar2015@і.ua

 Артур Хімчак, начальник відділення НСПП в Донецькій області

 

2
0

Эта запись была размещена в рубрики: