Как незаконные временные сооружения в Славянске ликвидировать будут: исполком определил порядок

исп12 сентября в малом зале административного здания городского совета Славянска состоялось заседание исполкома. На повестке дня были два вопроса, в которых были представлены проекты решений от управления архитектуры и градостроительства и управления коммунальной собственности.

Первым рассмотрели вопрос о демонтаже самовольно установленных временных сооружниий для проведения предпринимательской деятельности, где был определен порядок обнаружения, демонтажа, учета, и сохранения таких сооружений на территории Славянска, о котором рассказал и.о. руководителя управления Александр Пахомов. В связи с этим вспомнили также о демонтаже сооружений на "Пятаке" и улице Вольной, по которым отсрочили демонтаж объектов до 30 октября.

Вторым вопросом стало решение о ходатайствовании перед Славянским горсоветом о принятии в коммунальную собственность помещения клуба "Романтик", расположенного по улице Батюка 10. Члены исполкома поддержали это решение единогласно.

Вопросы утвержденные исполкомом будут вынесены на ближайшую сессию городского совета.

Городской голова поблагодарил всех, кто принял участие в организации празднования Дня города.

исп2
Далее приводим выдержки из решения исполкома  по самовольно установленным временным сооружниям, которые предназначены для проведения предпринимательской деятельности на территории Славянска, и дальнейшего распоряжения ними.

Про затвердження Порядку виявлення, демонтажу,
обліку, зберігання самовільно встановлених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Слов’янська
та подальшого розпорядження ними

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Самовільно встановлена ТС – ТС, встановлена без паспорта прив'язки, або паспорт прив’язки якої анульований, договору особистого строкового сервітуту, укладеного із Слов’янською міською радою, на її розміщення, або документу, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою;

Припис – обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов’янська встановленої форми (додаток №1) про демонтаж ТС;

Демонтаж – комплекс заходів, що передбачають відокремлення ТС від місця її розташування та транспортування на склад для подальшого зберігання;

Уповноважені особи – особи, визначені рішенням виконкому Слов'янської міської ради, які здійснюють демонтаж та зберігання ТС.

Інші терміни застосовуються у значенні, встановленому Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів».

 3. Виявлення самовільно встановлених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Слов’янська

3.1. Виявлення самовільно встановлених ТС здійснюється шляхом містобудівного моніторингу управлінням архітектури та містобудування Слов’янської міської ради та проведення регулярних перевірок стану додержання благоустрою Інспекцією міської ради з благоустрою м. Слов’янська.

3.2. Управління архітектури та містобудування сповіщає у письмовому вигляді Інспекцію міської ради з благоустрою м. Слов’янська про виявлення встановленої ТС без паспорта прив'язки або паспорт прив’язки якої анульований, договору особистого строкового сервітуту, укладеного із Слов’янською міською радою, на її розміщення.

Фізичні та юридичні особи, яким стало відомо про самовільно встановлену ТС, інформують про це Інспекцію міської ради з благоустрою м. Слов’янська у вигляді письмової заяви.

3.3. Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов’янська за інформацією та зверненнями про самовільно встановлену ТС проводить позапланову перевірку ТС, вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників.

3.4. З метою з’ясування наявності оформленого права користування або права власності на земельну ділянку, в межах якої виявлено самовільно встановлену ТС, Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов’янська направляє запит до відділу раціонального використання земельних ресурсів Слов’янської міської ради. Відповідь на запит повинна бути надана протягом двох робочих днів.

  1. Демонтаж тимчасових споруд

4.1. При виявленні самовільно встановленої ТС для провадження підприємницької діяльності Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов’янська виносить власнику ТС припис, який вручається або направляється рекомендованим листом з повідомленням, з вимогою демонтувати ТС упродовж десяти календарних днів.

4.2. Власник ТС, упродовж десяти календарних днів з моменту отримання припису, зобов’язаний власними силами, за власний рахунок здійснити демонтаж ТС, про що на наступний день письмово повідомити Інспекцію міської ради з благоустрою м. Слов’янська.

4.3. При виявленні самовільно встановленої ТС, особа власника якої не встановлена, припис Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов’янська наклеюється на фронтальну частину ТС з фотофіксацією припису. Інформація про виявлену самовільно встановлену ТС оприлюднюється Інспекцією міської ради з благоустрою м. Слов’янська на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради.

Після наклеювання припису з його фото фіксацією та оприлюднення даної інформації на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради, власник ТС вважається повідомленим про необхідність демонтажу.

4.4. У разі невиконання власником ТС припису щодо її демонтажу, Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов’янська надає документи управлінню архітектури та містобудування Слов’янської міської ради для підготовкм проекту рішення про примусовий демонтаж такої ТС з подальшим відшкодуванням власником ТС фактично понесених витрат підприємством, яке проводило демонтаж та за зберігання ТС.

Рішенням виконавчого комітету Слов’янської міської ради визначається склад робочої комісії з проведення демонтажу, уповноважена особа, яка здійснюватиме демонтаж ТС та уповноважена особа, яка зберігатиме демонтовану ТС.

Прийняте рішення про демонтаж ТС оприлюднюється на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради та направляється власнику ТС, у разі його встановлення, рекомендованим листом з повідомленням. У разі не встановлення власника ТС, після оприлюднення рішення про демонтаж ТС на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради, власник ТС вважається повідомленим про необхідність демонтажу.

4.5. Перед здійсненням демонтажу ТС, комісія складає акт в трьох примірниках зовнішнього обстеження ТС з фотофіксацією всіх виявлених пошкоджень та недоліків ТС з усіх боків.

Після складання акту зовнішнього обстеження та фотофіксації ТС, споруда опломбовується комісією з проведення демонтажу та уповноважена особа виконує демонтаж і транспортування ТС на місце її зберігання.

4.6. Демонтована ТС передається уповноваженою особою, яка здійснила демонтаж, на тимчасове зберігання відповідній уповноваженій особі, яка буде здійснювати зберігання, визначеній рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради, на підставі договору зберігання та акту прийому-передачі.

4.7. Уповноважена особа, яка прийняла на зберігання демонтовані ТС, несе відповідальність за її збереження з моменту підписання акта приймання-передачі.

4.8. Витрати, пов’язані з утриманням ТС, несе зберігач.

4.9. Облік актів про демонтаж (знесення) ТС (додаток №2) здійснюється управлінням архітектури та містобудування Слов'янської міської ради.

4.10. Демонтовані ТС повертаються власнику на підставі поданої ним заяви, документу, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану ТС, документів про сплату всіх витрат, пов’язаних з демонтажем, транспортуванням, завантаженням, розвантаженням та зберіганням ТС, згідно розрахунків, проведених уповноваженими особами, які здійснювали демонтаж ТС та її зберігання, акту приймання – передачі майна.

Якщо впродовж шести місяців з дати демонтажу ТС, власник не звертається за її поверненням, така споруда визнається безхазяйною і переходить у власність територіальної громади м. Слов’янськ відповідно до чинного  законодавства.

 Эдуард Торский, фото автора
Деловой Славянск

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: