Вниманию арендаторов водных объектов и рыбаков: об возобновлении и вылове водных биоресурсов

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДО УВАГИ ОРЕНДАРІВ ВОДНИХ ОБ`ЄКТІВ ОБЛАСТІ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ З ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Суб`єкти господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність, відповідно затверджених Режимів та наукових обґрунтувань рибогосподарської експлуатації водних об`єктів, зобов’язані щорічно виконувати планові показники з відтворення та вилову водних біоресурсів та надавати звіти про проведену роботу в установлені терміни до Донецькрибоохорони та місцеві органи статистики.

В разі не виконання вимог чинного законодавства, одним із заходів, є часткове або повне зупинення господарської діяльності, при цьому будуть направленні клопотання в облдержадміністрацію для прийняття рішення щодо припинення дії договорів оренди на водні об`єкти за причин не виконання вимог передбачених договірних умов.

Для суб’єктів господарювання, які не можуть виконувати вимоги Режимів, наукових обґрунтувань по причині знаходження водного об’єкту на території проведення бойових дій, ліній розмежувань або інших обставин, посилаючись на статтю 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Торгово-промислова палата України засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також видає сертифікати щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Після отримання сертифікату (висновок) про настання обставин непереборної сили необхідно надати копію сертифікату до територіального органу рибоохорони .

Відповідальне зариблення - успіх в майбутньому на голубій ниві

Наступив осінній період, благодатна пора для вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти.

Нагадуємо суб’єктам господарювання, що роботи по вселенню ВБР проводяться відповідно до порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.07.2012 р. №414.

Для проведення робіт зі штучного розведення (відтворення) водних біоресурсів суб’єкти господарювання повинні за два тижні до територіального органу рибоохорони подати наступні документи:
-заявку на проведення робіт із вселення водних біоресурсів у рибогосподарський водний об'єкт (його частину);
- експертний висновок ветеринарної лабораторії про відсутність небезпечних захворювань у господарствах, які проводять реалізацію рибопосадкового матеріалу;

У разі подачі неповного переліку документів - заявка на проведення робіт із вселення водних біоресурсів відхиляється.

Суб’єкт господарювання, який проводить роботи із вселення водних біоресурсів, зобов'язаний:

- забезпечувати виконання всіх організаційних та технічних робіт;
- здійснювати під контролем Комісії облік водних біоресурсів, що вселяються у рибогосподарський водний об'єкт;
- обсяги водних біоресурсів з кожного транспортного засобу, яким вони доставлені до рибогосподарського водного об'єкта (його частини), заносити до акта про виконання робіт із вселення водних біоресурсів;
- вносити до журналу обліку вселення водних біоресурсів інформацію про обсяги вселення водних біоресурсів за кожну добу. Сторінки журналу мають бути прошнурованими, пронумерованими та скріпленими печатками виконавця та територіального органу рибоохорони;
- спільно з територіальним органом рибоохорони вживати необхідних заходів щодо забезпечення охорони місць вселення водних біоресурсів;
- водні біоресурси, що загинули під час транспортування або вселення, підраховуються. Результати підрахунків заносяться до акта про виконання робіт із вселення водних біоресурсів та журналу обліку вселення водних біоресурсів;
- подавати звіт (Акт) про обсяги вселення водних біоресурсів до територіального органу рибоохорони до 1 числа наступного місяця після закінчення робіт з відтворення.

Сектор іхтіології та регулювання рибальства Донецькрибоохорони

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: