Новости для бизнеса, январь 2014

"Деловой Славянск"  продолжает держать своих читателей в курсе всех новостей, необходимых для ведения бизнеса.

Лента новостей за январь 2014 года.

1.Ставки единого налога – 2014

С 1 января 2014 года увеличились ставки единого налога. Ставки единого налога для упрощенцев первой и второй группы привязаны к размеру минимальной зарплаты, установленному на 1 января отчетного года (п. 293.1 ст. 293 НК). В зависимости от вида хозяйственной деятельности местные советы вправе установить ставки налога для первой группы единщиков в пределах от 1 до 10% МЗП, а для второй группы от 2 до 20% МЗП.

Таким образом, в 2014 году будут действовать ставки налога для единщиков первой группы в пределах от 12,18 грн. до 121,80 грн., а для второй группы – от 24,36 грн. до 243,60 грн.

2. ЧЕРГОВІ  НОВОВВЕДЕННЯ  В  ПОДАТКОВИХ  ПРАВИЛАХ з 01.01.14р. ЗАКОН  № 657:

Податкове  адміністрування

З нового року  нас чекають зміни в порядку обліку платників податків, проведення податкових перевірок і застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.

Перевірки

Буде уточнено і доповнено  підстави для проведення документальних позапланових перевірок

(ст. 78 Податкового кодексу, далі – ПК).

1.  Унесено істотне уточнення стосовно тих випадків, коли позапланова перевірка проводиться через неподання запитаної у платника податків інформації. Так, із 1 січня 2014 року позапланові перевірки в цих випадках може бути проведено, якщо платник податків не відповів протягом 10 робочих днів на запит контролюючого органу та  за умови, що в запиті:

•          сказано, які саме порушення податкового, валютного та іншого законодавства допущені цим платником податків;

•          зазначено, яку виявлено невірогідність даних і в якій саме декларації;

•          наведено інформацію зі скарги на платника податків з приводу невидачі ним податкової накладної  або порушення правил її заповнення.
Таким чином, до податкових запитів пред'являтимуться жорсткіші вимоги, а неправильно складенізапити, на які не відповів платник податків, не будуть підставою для проведення позапланових перевірок.

Штрафи

1.         Змінюється правило застосування штрафу за несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, і суми утриманого з них податку. Тобто йдеться про порушення, що стосуються  складання звітності за формою № 1ДФ. Штраф, передбачений п. 119.2 ПК, застосовуватиметься  тільки в тому випадку, якщо недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань та/або до зміни самого платника податку. Крім того, штраф не застосовуватиметься у випадках, коли недостовірні відомості або помилки виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПК (це правила перерахунку ПДФО та ПСП) і були виправлені згідно зі ст. 50 ПК.

2. Зміниться порядок застосування до суб'єктів господарювання фінансової санкції, передбаче-ною  ст. 127 ПК: за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податків,

зокрема податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника по-датків. Цей штраф також застосовується найчастіше  за  порушення, пов'язані з ПДФО. Зміни передбачають, що цей штраф не застосовуватиметься у випадках, коли помилки самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунку податку, податкової соціальної пільги відповідно до п. 169.4 ПК і виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року.

Облік платників податків  в связи с введением ЗУ «Об админпослуги»

Свідоцтва платників єдиного податку видаватися не будуть, а відомості про єдинників міститимуться в реєстрі платників єдиного податку (ст. 299 ПК). Вести цей реєстр уповноважений Міндоходів. А підтверджувати факт реєстрації будуть витягом із цього реєстру. До речі, отримати такий витяг єдинник зможе безплатно і безумовно протягом одного робочого дня з моменту направлення запиту на отримання витягу. Строк реєстрації як платника єдиного податку також зменшиться і становитиме 2 робочих дні з дати подання відповідної заяви (зараз цей строк – 10 календарних днів).

3. Міндоходів зобов'язане буде оприлюднювати відомості  про взяття на облік юридичних

осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого

дня, розмістивши інформацію на своєму офіційному веб-сайті, а також у  єдиному державному

реєстраційному веб-порталі. Причому доступ до цього веб-порталу буде безплатним і вільним

(п. 63.13 ПК). Що дуже зручно: завдяки цьому нововведенню суб'єкт господарювання зможе зві-рити дані не тільки про себе, але й про своїх контрагентів. Розміщуватися на сайті і веб-порталі

будуть такі відомості:
•          податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
•          найменування юрособи або П. І. Б. фізособи;
•          місцезнаходження;
•          дата і номер запису про взяття на облік;
•          найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
•          відомості про направлення відповідним контролюючим органом держреєстратору повідомлень у зв'язку з припиненням юрособи або підприємницької діяльності фізособи-підприємця.

Єдиний державний реєстраційний веб-портал буде створено на підставі відповідного спеціаль-ного закону. А до його створення знайти всю необхідну інформацію можна буде на веб-сайті Міндоходів.

4. Крім загальної інформації про платників податків Міндоходів розміщуватиме на вищезгаданому веб-порталі і веб-сайті  інформацію з реєстру платників єдиного податку (також  для вільного користування

3.      20 января – предельный срок уплаты единого налога в первой и второй группе

В понедельник, 20 января для  предпринимателей первой и второй группы, осуществляющих ежемесячную уплату налога, установлен предельный срок по уплате авансовых платежей по единому налогу за январь 2014 года.

Обратите внимание, что с 1 января 2014 года в связи с увеличением минимальной зарплаты увеличились ставки единого налога.

Напомним, что штраф за несвоевременную уплату составляет 50% ставки единого налога.

 4.      20 січня 2014 року – останній день подання звітності з єдиного соціального внеску

Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що звіт з єдиного соціального внеску до органів доходів і зборів подається страхувальниками щомісячно протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця. Тому останнім днем подання звітності з ЄСВ за грудень 2013 року є 20 січня 2014року.

Фізичні особи – підприємці (в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування), які не використовують працю найманих працівників, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Тобто, останній день подання фізичними особами – підприємцями звіту з єдиного соціального внеску за 2013 рік є 10 лютого 2014 року.

 5.      Где получить разъяснения о заполнении отчета по ЕСВ?

Спільним листом Міндоходів та Пенсійного фонду України від 27.12.13 №21052/5/99-99-17-03-01-16, від 27.12.13 №36398/05.10 "Про надання роз'яснень щодо єдиного внеску" відомства повідомили платників, що відповідно до ст. 12, п.3 ч.1 ст. 131 ст.20 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (із змінами) консультації:

з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 за №454 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 № 1628/24160, надають органи Пенсійного фонду України.

Консультації щодо заповнення інших таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надаються органами доходів і зборів.

 6.      С 2014 года упраздняется свидетельство единщика

Согласно Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и усовершенствования некоторых положений» от 24.10.2013 г. № 657-VII с 01.01.2014 г. отменяется свидетельство плательщика единого налога.

В качестве замены вводится Реестр плательщиков единого налога. Необходимая информация о единщиках будет находиться на веб-сайте Миндоходов.

 7.      Кабмин освободил непищевую продукцию от необоснованных проверок

Кабинет Министров Украины утвердил перечень видов непищевой продукции, которая подлежит государственному рыночному надзору, освободив от него ту, к которой нет спецтребований по безопасности.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 9 января, сообщает пресс-служба КМУ.

«Это постановление разграничивает виды продукции, производство и ввоз которых контролировались государством, между органами государственного рыночного надзора, с целью предотвращения дублирования надзорных функций. Из перечня исключены виды продукции, к которой нет специальных требований по обеспечению ее безопасности и необходимости плановых проверок», — говорится в сообщении.

Как отмечается, будут контролироваться: морское оборудование; средства защиты растений и ухода за животными; лифты; канатные дороги для перевозки пассажиров; оборудование, работающее под давлением; средства индивидуальной защиты; радиооборудование; стиральные машины; лампы бытового использования; игрушки; моющие средства; оборудование, создающее электромагнитное излучение; бытовая техника; обувь; медицинские средства; строительные изделия; агротехника и пр.

Одновременно отменено постановление КМУ «Об утверждении перечня органов государственного рыночного надзора и сфер их ответственности».

 8.      Об обработке каких персональных данных необходимо уведомлять Омбудсмена

 На официальном сайте Уполномоченного ВРУ по правам человека появилось разъяснение отдельных положений Порядка уведомления Уполномоченного об обработке персональных данных, который представляет особый риск для прав и свобод субъектов персональных данных. В частности, в разъяснении сообщается, что владельцы/распорядители, осуществляющие обработку персональных данных, представляющую особый риск для прав и свобод субъектов персональных данных, сообщают Уполномоченному о данных видах обработки. К таким категориям персональных данных следует относить сведения о расовом, этническом и национальном происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях, профессиональных союзах, религиозных организациях, сведения о состоянии здоровья, половой жизни, факте привлечения к административной или уголовной ответственности и т.п.

При этом обработка будет иметь особый риск, если:

1) состав персональных данных о лице, которые обрабатываются владельцем, включает, в частности, вышеприведенные сведения.

Например, владельцем обрабатываются следующие данные: имя, фамилия, отчество, место жительства, паспортные данные, сведения о привлечении к уголовной ответственности. Последняя группа сведений производит обработку несущей риск для прав и свобод субъекта и распространяет на владельца распорядителя требованию сообщения

или

2) владельцем/распорядителем обрабатываются персональные данные определенной категории субъектов, которую можно выделить по вышеприведенным критериям.

Например, владельцем обрабатывается обычный состав данных: имя, фамилия, отчество, место жительства, паспортные данные. Однако все эти данные относятся к лицам, которые привлекались к уголовной ответственности. Следовательно, можно сказать, что владельцем обрабатываются персональные данные лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Таким образом, на такого владельца тоже распространяться требование об уведомлении

9. Штраф за несвоевременную уплату ЕСВ

За неуплату или несвоевременную уплату ЕСВ предпринимателя будут штрафовать в размере 10% от своевременно не уплаченных сумм. Также налоговики отметили, что когда плательщик не до конца погасил штраф, то на него начисляется пеня из расчета 0,1% суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

Кроме того, за нарушение порядка начисления, исчисление и сроков уплаты, плательщики ЕСВ несут административную ответственность в виде штрафа:

За неуплату или несвоевременную уплату ЕСВ, в том числе авансовых платежей, в сумме, которая не превышает трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн), – от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 грн). За повторные за год совершения таких действий – от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 грн).

За неуплату или несвоевременную уплату ЕСВ, в том числе авансовых платежей в сумме, которая перевышает трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн) – от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн). За повторные за год совершения таких действий – от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 грн).

0
0

Эта запись была размещена в рубрики: