Податковий календар на серпень

налоговая2Відділ організації роботи Слов’янської ОДПІ пропонує ознайомитись з Податковим календарем на серпень 2016 року.

 

9 серпня, вівторок

Останній день подання

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за II квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу1

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за II квартал

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за II квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за II квартал платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу

- звіту про суми податкових пільг за II квартал

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал

- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС)

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА)

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ)

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА)

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма № 1-РТ)

податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІ квартал:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини

- податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал

- податкової декларації туристичного збору за півріччя

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя

- податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за півріччя платниками, віднесеними до третьої групи

- податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за півріччя платниками, віднесеними до третьої групи

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІ квартал (форма № 1ДФ)

19 серпня, п’ятниця

Останній день сплати

- податку на прибуток підприємства за півріччя

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал

- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал

- рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал

- екологічного податку за ІІ квартал

туристичного збору за ІІ квартал

- збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал

- єдиного податку платниками третьої групи за ІІ квартал

- авансового внеску з єдиного податку за серпень платниками, віднесеними до першої та другої груп

22 серпня, понеділок

Останній день подання

- податкової декларації з ПДВ за липень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- декларації акцизного податку за липень

податкової декларації рентної плати за липень з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у липні

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за липень

Останній день сплати

- доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за липень

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств)

29 серпня, понеділок

Останній день подання

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р.

Останній день сплати

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень

30 серпня, вівторок

Останній день сплати

- ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- акцизного податку за липень

- плати за землю за липень

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень

 

 

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: