Новости налоговой инспекции Славянска: платежное поручение по НДС, если утерян электронный ключ, последствия нарушения таможенных правил

таможняВідповідальність  за порушення митних правил

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи Митним кодексом України чи іншими законами України, і за які Митним кодексом України передбачена адміністративна відповідальність.

При цьому адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Митним кодексом України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

За порушення митних правил можуть бути накладені такі адміністративні стягнення:

1) попередження;
2) штраф;
3) конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу.

Відділ комунікацій Слов’янської  ОДПІ

Шановні платники податків!

Слов’янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що в соціальній мережі  Internet відкрито сторінку Головного управління державної фіскальної служби у Донецькій на Facebook (https://www.facebook.com/Головне-управління-ДФС-у-Донецькій-області-1482795962024331/).

Відвідуючи цю сторінку ви маєте можливість:

 • отримати доступ до ексклюзивних матеріалів і документів ДФС;
 • ознайомитися з аналітичними матеріалами роботи ДФС;
 • ознайомитися з нормативними документами та змінами у податковому і митному законодавстві;
 • ознайомитися з інформацією про законодавчі ініціативи в сфері оподаткування;
 • отримати відповіді на актуальні питання з оподаткування господарської діяльності та інше.

Інформація, яка висвітлюється в соціальній мережі, є:

 • сучасною;
 • пізнавальною;
 • професійно-корисною;
 • оперативною.

З особистих аккаунтів ви  можете щоденно відвідувати вказану сторінку та залишати лайки і коментарі під публікаціями.

Відділ   комунікацій Слов’янської  ОДПІ

Заповнення платіжного доручення при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ

Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, що передбачено ст.200 прим.1 Податкового кодексу України.

Рахунок в системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок.

Казначейство відповідно до вимог ст.69 ПКУ надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.

При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ:

- у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

- у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

- у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

- у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»;

- у полі «№ рахунка» необхідно заповнювати номер рахунка, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.

Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22. Відповідно до п.3.8 даної Постанови реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

У разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у полі №4 друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666.

Відділ   комунікацій Слов’янської  ОДПІ

Внесено зміни до статті 5 Закону України «Про звернення громадян»

 Слов’янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області  доводить до відома громадян, що з 28 жовтня 2015 року  діє  нова редакція статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (Закон України від 02.07.2015 р. №577).

Згідно Закону звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути усним чи письмовим (електронне звернення).

До Державної Фіскальної Служби  України громадянин може викласти своє звернення  через:

- засоби телефонного зв’язку контакт-центру ІДД ДФС за телефонним номером: (044) 284-00-07;

- використання мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на поштову скриньку zvernennya@sfs.gov.ua, яка розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України у розділі: Головна /Діяльність /Звернення громадян /Реєстрація звернень;

- поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до ДФС України за адресою: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8;

- особистий прийом керівництвом чи посадовими особами структурних підрозділів ДФС.

До Слов’янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області громадянин може викласти своє звернення :

-  за телефонами: (06262) 2-31-89,   (06262) 3-88-72;

- засобами електронного зв’язку на поштову скриньку: Dn22oficial@sfs.gov.ua;

- поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до Слов’янської ОДПІ за адресою: 84100, м. Словянськ, площа Жовтневої Революції, 3;

- на особистому прийомі  керівництвом Слов’янської ОДПІ.

Водночас повідомляємо, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Таким чином, електронне звернення, якщо воно надсилається без використання електронного цифрового підпису, повинно мати вигляд скан-копії та/або фотокопії.

Також звертаємо увагу, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Відділ   комунікацій Слов’янської  ОДПІ

Якщо втрачено або пошкоджено електронного ключа – дії користувача

Слов’янська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу користувачів електронного ключа, що якщо підписувач, фізособа-підприємець чи юридична особа, втратив (пошкодив) особистий ключ або забув пароль захисту особистого ключа, то він повинен звернутися до найближчого пункту представництва АЦСК ІДД  ДФС та повторно пройти процедуру реєстрації з повним пакетом реєстраційних документів.

У разі зміни реєстраційних даних, зазначених у посиленому сертифікаті (зміна посади, звільнення, зміна прізвища та інше) теж необхідно скасування посиленого сертифікату.

Для цього користувачу потрібно подати заяву на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа.  Якщо електронний ключ не пошкоджено, а необхідно змінити дані, то скасування можна провести самостійно за допомогою програмного забезпечення (відеоінструкцію з процедури скасування та програмне забезпечення можна отримати на інформаційному веб – ресурсі ДФС України: acskidd.gov.ua).

Нагадуємо платникам податків про переваги використання електронного цифрового підпису:

 1. Зручність (всі операції можна виконувати як з  робочого місця так і з будь-якого, де є доступ до мережі Інтернет).
 2. Економія часу (не марнується робочий  час на поїздки в транспорті та черги при поданні документації).
 3. Доступність (на безкоштовній основі).
 4. Універсальність (широкий спектр використання – від подання звітності до участі у тендерах та інше).

Відділ   комунікацій Слов’янської  ОДПІ

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: