Інформація Слов’янської міської ради для постраждалих чи внутрiшньо переміщених осіб

Інформація розміщена на сайті Слов’янської міської ради.

переселенцыПостановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» передбачена виплата грошової допомоги постраждалій чи внутрiшньо перемiщеній особі, яка звернулась до Управління соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї проживання або фактичним мiсцем перебування з вiдповiдною заявою, в якiй зазначає причини необхiдностi надання їй грошової допомоги та реквiзити рахунка, вiдкритого у банкiвськiй установi.

До заяви додаються:

  • - копiя документа, що посвiдчує особу;
  • - копiя довiдки про присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (крiм фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили
  • - про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспорті);
  • - копiї документiв, що пiдтверджують родиннi стосунки (свiдоцтво про одруження, свiдоцтво про народження дiтей);
  • - копiя довiдки про взяття на облiк особи, яка перемiщується з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї (для зазначеної категорiї осiб);
  • - медична довiдка про стан здоров’я особи або висновок медико-соцiальної експертизи про встановлення iнвалiдностi (у разi необхiдності).

Управління соцiального захисту населення проводить перевiрку щодо отримання особою грошової допомоги ранiше.

У разi коли особа ранiше отримувала грошову допомогу, Управління повiдомляє про вiдмову у наданнi грошової допомоги у зв’язку з тим, що така допомога надається лише один раз.

За детальнішою інформацією радимо звернутись до відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (м. Слов’янськ вул.Г.Батюка, 40) каб. №9 або телефоном (0626) 622917.

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: