Экологія у Слов’янську в червні 2016: вміст пилу без змін, формальдегід підвищений

экологияМісто Слов’янськ Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря  Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у червні 2016 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи, 12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Димитрова, 114а.

Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту у атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 758 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 4,0 рази, з діоксиду азоту у 3,2 рази,з оксиду вуглецю-у 2,0 рази.

Максимальні концентрації перевишували максимально-разову ГДК з діоксиду азоту у 1,8 рази, , фториду водню у 2,3 рази, оксиду вуглецю у 4,8 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з пилу залишилися без змін. Значення вмісту діоксиду сірки, оксиду вуглецю,фенолу,фториду водню в атмосферному повітрі зменшилося. Вміст діоксиду азоту та формальдегіду збільшився.

У порівнянні з травнем минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту в атмосферному повітрі пилу та фенолу Показники вмісту в атмосферному повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту,формальдегіду зросли. Значення вмісту оксиду вуглецю,фториду водню зменшилися.

0
1

Эта запись была размещена в рубрики: