Арешт на майно, реєстр боржників, реалізація майна боржника: порядок та умови примусового виконання рішень приватними та державними виконавцями

Чергові новели виконавчого провадження: примусове виконання судових рішень та рішень інших органів приватними та державними виконавцями

суд штраф5 жовтня цього року набирав чинності Закон України «Про виконавче провадження», який викладено у новій редакції, та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (Закон України № 1403 – VIII).

Основна мета цих законів – запровадження в Україні інституту приватних виконавців, які будуть здійснювати примусове виконання судових рішень. 

Головні зміни у виконавчому провадженні:

  • Примусове виконання рішень покладається на державних і приватних виконавців.

Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів  покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.

У ст. 16 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначено поняття приватного виконавця – це громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.

  • Єдиний реєстр боржників, та його запровадження.

Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

  • При подачі виконавчого документа до примусового виконання стягувач зобов’язаний заплатити авансовий внесок.

Також новелою законодавства виконавчого провадження це сплата авансового внеску при подачі виконавчого документа на примусове виконання. П 2 ст. 26 Закону України «про виконавче провадження»  передбачено що до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню.

  • Відкриття виконавчого провадження. При відкритті виконавчого провадження строк для самостійного (добровільного) виконання рішення боржнику не надається.

Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. передбачалось надання строку для самостійного виконання рішення суду ( 7 днів), в новій редакції закону строк для самостійного виконання відсутній.

  • Арешт майна. Виконавець при відкритті виконавчого провадження зобов’язаний одразу накласти арешт на майно (кошти) боржника.

В старій редакції Закону України «Про виконавче провадження» накладення арешту на майно (кошти) боржника було право державного виконавця, за новою редакцією це право перетворилось на обов’язок.

  • Після відкриття виконавчого провадження виконавець зобов’язує боржника подати декларацію про доходи та майно.

Ст. 19 Закону України «про виконавче провадження» встановлено обов’язок боржнику протягом п’яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження подати державному виконавцю декларацію про доходи та майно.

  • Визначення вартості майна боржника має здійснюватися за взаємною згодою стягувача та боржника, якщо такої згоди не досягнуто – для оцінки майна залучається суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання.
  • Реалізація майна боржника здійснюється на електронних торгах.

Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.

  • Змінено строки вчинення вагомих виконавчих дій.

Ці строки стосуються таких дій, як відкриття виконавчого провадження, строк на пред’явлення виконачого документа до виконання, строк повторного пред’явлення виконачого документа до виконання, строки для перевірки майнового стану боржника.

Окрім внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» окремі зміни, пов’язані з процедурою примусового виконання рішень, внесено до КУпАП, ГПК України, кримінального, сімейного, цивільного кодексів України, Кримінально-виконавчого кодексу України, ЦПК України, КАС України, Законів «Про нотаріат», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про державну виконавчу службу», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про іпотеку».

Варто відзначити, що зміни до Закону України «Про виконавче провадження» загалом стосуються уточнення, окремих норм закону, встановлення відповідних строків тощо, тобто сам процес примусового виконання рішень докорінно не змінився.

 Анжела Титаренко, державний виконавець
Слов’янського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

 

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: