Підприємців Слов’янська запрошують прийняти участь в створенні стратегії 2020

 grey Шановні підприємці міста Слов’янськ!

     Місто Слов’янськ  стоїть сьогодні перед непростими викликами вибору свого майбутнього з огляду на глобальні процеси соціально-економічних змін та формування демократичного суспільства в Україні. У цьому контексті перед Слов’янськом у першу чергу постає завдання визначення шляхів переходу від пострадянського до сучасного європейського міста. Це і є основною причиною для пошуку нового стратегічного бачення розвитку міста. Стратегія  повинна відображати нові амбітні цілі розвитку міста, які вказують шлях до досягнення його сталого майбутнього як динамічного та  креативного міста для життя і роботи.

У процесах розвитку нашого міста  важливу роль відіграє підприємництво.  Активна участь  бізнесу сприятиме перетворенню Слов’янська на європейське місто.

У зв’язку з  розробкою Стратегії розвитку міста Слов’янська до 2020 року, Слов’янська міська рада проводить опитування, метою якого є збір інформації для cтратегічного планування економічного розвитку міста Слов’янська.

Просимо взяти участь  в опитуванні. Заповнену анкету надсилайте до 19.11.2016  року на електрону адресу : econom@slavrada.gov.ua

Дякуємо за співпрацю!

З повагою , відділ економіки Слов’янської міської ради.

Анкета для підприємців міста Слов’янськ

Мета опитування – отримання інформації для стратегічного планування економічного розвитку м. Слов’янська на період до 2020 року.

 1. В якій сфері діяльності працює Ваше підприємство?
 1. машинобудування;
 1. харчова промисловість;
 1. хімічна та виробництво кераміки;
 1. сфера відпочинку та туризму;
 1. послуги та транспорт;
 1. торгівля, побутові послуги;
 1. інше. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Укажіть організаційно-правову форму Вашого підприємства?
 
 1. товариство з обмеженою відповідальністю;
¨
 
 1. індивідуальний підприємець;
¨
 
 1. публічне акціонерне товариство;
¨
 
 1. приватне акціонерне товариство;
¨
 
 1. інше. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Які основні фактори, на Вашу думку, стримують розвиток Вашої господарської діяльності?
 
 1. загальна економічна ситуація;
¨
 1. витрати на енергію;
¨
 1. витрати на матеріали,комплектуючі;
¨
 1. національне законодавство;
¨
 1. внутрішня конкуренція;
¨
 1. іноземна конкуренція;
¨
 1. нестача кваліфікованої робочої сили;
¨
 1. відсоткові ставки;
¨
 1. нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва
¨
 • недостатня активність суб'єктів малого підприємництва в реалізації стратегічних програм і проектів та розвитку міста;
¨
 • недоступність фінансування.
¨
 • інше_____________________________________________________________________
 1. Який географічний розподіл Ваших клієнтів і ринків збуту?
 1. у межах області;
¨
 1. інші області України;
¨
 1. інші країни Європи;
¨
 1. інші країни СНД;
¨
 1. інші країни світу.
¨

 

 1. Які основні причини розташування Вашого підприємства саме у м. Слов'янську?
 
 
 1. кваліфікована робоча сила;
¨
 
 1. покупці;
¨
 
 1. постачальники сировини;
¨
 
 1. постачальники компонентів;
¨
 
 1. база для наукових досліджень і конструкторських розробок;
¨
 
 1. кластер галузей.
 2. інше_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Оцініть рівень задоволеності роботодавців міста якістю робочої сили?
 
 1. відмінно;
¨
 1. добре;
¨
 1. задовільно;
¨
 1. незадовільно.
¨
 1. Чи збираєтесь Ви найближчим часом припинити свою діяльність і покинути м. Слов’янськ?
 
 1. Так, я планую покинути м. Слов’янськ і перенести свій бізнес до іншого міста;
¨
 1. Ні, я буду продовжувати вести свій бізнес у м. Слов’янськ.
¨
 1. Якщо відповідь на попереднє питання була «Так», вкажіть причину, чому саме Ви бажаєте припинити діяльність і покинути м. Слов’янськ?
 
 1. кращий бізнес-клімат в іншому місті;
¨
 1. погані послуги органів місцевого самоврядування;
¨
 1. великі витрати на енергію;
¨
 1. інше. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 1. Дайте оцінку рівню підтримки підприємництва у м. Слов’янськ з боку органів місцевого самоврядування.
 
 1. достатній;
¨
 1. недостатній;
¨
 1. інше. ________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 1. Оцініть ступінь Вашої взаємодії з органами місцевого самоврядування у сфері розвитку та підтримки підприємництва.
 
 1. робота органів місцевого самоврядування з розвитку і підтримки підприємництва негативно впливає на справи фірми;
¨
 1. не стикалися з органами місцевого самоврядування, які займаються розвитком та підтримкою підприємництва;
¨
 1. відмінно впливає на справи фірми.
¨

 

 1. Які, на Вашу думку, пріоритетні напрямки повинні бути відображені в стратегії розвитку м. Слов’янськ?
 
 1. розвиток малого і середнього бізнесу;
¨
 1. комунальна інфраструктура;
¨
 1. інфраструктура для бізнесу;
¨
 1. туризм;
¨
 1. підготовка і перепідготовка робочої групи;
¨
 1. іноземні прямі інвестиції;
¨
 1. навколишнє середовище;
¨
 1. будівництво;
¨
 1. промислова реконструкція;
¨
 • транспорт;
¨
 • соціальні послуги;
¨
 • наукові досягнення;
¨
 • сільське господарство;
¨
 • інше. ______________________________________________________________________

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 Дякуємо за співпрацю!

З повагою, відділ економіки Слов’янської міської ради.

 

1
0

Эта запись была размещена в рубрики: