Дела судебные: Славянский горрайонный суд на протяжении прошлого года рассмотрел 8260 дел и материалов

Суд Славянск2

 Слов’янським міськрайонним судом підведено підсумки стану здійснення судочинства за 2014 рік. Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень Слов’янського міськрайонного суду належить розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що Слов’янському міськрайонному суду підсудні території м. Слов’янська, Слов’янського району, а також згідно розпорядження Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) 02 вересня 2014 року № 27/0/38-14 «Про визначення територіальної підсудності справ» - Калінінський районний суд м. Горлівки, Микитівський районний суд м. Горлівки, Центрально-Міський районний суд м. Горлівки.

Слід відзначити, що робота апарату суду була поставлена на високому рівні. Упродовж зазначеного періоду судом на належному рівні було забезпечено здійснення правосуддя на засадах верховенства права, права на справедливий суд та захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян.

Протягом минулого року судом розглянуто 8260 справ і матеріалів. Працівниками апарату суду належним чином було організовано прийом та своєчасну реєстрацію всіх справ та матеріалів, що надходили до суду.

Суд Славянск1
У 2014 році в провадженні суддів Слов’янського міськрайонного суду перебувало 490 кримінальних справ/проваджень відносно 523 осіб.
Слід відмітити, що найбільш поширеними у структурі злочинів є злочини проти власності. Протягом року було ухвалено 4 виправдувальних вироки у відношенні 6 осіб. На розгляді слідчих суддів перебувало: 244 клопотань слідчого, прокурора та інших осіб; 89 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб  під час досудового розслідування; 5 заяв про відвід. Якість розглянутих кримінальних справ по суду в 2014 році у відсотковому співвідношенні складає 89,64 %.

У минулому році в провадженні суддів Слов’янського міськрайонного суду перебувало 4523 цивільні справи. Переважна більшість справ – це спори, що виникають із договорів, справи із сімейних правовідносин та спори про спадкове право. Якість розглянутих цивільних справ у відсотковому співвідношенні складає 98,54%.

Також в провадженні суддів перебувало 113 адміністративних справ та 1204 справи про адміністративні правопорушення. Найбільш поширені категорії розглянутих суддями адміністративних справ: справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України; справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

Суд Славянск3

Протягом року зафіксовано 111 звернень громадян, з них: 51 письмове та 60 усних звернень. За підсумками розгляду письмових звернень, що надійшли до суду: 19 визнано необґрунтованими, надано роз’яснення на 31 звернення.

Також у звітному періоді  до суду надійшло 10 інформаційних запитів. З 10 запитів на інформацію, 7 запитів надійшло від громадян, стосовно надання інформації, та направлення на їх адресу копій судових рішень та дат проведення судових засідань, та 3 запити від юридичних осіб, про надання інформації про результати розгляду справ.

Вивчивши заяви та скарги, які надійшли до суду протягом  року, можна зробити висновок, що більшість з них зумовлені потребою надання роз’яснень чинного законодавства.

Підсумовуючи, необхідно відзначити, що організація роботи  апарату суду забезпечується на належному рівні. Результати проведеного аналізу стану роботи за минулий рік свідчать про те, що значна увага приділяється питанню здійснення зазначеного виду роботи, впровадження інноваційних рішень відповідно до вимог часу, упродовж звітного періоду робота суду щодо здійснення правосуддя виконувалась на належному рівні.

З більш детальним аналізом обліково-статистичної роботи в Слов’янському міськрайонному суді за 2014 рік на офіційному веб-сайті Судова влада України.

Наталія Харевська,
помічник голови Слов’янського міськрайонного суду

4
0

Эта запись была размещена в рубрики: